Alzheimer Testi

Alzheimer testi, Alzheimer beyin fonksiyonları ve kavrama yeteneklerinin kaybı olan demansın yaygın bir formudur. İlerleyen ve dejeneratif karakterde bir hastalık olan Alzheimer’de ilk ve en önemli belirti yakın geçmişin unutulmasıdır. En bilinen sebep olarak genetik faktörler gösterilebilir. Alzheimer beynin fonksiyonlarının azalması ve bozulması durumu olarak da özetlenebilir.

Alzheimer Testi 1

Ufak tefek unutkanlıklar sürekli hale geldiyse kişi Alzheimer’den şüphelenmelidir. Genellikle 65 yaştan sonra belirgin hal almaya başlayan Alzheimer’in temelleri 40’lı yaşlarda atılır. Eskiden olmayan unutkanlıklar Alzheimer’a dikkat çekebilir. Bu sebeple kişilerin Alzheimer belirtileri testi yaptırması Alzheimer konusunda kontrol ve hastalığın seyrinde yavaşlama sağlayabilir.

Alzheimer hastalığı testinin amacı kişinin bu hastalıkla karlı karşıya kalıp kalmadığını, yahut risk grubunda olup olmadığını kontrol etmektir. Alzheimer hastalığı testinde kişiye birtakım sorular sorularak risk grubunda olup olmadığına bakılır.

Bu testte kişiye saate bakmadan saatin kaç olduğunu tahmin etmesi istenir, ev adresi sorulur, telaffuz edilen bir cümleyi tekrar etmesi istenir. Yaşı, telefon numarası, hangi ayın içinde olunduğu gibi sorular sorulur.

Alzheimer belirtileri testi yapılırken kişinin sağlıklı ve net yanıtlar verip veremediğine bakılır. Kişi eğer bir yere koyduğu eşyasını bulamıyorsa, bulamadığı eşyalar için başkalarını mesul tutuyorsa, bir yerden bir yere giderken yolu şaşırıyorsa, hesap öderken en basit hesapları yaparken bile zorlanıyorsa, okurken ve yazarkenzorlanıyorsa, en basit sorulara bile düşünerek cevap veriyor ve sürekli evet diyorsa Alzheimer’den şüphelenilebilir.

Alzheimer Testi

Böyle bir durumda kişinin muhakkak bir hekime müracaat etmesi veya götürülmesi gerekir. Hastalık erken teşhis edildiğinde hastanın tedaviye vereceği cevap daha farklı olacaktır. Bu yüzden Alzheimer hastalığı testi erken teşhis için oldukça önemlidir.

Alzheimer hastalığı ciddi bir hastalıktır ve tedavisi yoktur. Alzheimer hastalığı büyük bir oranda ölümle sonuçlanır. Bu sebeple erken teşhis son derece önemlidir. Erken teşhis için de Alzheimer belirtileri testi ve Alzheimer hastalığı testi yapılması son derece önemlidir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/alzheimer-testi/