Bipolar Hastalığı Nedir?

Bipolar hastalığı nedir, iki uçlu bozukluk, manik depresif yahut manik depresyon adlarıyla da bilinen bipolar bozukluk; aşırı uçlarda yaşanan duygu bozuklukları sebebiyle hayatı riske atacak durumlara sebep olabilir, sosyal ve ikili ilişkilere zarar verebilir, kariyeri olumsuz etkileyebilir ve hatta tedavi edilmediği takdirde kişiyi intihara dahi sürükleyebilir.

Bu açıdan bakıldığında son derece ciddi bir rahatsızlık olan bipolar hastalığı belirtileri nedir, bipolar rahatsızlık hangi bulgularla kendini belli eder ve teşhis için bir uzmanın kapısını çalmaya teşvik eder bir bakalım.

Bipolar bozuklukta ruh hali sürekli değişkendir. Manik dönemde hasta alabildiğine hareketli, konuşkan, enerji dolu, etrafı umursamaz ve kendini son derece önemli ve özgüvenli hisseden bir psikolojidedir. Manik dönemdeyken hasta günler, hatta haftalarca 1-2 saatlik uykuyla durur, aşırı hareketlidir, çok fazla konuşur, çok hızlı düşünür ve bunu ifade eder, aşırı sinirlenebilir, agresif tavırlar sergileyebilir, gereksiz ve çok alışveriş yapar ve adata enerji patlaması yaşar.

Bu dönemde hastalar daha yaratıcı ve üretken olduklarını belirterek tedaviyi reddedebilirler. Fakat hastalık ilerledikçe neticeler kötüye gidebilir. Kişi çok ve gereksiz paralar harcar, riskli kararlar alır, sonradan pişman olacağı anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilir, alım satımlar yapabilir. Alakasız yer ve zamanlarda, kişiliği ile örtüşmeyecek şekilde bir yaşam sürebilir, rastgele cinsel ilişkiye girebilir ve tüm bunların sonucunu maddi ve manevi açıdan çok acı şekilde yaşayabilir.

Hastalığın diğer döneminde ise tamamen zıt duygular harekete geçer. Depresyon denilen dönemde kendini değersiz ve yetersiz hissetme, ağlama nöbetleri, enerji düşüklüğü, suçluluk hissi, haz yitimi ve uyku problemleri yaşanabilir. Bu dönemde kişi intihara meyilli olabilir.

Bipolar Hastalığı Nedir?

Bipolar hastalığı tedavisi nedir kısmına gelecek olursak, bipolar bozukluğun tedavisi yaşanan manik yahut depresif dönemlerin şiddetine, kişinin intihar eğilimine girip girmediğine ve daha evvelki tedavi girişimlerinin etkinliğine göre planlanır.

Hastalığın şiddetlendiği dönemlerde kişi hastaneye yatırılmalıdır ki intihar ve buna benzer riskli ve tehlikeli süreçlerde durum kontrol altına alınabilsin. Bipolar bozukluk tedavisi mizacı düzenleyici ilaçların yanı sıra antidepresan ve antipsikotik ilaçlarla yapılabilmektedir. Eğer gerekli görülürse de EKT’ye başvurulabilir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/bipolar-hastaligi-nedir/