B İle Başlayan Erkek İsimleri

Çocuğunuza isim koyarken anlamını bilerek koymak son derece önemlidir. Türkçe’ye Arapça’dan, Farsça’dan ve başka dillerden geçmiş pek çok isim var. Bu isim çeşitliliği içinde hangi ismi koyacağım diye düşünmek çok da yorucu olmasa gerek.

B İle Başlayan İsimler

Eğer çocuğunuzun isminin belli bir harfle başlamasını istiyorsanız, isimler sözlüğünde belli harflerle başlayan isim listelerine göz atabilirsiniz. Sözgelimi çocuğunuzun isminin B ile başlamasını istiyorsanız B ile başlayan isimler listesi size yardımcı olabilir.

Babür : Hindistan’da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah’tan

Badak : Ufak tefek, ufak yapılı

Badak : ufak tefek, ufak yapılı

Badakalp : ufak tefek yiğit

Bagatur : yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

Bağatur, : bkz. Bagatur

Bağatur : Bkz. Bagatur

Bağdaç : bağdaşan, uyuşan dost

Bağış : bağışlanmış olan şey, (mecaz olarak) Tanrı’nın bağışladığı kimse

Baha : Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi

Bahadır : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen

Bahri : Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu

Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan

Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Bala : Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken

Balaban : Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)

Balamir : M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı’nı geçerek Rusya’yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı

Balatekin : küçümen ve biricik, küçük şehzade

Baldaş : bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert

Baler : bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit

Balı : Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya’da bulunan Balı eren.

Balım : Bektaşiliğe düzen veren Balım Sultan’ın adı; bal gibi olanım, tatlım

Balkı : şimşek, ışık, parlayış, çok güzel

Balkır : ışıl ışıl parıldar, ışık saçar

Baltaş : balı gibi tatlı taş gibi sağlam, sert

Bangu : çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı

Barak : çok akıllı kimse, Sarı Saltık’ın mürütlerinden Barak Baba’nın Adından; vaktiyle Gaziantep öresinde yerleşmiş olan bir aşiretin adı; Nizip ilçesine bağlı bucak (ki adını buraya yerleşmiş Barak aşiretinden alır

Baran : durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek

Baranalp : güçlü yiğit

Baransel : Güce, kuvvete ait. Güçsel.

Barbaros : “Barba Rosse” Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.

Barçın : süslü ipekli kumaş

Barın : güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada’ki büyük Türk boylarından birinin adı

Barış : savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması

Barışkan : barışsever, barış düşkünü

Barışta : barış zamanı doğmuş olan

Barkın : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan

Barlas : iyi savaşa, savaşçı yiğit

Bartu : en eski Türk hanlarından birinin adı

Bartunç : güçlü tunç

Baskan : düşmanı alt etme, yengi

Baskın : beklenmedik bir zamanda yapılan saldırı, sıcak sisi, sağlıklı üstün

Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek

Başağa : ağaların başı, kıdemli

Başak : buğday, arpa gibi ürünlerin tanelerini taşıyan başları, koçanları

Başar : gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş

Başaran : yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan

Başarı : Başarılan iş, bir işte ulaşılan isteğe uygun sonuç

Başat : Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen

Başay : Ilk ay

Başbay : çok varsıl kimse, baş zengin

Başdoğan : ilk doğan

Başeğmez : güçlü, başeğmeyen, yenilmez

Başer : başta gelen kimse, başta gelen er

Başhan : hanların başı

Başkal : Her zaman baş kalasın

Başkan : baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder

Başkut : uğurlu kimse

Başman : Ileri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı

Başol : yöneten bir kimse ol

Batı : Güneş’in battığı yön

Batıbek : batı beyi

Batıhan : batının sultanı, hanı

Batıkan : Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında

Batıray : yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi

Batırhan : yiğit han

Battal : Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük

Batu : Güçlü Kuvvetli

Batuğ : güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön, batı

Batuğhan : güçlü han, yiğit, yönetici

Batuhan : bkz. Batuğhan

Batuk : güçlü, alp, yiğit, bkz. Batu, batuğ

Batur : alp, yiğit, yürekli, bahadır

Baturalp : yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Baturay : hem yiğit hem Ay gibi olan

Bayar : Büyük, ulu yüce.

Baybars : eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu’nun dördüncü sultanının adı

Baybora : hem zengin hem fırtına gibi

Baycan : zengin kimse

Baydar : İlhanlı Devleti komutanlarından

Baydoğan : çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan

Baydu : Hülagü’nun torunu, İlhanlı hükümdarı

Bayduhan : Kutluk Devleti şehzadelerinden

Baydur : zengin ve ölümsüz olan

Bayduralp : zengin ve ölümsüz yiğit

Bayezit/Beyazıt : Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı.

Baygüç : zengin ve güçlü

Bayhan : zengin han

Bayır : bir tepenin eğilimli yeri, yokuş

Baykal : yaban atı, Moğolistan’da büyük bir göl, deniz

Baykam : sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse

Baykan : soylu kimse, zengin ve soylu

Baykara : doğan türünden yırtıcı bir kuş

Baykurt : malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan

Baykut : zengin ve uğurlu kimse

Baykutay : zengin, kutlu ve Ay gibi güzel kimse

Bayman : zengin kimse

Bayraktar : Bayrak taşıyan.

Bayram : Ulusca kutlanılan, Kutsal ve önemli günler.

Bayrav : çok yeğin, şiddetli

Bayrı : çok eskiden bu yana var olan, Gazne hükümdarı Alptekin’in yerine geçen kimsenin adı

Bayruk : eskimiş

Baysal : Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.

Baysan : varlıklı ve ünlü

Baysu : varlıklı ve su gibi değerli

Baysungur : şahin türüden yırtıcı bir kuş, Timur’un torunu

Baytaş : bir beye hizmet eden kimse

Baytekin : zengin ve biricik, varlıklı şehzade

Baytok : zengin ve gönlü tok, bir kırgız oymağının kurucusunun adı

Baytüzün : varlıklı ve adaletli

Bayülken : eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış

Bedi : Bir eşi daha bulunmayan benzersiz

Bedih : Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında

Bedir : Ayın ondördü. Dolunay. Ay.

Bedirhan : Ay+ Han gibi Bedir + Han

Bediz : Açık, belli, görünen. 2.Süs

Bedrettin : Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce

Bedri : Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait

Beha : Ender, zor bulunan

Behçet : Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.

Behiç : Şen güzel, güzel yüzlü

Behir : Deniz

Behlil / Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, güleryüzlü

Behlül : Çok gülen, şakacı 2.Hayırsever kimse

Behnan : İyimser ve sempatik kişi alamında

Behram : Merih Yıldızı.

Behzad / Behzat : Doğuştan iyi soylu

Behzat : Doğuştan iyi, soylu kişi

Beker : Güçlü, kuvvetli

Beki / Bekri : El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.

Bekir : Sabah erken kalkan.

Bektaş : Saygın, aziz, denk, eşit.

Bektürk : Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan

Belek : Armağan

Beler : Hun İmparatoru Attilla’nın dedelerinden

Belger : Benzerlerinden ayrı olan

Beliğ : Telafuzu düzgün olan

Benam : Şöhretli ve iyimser kişi

Benan : Parmaklar, parmak uçları

Bender : Liman

Bener : Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi

Bengialp : Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi

Bengibay : Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi

Bengisan : Adı sonsuza dek anılacak kişi

Bengisoy : Soyu sonsuza dek yaşayacak olan

Benian : Hep beni anımsa

Bentürk : Türklüğü ile övünen kişi

Beran : Koç başı

Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma

Berdan : Eşitliği sağlayan kimse

Berge : İz

Bergin : Güçlü, kuvvetli

Berhan : Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan

Berk : Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım

Berkal : Sağlam, güçlü, sert ol

Berkan : Parıldayış, şakıma

Berkant : Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya’da sıradağlar

Berkay : Güçlü ve ay gibi

Berke : Kamçı, kırbaç

Berkel : Güçlü el, sağlam

Berker : Güçlü, sağlam erkek

Berki : Çok parlak

Berkin : Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş

Berkkan : Geçmişi sağlam olan kimse

Berkman : Kişiliği sağlam olan kimse

Berkok : Güçlü ok

Berkol : Güçlü, sağlam ol

Berksal : Güçlü, sağlam

Berksan : Adı, sanı sağlam bilinen

Berksay : Sert kaya

Berksin : Güçlü, sağlam, kuvvetli

Berksoy : Güçlü, kuvvetli soy

Berksu : Sert su

Berksun : Gücünü ver

Berktan : Tanyeri gibi güzel ve güçlü

Berkün : Sağlam ün, şan

Berran : Keskin

Bertan : Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse

Berter : Üstün ve değerli kimse

Besim : Güler yüzlü

Beşer : İnsanoğlu

Beşir : Müjde getiren, güler yüzlü

Betim : Bir şeyin resmi ya da heykeli 2.Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı

Beyda : Çöl

Beydaş : Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet

Beykan : Soylu ve zengin bir geçmişe sahip anlamında

Beykara : Saygın ve sert kişi

Beyrek : Çok kibar 2.Kederli

Beysan : Bey, efendi 2.Zenginlik 3.ün, şöhret

Beyzat : Doğuştan soylu

Bihay : Bilgili

Bilal : Suyla ıslatan; ıslaklık

Bilan : Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri

Bilge : Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı

Bilgealp : Bilgili ve cesur kişi

Bilgeer : Bilgili ve sözüne güvenilir kişi

Bilgehan : Bilgili ve hükümdar kişi

Bilgekağan : Bilgili ve savaşçı kişi

Bilgen : Bilgiye doymuş kişi

Bilget : Bilgiye ulaştıran yetenekli

Bilgihan : Göktürk İmparator’u

Bilgin : Bilgi sahibi. Alim

Bilginer : Bilgili kimse

Bilhan : Bilgili olmak, yönetici olmak

Bilkan : Bilgili soydan, kandan gelen

Binalp : Çok yiğit, cesur kişi

Biran : Aniden etkileyen anlamında

Birant : Rek yemin, tek ant

Bircan : Çok değerli, can kadar değerli

Birce : Tek, eşsiz, benzersiz

Birdal : Tel kalmış dal

Birge : Her beraber anlamında

Birhan : Biricik hakan, tek hükümdar

Birkan : Aynı kandan, aynı soydan olan

Birmen : Tek olan, eşsiz olan

Birol : Bir tane olan

Birsel : Biricik

Birsen : Yalnız sen anlamında

Birtan : Bir yerde, tan gibi.

Boğaçhan : Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit

Bolat : Çelik gibi sert

Bora / Boran : Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.

Bora : Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar

Borahan : Sert hakan

Boran : Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı

Bozkurt : Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt

Börteçin : Dağı eriterek Türkleri Ergenekon’dan çıkartan demirci

Buğra : Erkek deve

Buğrahan : İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad

Bulgan : Bilge kişi

Bulut : Bildiğimiz bulut. (Havada bulutsen bunu unut gibi)(!)

Bumin : Baykuş, Puhu kuşu.

Burak : Hz. Muhammed’in Miraç’da bindiği atın ismi

Burçak : Baklagillerden mercimeğe benzer bir bitki

Burçin : Dişi geyik.

Burhan : Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt

Burhanettin : Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı

Burkay : Buruk ay

Büke : Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha

Bülent : Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce

Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu

Bürkan : Yanardağ

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/b-ile-baslayan-erkek-isimleri/