Aristoteles Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Yunan filozofu olan Aristoteles veya kısa adıyla Aristo; felsefe, zooloji, fizik, gökbilim, biyoloji, mantık ve siyaset olmak üzere birçok alanda çalışma yapmış ve önemli eserler bırakmıştır. Stegaria’da doğan Aristo, Milattan önce 322 ve 384 yılları arasında yaşamış ve gerek döneminin, gerekse çağımızın en ünlü filozoflarından biri olmuştur. Felsefe ve mantık konularında yazılar yazan Aristo, kendisine rehber olarak Platon’u seçmiştir.

Antik çağ döneminde yaşamış en önemli filozoflardan biri olan Aristoteles, yaşadığı dönemi en doğru şekilde yansıtan; düşünce ve görüşleri ile birçok düşünürü kendine hayran bırakmış bir isimdir.

Aristoteles’in filozof olma yolunda ilerlemesindeki en temel kavram, gerçeği bulma düşüncesi idi. Pek çok filozofun düştüğü karmaşaya düşerek gerçeğin peşine düşen Aristoteles, hocası sayılan Platon ile aynı düzeye erişmiş bir filozoftur.

Milattan önce 322 ve 384 yılları arasında yaşamış olan ünlü filozof, Stegaria’da doğmuş ve bu bölgenin İyonlulara ait olmasından dolayı İyon filozofu olarak nitelenmiş bir isimdir. Çalışmalarını sürdürdüğü birçok konu günümüzde metafizik, matematik ve fizik dallarında gelişme göstermiştir. Tıp hekimi olan bir babanın oğlu olan Aristoteles, gençlik yıllarında babası gibi tıbba ilgi duymuş olsa da, Atina’ya gittiği yıllarda Platon’un öğrencisi olma fırsatı yakalamıştır.

Aristoteles Kimdir?

Aristoteles Kimdir?Ünlü bir filozof olan Platon tarafından epey takdir görmüş olan Aristoteles, çalışmaları ve görüşleri ile günümüzde halen anılmaktadır. Atina’ya eğitim için gittiği yıllarda politika ve felsefe dersleri almıştır. Kısa zaman sonra hocası olan Platon’un ölümü, Aristoteles için önemli bir milat olmuş ve onun kurduğu okulda görev almaya başlamıştır. Okul yöneticiliği kademesine erişmiş olan Aristo, bir yandan ders verirken bir yandan da araştırmalarını sürdürerek yaşamına devam etmiştir.

Aristoteles’in Hayatı

Aristoteles’in HayatıMakedonya doğumlu Yunan düşünürü olan Aristoteles, henüz 18 yaşında iken Atina’ya eğitim için gönderilmiş ve orada Platon’un öğrencisi olmuştur. Bilimi, analitik düşünce yapısı ile ele almış olan ünlü filozof, doğruya ulaşmak için nesnelerin nedenlerinin araştırılmasını gerektiğini savunmaktadır. Felsefe ve mantık konulu yazıları ile geride birçok eser bırakmıştır.

Benzer Bilgi: Tukididis Kimdir?

Platon kadar Eflatun’dan da etkilenmiş olan Aristo’nun kendine özgü görüşleri de mevcuttu. Uzun süre ders vererek hayatını geçirmiş olan Aristoteles, genellikle yürüyerek ders anlatmasından dolayı pek çok felsefi görüşü yürüyen olarak nitelenmiştir. Eserlerinde genellikle diyalogların yer aldığı ve karşılıklı konuşmaların çoğunlukta olduğu bir tarzı benimsediği görülmektedir.

Aristoteles Felsefesi

Aristo, gerçeklerin peşinden giderken otaya koyduğu görüşler arasında, varlığın sadece elimizle tutup gözümüzle gördüğümüz kadar olduğunu savunmuştur. Aristo felsefesinde idea kavramı ile karşılaşma olasılığı çok fazladır. Aristo dünya yaşamının sonsuz olduğu görüşüne sahip iken, günümüzde bulunan bilim adamları Aristo’nun bu görüşünün yersiz olduğunu ispat etmişler ve yaşamın sonsuz olmadığı görüşünü savunmuşlardır.

Aristoteles ve Mantık

Mantık konusunda hocası sayılan Eflatun’un izinden giden Aristoteles’in tek farkı, mantığı nesnelerde aramış olmasıdır. Eflatun ise, mantığın idealarda saklı olduğunu görüşlerinde ifade etmektedir. Aristoteles mantık alanındaki çalışmaları neticesinde formal mantık kavramını oluşturmuştur. Ahlak konusunda ise, ahlakın bilgi ile kazanılmayacağını, iyi bir insan olmanın ahlak için yeterli olduğunu savunmuştur. Görüşlerinde her zaman madde ve dünyanın sonsuz olduğu düşüncesine sahip olan Aristo, insan ruhunun da sonsuz olduğuna inanmakta ve ruhun sürekli vücut değiştirdiğini savunmaktadır.

Aristoteles’in Eserleri

Aristoteles’in EserleriGünümüzde bulunan birçok Aristoteles eseri, yaşadığı döneme kitap olarak basmaya zaman bulamadığı ve ölümü sonrasında kitap halini almış olan eserleridir. Birçok ders notu, el yazmaları ve taslak çalışmaları bugünkü eserleri için iyi birer kaynak olmuştur. Kendi sağlığında yazdığı eserlerin çoğu halka yönelik olmayan eserlerdir.

Aristoteles’e ait eserlerin belli başlı olanları şunlardır; Yorum Üzerine, Birinci Çözümlemeler, İkinci Çözümlemeler, Yerlemeler, Kosmos Üzerine, Gök Yüzü Üzerine, Gök Cisimleri Üzerine, Duyular Üzerine, Rüyalar Üzerine, Soluma Üzerine, Nefes Üzerine, Hayvanların Tarihi Üzerine, Hayvanları Hareketi Üzerine, Hayvanların Gelişimi Üzerine, Duyulan Şeyler, Fizyognomikler, Bitliler Üzerine, Duyulduk Harikulade Şeyler, Mekanik, Görünmez Çizgiler Üzerine, Sorunlar, Doğa Cetveli, Ekonomikler, Atinalıların Yasası, İskender’e Retorik, Retorik ve Poetika’dır.

Kaynak: http://bilgihanem.com/aristoteles-kimdir/