Böbrek Hastalığı, Böbrek Yetmezliği ve Kronik Böbrek Hastalığı

Böbrekler vücudun üriner sisteminin bir parçasıdır. İdrar yolu, iki böbrekten, her bir böbrekten idrarın mesane içine (bir saklama kese) boşaltılan iki boru benzeri üreterden ve idrarını vücudun dışına taşıyan üretra’dan oluşur. Kaslar idrarın mesaneden salınmasını kontrol etmeye yardım eder.

Böbrek Hastalığı, Böbrek Yetmezliği ve Kronik Böbrek Hastalığı 1

 

Böbrekler, sırtın sağ ve sol tarafındaki göğüs kafesinin alt kısmında bulunan fasulye şeklindeki organlardan bir çifttir. Bunların içinde nefron adı verilen yaklaşık bir milyon küçük kan filtreleme birimi bulunmaktadır. Her nefronda, kan, glomerulus olarak adlandırılan, döngüsel kan damarlarının mikroskobik bir kümesi boyunca sürekli filtrelenir.

Glomerül suyun ve küçük moleküllerin geçmesine izin verir ancak kan hücrelerini ve daha büyük molekülleri tutar. Her glomerüle bağlı küçük bir tüp (tüp), glomerulusun içinden geçen sıvıyı ve molekülleri toplar ve ardından vücut tarafından kullanılabilecekleri reabsorblar. Kalan atıklar idrarı oluşturur.

Böbrekler vücuttaki sıvıların miktarını ve kalitesini kontrol eder. Aynı zamanda, kemik iliğini, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan kırmızı kan hücreleri, renin ve kalsitriol, diş ve kemik için kalsiyumu korumak için gerekli olan D vitamininin aktif formunu yapmak için uyaran eritropoietini (EPO) üretir ve bırakırlar.

Böbrek Hastalığı, Böbrek Yetmezliği ve Kronik Böbrek Hastalığı 2

Böbreklerin düzenlenmesine yardımcı olan önemli maddeler arasında sodyum, potasyum, klorür, bikarbonat, kalsiyum, fosfor ve magnezyum bulunur. Bu maddelerin doğru dengesi kritiktir. Böbrekler düzgün çalışmadığında, atık ürünler ve sıvı kan içinde tehlikeli seviyelere gelebilir ve hayatı tehdit eden bir durum oluşturabilir.

Vücut iki böbrekle donatılmış olmasına rağmen, diğer organ hasar görürse veya çıkarılırsa, sağlıklı bir böbrekle işlev görebilir. Bununla birlikte, böbrek veya “böbrek” fonksiyonu% 25’in altına düştüğünde (sağlıklı iki böbrek olanların böbrek fonksiyonlarının% 100’üne sahip olurlar) ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar ve fonksiyon % 10-15’in altına düştüğünde formda kritik müdahale Diyaliz veya böbrek nakli hayatı sürdürmek için gerekli hale gelir. Buna son dönem böbrek hastalığı (ESRD) denir.

Böbrek fonksiyonlarında ani bir kayıp, örneğin birkaç saat veya gün gibi bir süre, akut böbrek hasarı (AKI, daha önce akut böbrek yetmezliği veya ARF olarak adlandırılır) olarak adlandırılır. Böbrek hasarı ve azalmış fonksiyon zamanla ortaya çıkarsa ve / veya 3 aydan uzun sürdüğünde buna kronik böbrek hastalığı (CKD) denir.

Böbrek Hastalığı, Böbrek Yetmezliği ve Kronik Böbrek Hastalığı 3

 

Böbrek hastalığı nedir?

Böbrek hastalığı, böbrekler hasar gördüğünde ve düzgün çalışmadığında ortaya çıkar. Çeşitli koşullar ve hastalıklar, böbreklere zarar verebilir ve böylece önemli maddeleri tekrar emerek aynı zamanda kandaki atıkları filtreleme yeteneklerini de etkiler. Genel olarak böbrek hastalığı birkaç farklı yoldan olabilir veya gelişebilir:

Akut böbrek hasarı (AKI), böbrek fonksiyonlarının hızlı bir şekilde kaybedilmesidir. Bir kişi aniden idrarını çok daha az sıklıkla ürettiğinde ve / veya böbreklerin normal olarak filtrelediği atık ürün düzeyinde dramatik bir artış olduğunda fark edilebilir. AKI genellikle travmaya, hastalığa veya böbreklere zarar veren bir ilaçtan kaynaklanır.

Hastaneye yatırılan, kritik derecede hasta olan ve yoğun bakım ünitesinde olduğu gibi, en yaygın olanıdır. AKI’nın neden olduğu hasar devam ederse, sonunda kronik böbrek hastalığına ilerleyebilir.

Kronik böbrek hastalığı (CKD), zamanla oluşur ve genellikle 3 aydan uzun süren olarak tanımlanır. En yaygın neden şeker hastalığı ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) ‘dir. Ulusal Böbrek Vakfı’na göre, 26 milyon erişkinde CKD var ve daha birçokları risk altındadır. Bununla birlikte, bazı vakalarda, böbrek yetmezliğine ilerlemeyi önlemek veya geciktirmek için önlenebilir veya yeterince erken tespit edilirse tedavi edilebilir.

Böbrek Hastalığı, Böbrek Yetmezliği ve Kronik Böbrek Hastalığı 4

 

Nefrotik sendrom, idrarda çok fazla protein kaybıyla karakterizedir. Glomerüllerin hasarından kaynaklanır ve böbrekte birincil bir hastalık olabilir, kansere ya da lupus gibi bir hastalığa veya diğer duruma sekonder olabilir.

İdrarda yüksek miktarda protein bulunan nefrotik sendromun belirtileri ve bulguları, kandaki düşük miktarda albümin, kandaki normal lipid seviyelerinden yüksek ve bacaklar, ayak ve ayak bileklerinde şişme (ödem) içerir. Durum akut veya kronik olabilir ve sonuç değişebilir.

Böbrek yetmezliği, aynı zamanda son aşama böbrek hastalığı veya ESRD olarak da adlandırılır, böbrek fonksiyonunun toplam veya neredeyse tamamen kaybedilmesi. Yaşamı sürdürmek için böbrek hastalığının bu aşamasında hemodiyaliz veya böbrek nakli ile tedavi tek seçenektir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/bobrek-hastaligi-bobrek-yetmezligi-ve-kronik-bobrek-hastaligi/