Atipik Otizm Nedir?

Atipik otizm nedir, atipik otizm başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk olarak da adlandırılabilir. En yaygın olan gelişimsel bozukluklar içinde yer alan ve diğer gruplara ait özellikler taşımayan çocuklar için de kullanılır.

Atipik Otizm Nedir?

Atipik otizm nedir denildiğinde Atipik yaygın gelişimsel bozukluk olarak adlandırılan grup, tam anlamıyla tanısal ölçütler içine dahil olmayan ama otistik belirtiler de gösteren bir grup olarak algılanır.

Otizm hastalığı oldukça kapsamlı bir konu. Atipik otizmi Asperger sendromundan ayıran en bariz özellik aspergerde konuşma sorununun hiç görülmemesidir.

Atipik otizmde konuşma ilerleyen yıllarda düzelebilmektedir. Yani ilk zamanlarda konuşma bozuklukları görülürken, yaş ilerledikçe ve alınan eğitimler neticesinde konuşmada düzelmeler görülür. Ama kimilerinde konuşma bozuklukları ilerleyen yaşlarda da görülebilir. Atipik otistik çocuklarda zamirleri ters kullanma, ekolali konuşma, konuşulanları algılayamama gibi bozukluklar yoğun olarak görülür.

Atipik Otizm Nedir? 1

Atipik otistik çocuklarda el becerileri daha fazla gelişmiştir.

Atipik otizm bazı yönleriyle otizme benzer ama tam olarak sınıflandırılamaz. Şiddeti otizmden daha azdır. Bazen de otizmden daha uzak görünebilir. Sosyal ilişkiler normal gibidir. İletişim yönleri kuvvetlidir. Fakat basmakalıp olma özelliği burada da hakimdir. Takıntılı olma durumu oldukça fazladır.

Atipik otizmli çocukların kendilerine zarar verdikleri ve şiddet uyguladıkları oldukça nadir görülür. Otizmin maskelenmiş hali atipik otizmdir. Atipik otizmli bireylerin zekayı kullanabilme becerileri de oldukça gelişmiştir. Uzun yıllar evvel söylenmiş cümleleri kelimesi kelimesine tekrar edebilirler. Bu da atipik otizmli bireylerin, zihinlerini mekanik olarak kullanabildiklerini gösterir. İlgiler basmakalıp ve tekdüzedir.

Atipik Otizm Nedir? 3

Otistik bebek ve otistik çocuklar özel eğitimle güçlükleri aşabilirler. Tedavi sürecinde özel eğitim uygulamaları hayli önemlidir. Erken tanı ve özel eğitim uygulamaları ile son derece iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/atipik-otizm-nedir/