Abdest Nasıl Alınır Püf Noktaları

Abdest; müslümanların namaz kılmadan önce belirli yerlerini mesh edip temizlemesidir. Abdest sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir ve anlamı su tutmaktır. Bazı durumlar da abdest yerine teyemmüm edilebilir. Bu durum su bulunamaması yolculuk hali veya hastalık hali gibi durumlar için geçerlidir. Namaz abdesti aşağıdaki şekilde alınır;

 • Abdest almaya başlarken “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir,
 • “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” denir,
 • Üç kez eller bileklere kadar yıkanır,
 • Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,
 • Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile yıkanır,
 • Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,
 • Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,
 • Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,
 • Başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)
 • Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,
 • Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,
 • Sağ ayak sol el üç kez yıkanır,
 • Sol ayak sol el üç kez yıkanır.
 • Abdestin Farzı Dörttür;

 • Başın dörtte birini mesh etmek
 • Kolları dirseklerle beraber yıkamak
 • Yüzü yıkamak
 • Ayakları yıkamak
 • Abdestin Sünnetleri ;

 • Niyetle başlamak
 • Besmele ile başlamak
 • Bileklere kadar elimizi yıkamak
 • Ağzı yıkamak
 • Burnu yıkamak
 • Kulakları mesh etmek
 • Yıkanması gereken her uzuvu üç kere yıkamış olmak
 • Parmak aralarını yıkamak
 • Abdeste sağ tarafımızdan başlamak
 • Başın tamamını bir defada mesh etmek
 • Ayrıca abdestte sıraya uymak önemlidir yani önce niyet etmek, besmele çekmek önce elleri ve yüzü yıkamak sonrasın da başı ( kulak burun) mesh etmek en son da ayakları yıkamak sünnettir. Peygamber efendimiz misvak kullanıma önem vermiş hatta bu hususta ‘’eğer ümmetime zorluk vereceğini bilmeseydim onlara her namazdan önce misvak kullanmayı emrederdim ‘’buyurmuştur.

  nama abdesti

  Abdestin mekruhları ise şunlardır;

 • Ayakları yıkarken kıbleye uzatmak
 • Suyu israf etmek abdest sırasın da boşa akıtmak
 • Abdest sırasında suyu gereğinden az kullanmak
 • Suyu çarparak vurmak
 • Abdest alınan suya üfürmek
 • Soldan başlamak
 • Gözü kapatmak veya çok açmak
 • Abdest sırasında konuşmak
 • Abdest alınan suya tükürmek
 • Gargara yaparken boğaza su kaçması
 • Sağ elle sümkürmek
 • Güneşte kalıp özel olarak ısınmış su ile abdest almak
 • Üçten eksik veya fazla yıkamak
 • “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yıkayın; yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedin, ve topuklara kadar ayaklarınızı.Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin.”(Maide Suresi:6)

  Abdest Duaları;
  Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra! (abdeste başlarken)
  “Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ”(ağıza su verirken)
  Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike (burnu su alırken)
  Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh (yüzü yıkarken)
  “Allahumme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ” (kol yıkarken sağ)
  Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîda (kol yıkarken sol)
  “Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik” ( başı mesh ederken)
  “Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh” ( kulakları mesh ederken)
  Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl” ( boynu mesh ederken)
  “Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm” (sağ ayak yıkarken )
  “Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra” ( sol ayak yıkarken)

  Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/abdest-nasil-alinir-puf-noktalari/