Akraba Evliliği

Akraba evliliği, aynı soydan gelen kişilerin yaptığı evliliğe verilen isimdir. Bu akrabalık ister anne soyundan ister baba soyundan gelsin aynı derecede problem teşkil eder. Akraba evliliği nedir sorusuna daha kapsamlı yanıt vermek gerekirse; anne yahut babalarından biri kardeş olan, yani kuzen olan kişilerin yaptığı evliliğe 1. derece akraba evliliği yani kuzen evliliği denilir.

Akraba Evliliği 1

Büyükanne yahut büyükbabalarından birisi kardeş olan kişilerin yaptığı evliliğe de 2. derece akraba evliliği ya da torun evliliği denilir.

Akraba evliliği hangi amaçla yapılmış olursa olsun ciddi bir tıbbı problem teşkil eder. Akraba evliliği sakıncaları tıbbi açıdan da kanıtlanmış olup, ölü ve sakat doğum riskini artırdığı bilinmektedir. Akraba evliliklerinde doğum kusurları, diğer evliliklere göre 10 kat daha fazladır.

Akraba evliliği yapan kişilerde, bu evlilikten dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı olma olasılığı da vardır ama bu olasılık düşük bir olasılıktır.

Akraba evliliği ile taşınan kalıtsal hastalıklar oldukça ciddi hastalıklardır ve hem fiziksel hem de vicdani boyutu oldukça derindir. Akraba evliliği ile taşınan kalıtsal hastalıklar arasında en çok sağırlık, dilsizlik, albino, zeka geriliği, diyabet, kansızlık, tavşan dudak, altıparmaklılık, kısa parmaklık, hemofili, renk körlüğü, çeşitli kan hastalıkları, göz, kulak ve kalple ilgili rahatsızlıklar, fenilketonüri ve vücut yapısındaki bozuklukları sayabiliriz.

Akraba Evliliği 2

Hasta doğan çocuğun ailesine ve topluma verdiği yük, çocuğun yaşam kalitesindeki belirgin düşüklük, işin psikolojik boyutu, toplumdan soyutlanma, ailenin ömür boyu üstlenmesi gereken maddi ve manevi yük, akraba evliliği neden sakıncalıdır sorusunun en belirgin yanıtları olabilir.

Akraba Evliliği Sonucu Oluşan Hastalıklar

Akraba evliliği sakıncaları açısından ele alındığında oldukça üzücü ve kaotik bir tablo çıkar ortaya. Akraba evliliği ile taşınan kalıtsal hastalıklar bireyin ömür boyu taşıması gereken, ömür boyu tedavi ve kontrol gerektiren hastalıklar olduğu için yaşam kalitesini oldukça düşüren bir durum ortaya çıkar.

Bu hastalıklar Talasemi yani Akdeniz anemisi, Kistik fibroz,  Konjenital Adrenal Hiperplazi, Spinal Musküler Atrofi, Fenilketonüri ve Orak Hücre Anemisi olarak sıralanabilir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/akraba-evliligi/