Atalet Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi Nelerdir?

Temel olarak eylemsizlik, tembellik anlamlarına gelen atalet duygusunun altında yatan birçok neden vardır. Eğer bir kişide atalet varsa, aklında ne istediğine dair bir olgu belirir, ama bu isteğini eyleme dökemeyecek kadar isteksizdir. Kişiyi toplumdan uzaklaştırmaya ve başarısızlığa sürükleyen bu psikolojik rahatsızlık hakkında bilmeniz gerekenler yazımızda ayrıntısıyla anlatılmıştır.

Halk arasında genellikle tembellik, hareketsizlik olarak bilinen atalet, Türk Dil Kurumu’nda da tembellik olarak belirtilmiştir. Kelime anlamı olarak işsiz kalma olarak da belirtilen atalet, içeriğinde tembelliği barındırır fakat anlam olarak aslında tembelliği tam olarak karşılamaz. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle atalet basit bir tembellik gibi görülmüş ve neticesinde de iyileşme sürecinde yol kat edilememiştir. Aslen kelime anlamı olarak eylemsizlik olarak tanımlanması en doğrusudur.

Atalet söz konusu olan kişiler, ne istediklerini bilirler ama bir türlü harekete geçerek, bu isteklerini eyleme dökemezler. Atalet beraberinde farklı semptomlar görülmesine de neden olabilir.

Rahatsızlık bir bütün içerisinde ele alınmalıdır ve tedaviye yönelik eylemlere başlanmalıdır. Ataletin çeşitli belirtileri vardır. Kendinizi inceleyerek ataletin varlığını tespit edebilmeniz mümkündür. Ancak kesin tanısı ve tedavisi için uzmana başvurmak en doğru davranış şekli olacaktır.

Atalet Nedir?

Atalet Nedir?Atalet kelime anlamı olarak eylemsizlik diye ifade edilir. Herhangi bir aktiviteye karşı çeşitli nedenlerle kişinin direnç göstermesidir. Kişiler aslında ne istediklerini ve hedeflerine ulaşmak için yapabileceklerinin farkındadırlar ama bir türlü harekete geçemezler. Bu şekilde içerideki potansiyel kullanılamaz ve yeteneklerde körelir. Çeşitli alanlarda yorgunluk, depresyon, psikolojik kanser olarak da tanımlanabilen atalet, genellikle kendini aniden göstermez. Sinsi şekilde kişiyi ele alır ve fark ettirmeksizin vücudu ve ruhu ele geçirebilir.

Ataletin Belirtileri Nelerdir?

Ataletin Belirtileri Nelerdir?Gün içinde sürekli devam eden tembellik, sürekli işleri erteleme (burada sorumsuzlukla karıştırılmaması gerekir), günümüzde ortaya çıkan tükenmişlik sendromu, işi yapmama için bahaneler hazırlama, genel olarak isteksizlik, ataletin en bilinen belirtileridir. Bunlar dışında nadir olarak görülen çeşitli belirtiler de vardır ama genel olarak bu belirtilerden birkaçının bulunması ataletin teşhisi için yeterlidir.

Ataletin Nedenleri Nelerdir?

Ataletin Nedenleri Nelerdir?Atalet, insanlarda iki biçimde kendini gösterebilir. Ruhu ele geçiren psikolojik atalet ve vücudu ele geçiren fizyolojik atalet.

Fizyolojik Atalet ve Nedenleri

Fizyolojik atalette kişi bedenen herhangi bir aktiviteye sıcak bakmaz ve harekete geçemez. Eylem gerektiren işleri ertelemeye yönelmiştir. Günümüzde masa başı çalışma sisteminde artış görülmesi hareketsizliği ve dolayısıyla da ataleti tetikler. Fizyolojik atalet zaman içerisinde psikolojik atalete dönüşebilmektedir.

Psikolojik Atalet ve Nedenleri

Psikolojik atalet en sık görülen atalet türüdür. Çeşitli birçok etkenin tetiklemesi ile ortaya çıkar ve depresif bir yaşam biçimi içinde ilerler. Psikolojik ataletin nedenleri; herhangi bir amacın olmaması, mükemmeliyetçilik sorunu, mükemmeliyetçiliğin neden olduğu stres, yapılmak istenen şeylere karşın maddi durumun elverişli olmaması, kişiliğin genelinde sürekli olumsuz düşüncelere sahip olmak, yapılması gereken şeye karşı isteksiz olmak, daha önceki hedeflerine ulaşmada başarısız olan kişilerin öğrenilmiş çaresizliği, kişinin kendi içinde yaşadığı değerler çatışması, kişinin kendisine olması gerekenden fazla iş yüklemesi ve yoğunluk gibi nedenlerdir.

Bu nedenlerin dışında ataletle ilgisinin farkına varılmamış birçok neden olabilir. Ancak kesin olan şey ataletin, kişinin yaşamı için oldukça sağlıksız bir durum olduğudur. Neticesinde ruhsal bozukluklar meydana gelebilir ve tedavisi zorlaşabilir.

Ataletten Korunma Yolları Nelerdir?

Ataletten Korunma Yolları Nelerdir?Kesin olarak belirtilmiş bir korunma yolu bilgisi söz konusu değildir ama atalete eğilim söz konusu ise kişi kısa sürede belli aralıklarla psikolojik destek alabilir. Kişiler kendilerini eve kapatmamalı, sosyal çevre edinmeli, hedeflerini ve isteklerini açıkça diğer kişilerle paylaşmalıdır.

Ataletin Tedavisi Nedir?

Ataletin Tedavisi Nedir?Atalet olduğunu düşünen kişiler mutlaka uzmana başvurmalıdır. Teşhis konan kişilerde ise psikolojik tedavi başlamalıdır. Psikolojik tedavi süresince, altta yatan nedenler tespit edilerek bunlar üzerinden bir tedavi planı uygulanır. Öncelikli olan ataletin nedenlerinin ortadan kaldırılması olmalıdır. Gerek duyulursa ilaçla tedaviye destek verilebilir.

Kaynak: http://bilgihanem.com/atalet-nedir/