Camın İcadı: Cam Nedir? Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

Antik çağlardan beri insanlığın yararlandığı cam günümüzde de birçok alanda kullanılmaktadır. Bizim tarihimize baktığımızda da, camdan bir hayli yararlandığımızı görmekteyiz. Örneğin Artuklular camı medrese ve camilerinin yapımında kullanmışlardır. Cumhuriyet Dönemi’nde ise, cam fabrikaları kurulmaya başlanmıştır. Camın tarihçesi, özellikleri, nasıl elde edildiği ve icadı konuları yazımızda anlatılmıştır.

Cam çok eski çağlardan beri var olan ve insanlığın kullandığı bir maddedir. Bizim tarihimizde ise eski beyliklerden Artuklular zamanında camilerin, medreseleri inşasında cam kullanıldığı bilinmektedir. İstanbul Türk toprağı haline geldikten sonra yani 16-17. yüzyıllarda cam alanında ciddi gelişmeler görülmüştür. Türk topraklarında ilk cam fabrikası, Cumhuriyet Dönemi’nde 1934 yılında kurulmuştur. Günümüzde de varlığını devam ettiren Paşabahçe fabrikası da bu dönemde faaliyete geçmiştir.

Devam eden yıllarda fabrikaların sayılarında artış yaşanmış ve dışarıya ihraç başlamıştır. Bunun dışında özel şirketlerin birçoğu da cam fabrikası yapmıştır. Cam çok eski çağlardan beri süs eşyası ya da eşya yapımında sıkça kullanılan bir malzemedir.

Günümüzde ise uzay teknolojileri ve iletişim gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır. Camın kullanılabilir hale gelmesi için dökme, çekme, presleme, yüzdürme, köpük haline getirme gibi bir dizi biçimlendirme yönteminden geçirilmesi gerekmektedir.

Cam Nedir?

Cam Nedir?Saydam ya da yarısaydam olarak tarif edilen, genel olarak sert bir formda gördüğümüz, kırılmaya çok müsait, inorganik amorf yapıda bulunan katı malzeme cam olarak tanımlanır.

Cam ani bir hızla soğutulmuş alkali ve toprak alkali olan metal oksitlerle, bazı metal oksitlerin çözülmesi sonucunda meydana gelen akışkan yapıdaki malzemedir ve ham maddesi silisyumdur. Silisli kumun ateş üzerinde eritilmesi ve bazı maddelerin ilave edilmesi ile elde edilir. Cam katılaşırken; amorf yapısını korumaya devam eder. Amorf yapı, camın sağlam olması ve saydamlık derecesine önemli katkı sağlar. Katı maddelerin kristalleşmesi özelliğini cam göstermez. Bu nedenle bazı zamanlar sıvı grubuna da dâhil edilir.

Cam Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

Cam Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?İlk kez ne zaman elde edildiği ile ilgili günümüzde kesin bir bilgi yoktur. Ancak antik çağlara dayandığı yönündeki bilgiler doğrudur. Bulunan ve üzerinde tarih yazan en eski cam M.Ö. 1551-1527 yıllarına aittir ve bir boncuktur. Bu boncuk Firavun Amenhotep’e aittir. Anadolu topraklarında cam, Orta Asya’dan buraya göç eden Selçuklular sayesinde tanınmış ve yaygınlaşmıştır.

15.yüzyıl civarında Venedik’te ilk kristal cam icat edildi. 1675 yılında George Ravenscroft adlı cam ustası, cama kurşun oksit ilave ederek kurşunlu camın icadını yapmıştır. Büyük cam levhaların icadı ise günümüze yakın bir tarihte; 1902 yılında yapılmıştır. Colburn camdan pencere yapımı için seri üretimi yapmış ve levha cam kesimi makinesinin patentini de almıştır. Camdan yapılmış kavanozlar ve şişeler, 1904 yılının Ağustos ayında, Michael Owen’ın icat ettiği bir makine ile yapılmaya başlanmıştır.

Camın Özellikleri ve Fiziksel Yapısı

Camın Özellikleri ve Fiziksel YapısıAslında bir sıvı olan camın saydam görünümünü de sıvı olmasındandır. Resmi durumlarda bir maden olarak bilinir. Camı diğer madenlerden ayıran çok önemli bir özelliği vardır: Erime noktası. Cam ısıtıldığı zaman yumuşayarak herhangi bir şekle girebilir. Şekillendirmenin yapılabilmesi için 800 derecenin üzerinde bir ısı gereklidir ama genel olarak 500 derecenin üzerine çıkıldığında erimeye başlar. Camların kalitesi ve dayanıklılığı içerisinde kullanılan silis ve alüminyum maddelerinin oranlarına göre farklılık gösterir.

Camları ticari anlamda kullanım alanlarına göre iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; soda camları ve özel camlardır. Soda camları ticari alanda adi cam olarak da isimlendirilir ve diğer camlara oranla imalat maliyeti düşük bir türdür. Özel camlar ise maliyeti fazla olan cam çeşitleridir. Kendi içerisinde birkaç çeşidi de bulunur. Örneğin; optik camlar daha kalitelidir, ışığı kırmak gibi bir özelliği vardır ve bu ayarlanabilir bir özelliktir. Özel camlar, erime sıcaklığı, elektrik iletkenliği, kimyasal alandaki dayanıklılığı bakımından bazı üstün özelliklere sahiptir. Özel camlar günlük hayatta da birçok alanda karşımıza çıkarlar. Gözlük camları, pencere camları, televizyon, kapılar, dekoratif inşa malzemeleri bunlardan bazılarıdır.

Kaynak: http://bilgihanem.com/camin-icadi-cam-nedir/