B İle Başlayan Kız İsimleri

B harfi sizin için çok mu özel? İlk çocuğunuzun ismi B harfi ile başlıyor, ikinci çocuğun ismi de B harfi ile mi başlasın istiyorsunuz? Eşinizin ve sizin isminizle uyumlu bir bebek ismi mi düşünüyorsunuz? O zaman sizi buraya alalım. İşte B ile başlayan kız bebek isimleri

B İle Başlayan Kız İsimleri 1

Bacı: Büyük kızkardeş, abla. 2. Tarikat şeyhlerinin karısı. 3. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen bir unvan.

Bade: İçki, şarap.

Badegül: Gül renkli şarap.

Badiye: Çöl kır, çöllük yer.

Bağdagül: “Badegül” isminin bir başka söyleniş biçimi. 2. Bağda yetişen yabani gül.

Bağdat: Irak’ın başkenti.

Bağlan: Birisini sev ve ona her zaman için sadık ol.

Bahar: İlk yaz, ilkbahar. 2. Güzellik, gençlik çağı. 3.Biber, tarçın, kimyon gibi kokulu şeyler.

Baharcan: Genç ve candan dost.

Bahargül: Bahar gülü.

Bahariye: Divan edebiyatında bahar tasviri ile bağlayan kaside.

Baharnaz: Genç ve nazlı.

Baharnur: Gençliğini yansıtan.

Baharsu: Genç ve saf olan.

Baharsun: Gençliği ve saflığıyla örnek olan.

Bahire: ışıklı, ışık saçan.

Bahise: Söz konusu edilen.

Bahriye: Denizle ilgili.

Bahtıay: Ay kadar güzel olması temenni edilen.

Bahtıcan: Doğuştan yürekli, içten olan.

Bahtıela: Güzel olmaya mecbur olan.

Bahtınaz: Nazlı bir karaktere sahip olan.

Bahtınur: Talihi, şansı, kaderiyle çevresine ışık saçan.

Bahtışen: Neşeli, şanslı bir kadere sahip olan.

Bakanay: Apaçık görünen ay.

Bakinaz: Nazlılığı geçmişinden gelen.

Bakiye: Arta kalan, kalıntı.

Bakur: Yırtıcı bir kuş, kuzey.

Balahanım: Yavru hanım, küçük hanım, minnacık.

Balca: Bal gibi tatlı, şeker kız.

Balcan:Çok şeker, candan dost.

Baldan:Özü bal gibi tatlı olan.

Balam:Tatlım, güzelim.

Balan:Yar, sevgili, aşık olunan.

Balkı:Güzel, süslü, parlak. 2. Ağrı, sancı.

Balkın:Güzelliğiyle parıldayan.

Balkır:Parıltı. 2. şimşek.

Balkız:Sevimliliği ve güzelliğiyle bilinen, öyle tanınan.

Ballı:şanslı ve sevimli.

Balnur:Güzelliği ve sevimliliğiyle ışık saçan.

Balsu:Sevimli ve saf olan.

Balşeker:Tatlılar tatlısı bir güzelliği olan.

Banu:Hatun, hanım, kadın. 2. Yeni evli gelin.

Banuhan:Hatun hükümdar.

Barın:Güçlü, yaşayan.2. Erk.

Baria:İdeal güzellikte ve mükemmelikte olan.

Barika:şimşek, yıldırım.

Basıra:Görme yetisi.

Basire:Ekin. 2. Kültür.

Basiret:Sezgili, uzak görüşlü, kavrayışlı.

Basriye:Görme yetisi ile ilgili.

Başak:Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı.

Başay:Ayın yuvarlak hali .

Baweri:İnanç, inanmak, iman.

Bayan:Kadın, hatun, hanım.

Beder:Kumaş süsleme.

Bedew:Güzel, muhteşem, şahane.

Bedia:Güzellik değeri bakımından üstün olan, çok çok güzel.

Bedihe:Güzel söz.

Bedirnisa:Dolunay kadar güzel olan kadınlar.

Bedreka:Yol gösteren, klavuz, önder.

Begim:“Begüm” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Begüm:Kadın hükümdar.

Behewri:Eşsiz, benzersiz, saf. 2. Katışıksız.

Behice:Güzel. 2. şen şakrak.

Behin:İyinin, iyisi.

Behir:Badem, çağla.

Behire:Soyluluğu ve iyilikseverliliğiyle ün kazanmış kadın.

Behiye:Güzel.

Behnane:Yüzünden tebessümü eksik olmayan kadın.

Behra:Onun için, ondan dolayı.

Beken:Dayanıklı, güçlü.

Belçım:Yaprak.

Belgi:Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. 2. Duyuş, düşünüş ve inançtaki ayrı özellik.

Belgin:Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. 2. Yapraklı, yaprak gibi ince.

Belgün:Açık, aydınlık gün.

Belik:Saç örgüsü.

Belin:Korku ile şaşkın şaşkın bakmak.

Beliz:İşaret, alamet

Belkıs:Efsaneye göre, Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı.

Belma:Uysal sakin.

Belur:Billur, billurdan olan.

Benam:Tanınmış ünlü olan. 2. şan şöhret sahibi.

Benay:Ben ayım, ay gibi.

Bencan:İçten candan insan.

Bender:Harman.

Bendewar:Gönülden bağlı, yakın, sıcak insan.

Benefşe:Menekşe. 2. Mor renk.

Benefşi:Menekşe rengi.

Benek:Küçük güzel nokta, lekeler.

Bengü:“Bengi” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Bengücan:Sonsuza kadar dost oları; dost kalan .

Bengühan:Ölümsüz kadın hükümdar.

Bengül:Gül gibi.

Benian:Her zaman anılan, aranılan.

Benli:Küçük, güzel, sevimli, beni olan.

Benligül:Güle benzer beni olan.

Bennur:Işık saçan.

Benşen:şen şakrak bir kişiliği olan.

Berca:Uygun, yerinde, tam.

Berceste:Güzel, seçkin.

Berdel:Aile arasında kızları birbirlerinin oğullarına vermek, kızları takas etmek.

Berdest:Hazır, amade, esir olmuş.

Berti:Zambak.

Berfu:Kar tanesi.

Bergiran:Yas tutan, ağlayan, hüzünlü.

Bergüzar:Anılmak üzere verilmiş armağan.

Berhayat:Yaşayan, hayatta olan.

Beria:Güzel ve olgun oluşu ile akranlarından üstün olan sevgili.

Beriye:Kurtulmuş.

Berka:Afrikada bir şehir.

Berkiye:Keskin, parlak ışık.

Bermal:Dağ tepesi, doruk, zirve.

Berrak:Duru, temiz, aydınlık, açık.

Berrin:En yüksek, en yüce.

Bersun:Karın ilk yağışı.

Berşe:Tamamı.

Besalet:Yiğitlik, yararlılık.

Besime:Sevimli, güler yüzlü.

Beste:Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü.

Bestegül:Gül kadar güzel ve duygulu.

Bestenigür:Türk müziğinde bir makam adı.

Besti:ırmak kıyılarındaki taşlık yerler. 2. Gönül bağı,

Beşire:Müjde veren.

Betigül:Gül yüzlü,

Betil:“Betül” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Betül:Namusuna çok düşkün olan.

Betülay:Ay gibi bakir olan.

Betülcan:Namuslu, içten kişi.

Beyhatun:Bir bey gibi saygın olan kadın.

Beylem:Açılmamış pamuk kozası.

Beyza:Çok temiz, çok beyaz.

Beyzi:Yumurta biçiminde olan.

Bezek:Süs, ziynet, 2. Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.

Bezen:Süslen.

Bındar:Olgun meyveler.

Bibi:Babanın kız kardeşi, hala.

Bidar:Uyanık, kurnaz.

Bigane:İlgisiz, kayıtsız. 2. Yabancı.

Bige:Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan.

Bigül:Gülmesi temenni edilen.

Bigüm:“Begüm” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Bigüzar:Çok becerikli.

Bihan:İyiliksever.

Bihin:İyinin, iyisi.

Bihter:Daha iyi, en iyi.

Bike:“Bige” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Bilay:Bilinen ay.

Bilcan:Bilgili dost.

Bilgican:Bilgili dost

Bilginaz:Nazlı, bilgili.

Bilginur:Bilginin, bilimin ışığı.

Bilgiser:Bilgisini gözler önüne seren.

Bilgisoy:Çok bilgili bir soydan gelen.

Bilgisu:Su gibi çok; bilgisi olan.

Bilgisun:Bilgisinden faydalanılan.

Bilgücan:Bilgili dost.

Bilgül:Çok bilgili ve de güzel.

Bilgün:Günün kıymetini bilen, onu değerlendiren.

Bilgünaz:Nazlı, bilgili.

Bilgünur:Bilge kişi. Bilgüz. Bilinen sonbahar.

Bilgüzar: Bilgili, becerikli.

Bilgüsu:Çok aydın düşünceleri olan.

Bilgüşah:Bilgili, güçlü.

Bilgüşan:Bilgili olmasıyla ünlenmiş,

Bilgüşen:şen şakrak, kalender.

Bilgüten:Teni çok. güzel olan.

Bilgüyar:Çok bilgili sevgili.

Billur:Duru, temiz kesme cam, kristal. 2. Temiz pırıl pırıl insan.

Bilnaz:Çok naz eden.

Bilnur:Bilge kişi.

Bilsen:Bilgili olan, bilimle uğraşan.

Bilsev:Bilimi, bilgiyi seven, araştıran.

Bilsu:Saflık ve bilgi timsali.

Bilşan:Bilgililiğiyle ünlenmiş olan.

Bilşen:şakacı kız.

Bilten:Bilgili olduğu bilinen.

Bilyar:Bilgili sevgili.

Binay:Öylesine güzelki bin tane ay eder.

Binbahar:Baharın güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Bincan:Eşi bulunmaz dost, en iyi arkadaş.

Bindal:Her yanından gençlik fışkıran.

Binfer:Her yöne ışık saçan.

Bingül:Çok güzel, bin gül kadar güzel.

Bingülen:Herkesten daha fazla gülen. 2. Gülümseyen

Bingün:Bin gün anlamında.

Bingüz:Sonbaharın güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Bingüzar:Herkesten çok daha fazla becerikli.

Binhan:Binlerin hükümdarı.

Binidar:Temsilci, yönetici, elçi.

Biniz:Çok yakın ve gideceği yeri olan.

Binnaz:Nazlı, cilveli, kaprisli.

Binnur:Binlerce ışık saçan.

Binsel:Gereğinden fazla coşkulu.

Binsen:Çokluğu temsil eden.

Binser:Güzelliğini defalarca sergileyen;

Binsev:Herkese sevgi gösteren.

Binsever:Herkesi seven.

Binsoy:Çok kalabalık bir soydan gelen.

Binsu:Herkesten daha temiz, daha berrak.

Binsun:Güzelliğini defalarca sunan.

Binşah:herkesin lideri.

Binşan:Her konuda şan ve şöhret sahibi olmuş.

Bintan:Tan güzelliğinden çok daha fazla güzel.

Binyar:Herkesin sevgilisi.

Binzet:Güzel, kişilikli, saygın.

Biray:Eşi ve benzeri görülmemiş güzellikte olan.

Birben:Tek olan.

Birçek:Kakül, zülüf.

Birçiçek:Eşi benzeri bulunmaz güzellikte olan.

Birdar:Anıt,abide.

Birdil:Çok büyük ikna yeteneğine sahip olan.

Bireda:Naz yapmakta üstüne olmayan.

Birela:Ela gözlerinin güzelliği diğer fiziksel güzellikleriyle bütünleşmiş olan.

Birfer:Karanlıktaki tek ışık.

Birgen:Yalnız yaşamayı seven.

Birgi:Ödemiş’te bir belde.

Birgül:Tek ve güzel bir gül. 2. Gülüşüyle benzersiz olan.

Birgün:Günün biri.

Birgüz:Eşsiz sonbahar.

Birgüzar:Çok becerikli.

Biricik:Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegane.

Birik:Sinirli.

Birikim:Bir yerde toplanıp yığılma. 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü.

Birim:Bir tanem 2. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri. 3. Örnek seçilen.

Birnaz:Az nazlı. 2. Nazıyla ünlenen.

Birnigar:Eşsiz güzellikte, resim gibi.

Birnur:Nur saçan.

Birsal:Eşsizliğiyle tanınan.

Birsay:Saygı gösterilmesi gereken kişi.

Birsen:Sadece ve tek sen.

Birser:Eşsiz güzelliğini sergileyen.

Birseren:Eşsiz güzelliğini gözler önüne seren.

Birses:Eşsiz güzellikte sese sahip olan.

Birsev:Tek sevgili.

Birseven:Tek kişiyi seven.

Birsever:Sevilen her şeyi paylaşabilen.

Birsin:Biriciksin, teksin, eşin benzerin yok.

Birsu:“Bir içim su” denilebilecek kadar güzel oları,

Birşan:şan ve şöhret açısından herkesten daha üstün olan

Birşen:şen şakrak,

Birtek:Eşi benzeri bulunmayan.

Birten:Çok güzel bir tene sahip olan.

Biryar:Tek sevilen.

Bitengül:Gül kadar temiz ve pürüzsüz teni olan.

Boncuk:Çeşitli malzemeden yapılan yuvarlak ve parlak süs taşı. 2. Sevimli.

Boşahi:Bolluk, verim.

Bozçin:Dişi geyik.

Börülce:Sebze olarak yararlanılan, fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu renkli tohumu.

Bucan:En içten dost.

Bueda:Nazlılığıyla bilinen.

Buela:Ela gözlerinin güzelliğiyle bilinen.

Bugül:İşte güzelliğin ta kendisi anlamında.

bugün:Doğuşuyla o güne özel bir anlam kazandıran. 2. İçinde bulunduğumuz gün, zaman, çağ.

Bugüzar:Becerikliliğiyle bilinen.

Buğday:Ekmek yapılan ekin tanesi.

Buğu:Bir cisim üzerinde ince tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı. 2. Mahzun güzel.

Buket:Çiçek demeti.

Bukle:Saç lülesi.

Bunaz:Nazlılığıyla bilinen.

Bunur:Çevresine ışık saçan.

Burcu:Güzel koku, ıtır.

Buşra:Müjde, sevinçli haber.

Büge:Bent, su bendi.

Büklüm:Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat

Bülbül:Sesinin güzelliğiyle tanınmış ötücü bir kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse.

Bürçin:“Burçin” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Bürge:Canlı, yerinde oturamayan, taşkın, coşkun.

Bürran:Keskin olan.

Bürümcek:Ham ipekten dokunmuş; ince bez.

Büşra:Mutluluk getiren haber. 2. Müjde.

Büyüm:Büyüleyici, büyülü güzel. 2. Mal, mülk, varlık.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/b-ile-baslayan-kiz-isimleri/