E İle Başlayan Erkek İsimleri

Çocuğunuza koyacağınız isim alfabenin E harfi ile başlasın istiyorsanız seçeneğiniz oldukça fazla. E ile başlayan erkek isimleri de bir liste şekline getirildiğinde önünüze fazlasıyla seçenek sunulmuş oluyor. İşte o seçenekler ve E ile başlayan isimler

E İle Başlayan İsimler

Ecevit : afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz

Edgü : Iyi

Edgüalp : Iyi ve yiğit, iyi yiğit

Edgüer : Iyi kimse, iyi er, iyi yiğit

Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenenkişi

Edis : değerli, ulu yüce, yüksek

Ediz : Değerli yüksek

Efdal : En değerli en yüksek.

Efe : Batı Anadolu yöresi yiğitlerininortak adı

Efecan / Afacan : Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı

Efekan : yiğit bir soydan gelen

Eflatun : Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / Bilgin, bilgili, herşeyi bilerek doğan çocuk

Ege : ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı

Egemen : Bir yere hakim olan

Eğilmez : hiçbirşey karşısında eğilmeyen, boyun eğmeyen

Ejder : Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü

Ekber : Kebir kelimesinden, En büyük

Eke : usta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki

Ekemen : açıkgöz kimse, zeki kimse, bilgili, görgülü, deneyli kimse, eke

Eken : toprağa tohum atan serpen

Ekener : toprağa tohum serpen kimse

Ekin : Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / Kültür

Ekiner : tarımla uğraşan kimse

Ekrem : Pek cömert, iyiliksever

Elbek : il beyi, ellerin beyi

Elbir : uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan

Elçin : deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği

Eldem : sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse

Elgin : evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, Gurbetçi, elsever

Elgün : kamu, herkes

Elvan : Renk renk, çok renkli

Emek : Bir işin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama

Emin : Güvenilen, inanılan kimse

Emir : Reis, aşiret başı, Emreden

Emrah : Saz çalıp oynayan

Emre : Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş

Enç : güvenilir kimse, erinçli kişi

Ender : Seçkin, eşi benzeri az bulunan

Ener : en yiğit, en er kişi

Engin : Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş

Enginalp : engin yiğit

Enginer : engin yiğit, engin er, engin kimse

Enginsoy : geniş soy

Enginsu : ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz

Engiz : ağaç filizi

Engür : hepsinden gür olan

Enis / Enes : Sevimli, dost canayakın

Enmutlu : herkezden mutlu olan

Enver : En ışıklı, en parlaki

Er : erkek, yiğit, kahraman, yürekli, yetenekli, rütbesiz asker

Eracar : güçlü er gürbüz kimse

Erakalın : alnı açık yiğit, ak alınlı kimse

Erakıncı : akıncı yiğit, akıncı asker

Eralkan : al kanlı yiğit

Eralp : yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,

Eraltay : Altay dağlarından gelmiş yiğit

Eran : yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma

Erandaç : başkasından anı kalmış yiğit

Eranıl : yiğit olarak anılasın

Eray : Ay gibi parlak erkek

Eraydın : aydın yiğit aydınlık yiğit

Erbaşat : egemen olan yiğit

Erbatur : yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır

Erbay : yiğit ve zengin kimse

Erben : “ben yiğidim, ben erim, yiğit ben’im

Erberk : sağlam, yiğit, sert yiğit

Erbey : yiğit bey

Erbil : bir zamanlar Hakkari’de egemen olmuş Erbil atabeylerinin adı

Erbilek : yiğit bilekli, bükülmez bilekli

Erbilen : bilgili, yiğit, bilen er

Erbilir : bilen kimse, bilgili ve yiğit

Erbuğ : yiğitler başı, komutan

Erbuğa : boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa

Ercan : Er canlı, korkusuz yiğit

Erce : yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde

Ercüment (d) : Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi

Erçelik : çelik gibi yiğit, çelik er

Erçetin : sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er

Erçevik : canlı, hareketli yiğit

Erçin : Erken doğan, En erken davranan

Erda : bkz. Erdağ

Erdağ : dağ gibi er, dağ gibi yiğit

Erdal : Erken yeşeren dal / Er + Dal

Erdem : Fazilet, hüner

Erdemalp : erdemli yiğit

Erdemer : erdemli yiğit

Erdemir : demir gibi yiğit, güçlü yiğit

Erden : Bakire, el değmemiş

Erdenalp : el değmemiş yiğit

Erdenay : el değmemiş Ay, erken doğan ay

Erdener : el değmemiş yiğit

Erdeniz : el değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz

Erdi : ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin

Erdik : Ulaştık, yetiştik, kavuştuk, eriştik

Erdilek : erken dilenen şey

Erdim : “Tanrı yolunda ermiş durumuna geldim” “eriştim” “olgunlaştım” Anlamında

Erdin : ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin

Erdinç : Dinç erkek Er + Dinç

Erdoğ : erken doğ, yiğit doğ

Erdoğan : Doğuştan yiğit / Erken doğan

Erdoğdu : yiğit olarak doğdu, erken doğdu

Erdöl : erkek çocuk

Erdölek : ağırbaşlı, yiğit, uslu yiğit

Erdur : yiğit kal

Erduran : duran, yaşayan yiğit

Erduru : katışıksız er, duru er

Erek : ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç

Ereken : vaktinden önce eken, erken eken

Erel : yiğit el

Erem : olurunu bildirme işi, onaşma, pelin

Eren : Ermiş kişi Ermekten

Erenalp : ermiş yiğit

Erenay : Ermiş olan Ay gibi nurlu

Erencan : ermiş kimse, ermiş can

Erenel : ermiş el, yiğit el

Erener : ermiş yiğit

Erengüç : ermiş ve güçlü kimse

Erenöz : özü ermiş kimse

Erensoy : ermiş soy, yiğit soy

Erensü : ermiş asker, yiğit subay

Erentürk : Tanrı’ya ermiş Türk, eren Türk yiğit Türk

Erenuluğ : ermiş ve ulu kimse

Erer : erşir, yiğit er, yiğit erkek

Erez : buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki

Ergener : henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit

Ergi : iyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma

Ergican : Istenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can Kendisine kavuşulmuş can

Ergil : er ile ilgili

Ergin : Olgunlaşmış, güngörmüş

Erginalp : yetişkin yiğit

Erginay : yetişmiş, olgunlaşmış, ve Ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş Ay

Erginbay : erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin

Ergincan : olgunlaşmış kimse

Erginer : Yetişmiş, olgunlaşmış er.

Erginsoy : ergin bir hale gelmiş soy

Ergisoy : sitediğine ulaşmış soydan olan kimse

Ergökmen : gök yüzlü ve sarışın erkek

Ergör : erken gör

Ergun / Ergün : Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar

Ergüç : güçlü er, erkek ve güçlü

Ergüder : başka erleri güdecek denli yiğit

Ergül : erken açan gül, geç değil erken gül, er gül, yiğit ve gül gibi kimse

Ergüleç : güler yüzlü kimse, güleç yiğit

Ergülen : gülen er, mutlu kmse

Ergün : erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar

Ergüneş : erken doğan güneş

Ergüvenç : güvenç olan kimse, güvenilir er

Erhan : Yiğit hakan

Erışık : yiğit ışık

Eriker : ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit

Erim : bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi

Erimer : sevilen kimse, muştu olan er

Erinç : Dirlik düzenlik, eksiği olmamak

Erinçer : mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek

Eriş : (“erişmek”ten buyruk) ulaş, yetiş

Erişen : olgunlaşan, erginleşen, ulaşan, yetişen

Erişken : erişkin

Eriz : yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu

Erizgi : akıllı kimsei zeki erkek

Erk : yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik

Erkal : yiğit kal

Erkan : Erkek kanlı

Erke : işe çevrilebilen güç,

Erkel : güçle ilgili, güçsel

Erker : güçlü erkek, güç sahibi kimse

Erkınay : çalışkan kimse

Erkış : erken gelen kış

Erkin : Istediği gibi davranabilen, özgür

Erkiner : Istediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit

Erkmen : güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse

Erkoç : yiğit koç, koç gibi erkek

Erkoçak : eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er

Erkol : güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol

Erksal : güç Sal, güç gönder

Erksan : güç sahibi ün, güçlü ad

Erksoy : güçlü soy

Erksun : güç ver güç sun

Erktin : güçlü ruh

Erkul : yiğit kul, yiğit kimse

Erkunt : sağlam er, dayanıklı er

Erkurt : yiğit kurt

Erkut : uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit

Erkutay : yiğit, uğurlu ve Ay gibi kimse

Erkutlu : uğurlu yiğit, kutlu yiğit

Erlaçin : sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek

Erman : er kişi, yiğit kişi

Ermutlu : mutluluk içinde yaşayan er

Eroğan : yiğit barış tanrısı, güçlü er

Eroğul : yiğit oğul

Eroğuz : Iyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek Gürbüz erkek

Erol : Erkek ol sözünde dur anlamında

Erolan : yiğit olan, erkek olan, er olan

Erozan : yiğit ve şair kimse, yiğit şair

Eröz : özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse

Ersal : erkenden gönder, erken salıver

Ersan : yiğit ünlü, er sanlı

Ersay : yiğit olarak saygı göster

Ersayın : saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse

Ersel : yiğit sel

Ersen : Kolay, zor olmayan

Ersev : erkek ol ve sev, erken sev

Erseven : erken seven kimse, yiğit kimse

Ersevin : erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin

Ersezen : vaktinden önce sezen kimse

Ersezer : erken sezer, vaktinden önce sezer

Ersin : “yiğitsin” “erkeksin” erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın

Erson : “son yiğit, son erkek” anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad

Ersoy : erkek soy, yiğit soy

Ersöz : yiğit sözü

Ersun : erken sun, vaktinden önce sun

Ersungur : yiğit ve doğan gibi yırtıcı

Ersü : yiğit asker, yiğit subay

Erşan : yiğit, ünlü, yiğit şanlı

Erşat : Doğru yolu bulan

Erşen : Şen, yiğit, şen erkek.

Ertaç : Erkekliği taç gibi taşıyan

Ertan : Güneş’in doğma zamanından az önce, şafaktan önce

Ertana : XIV. Yüzyılda Orta Anadolu’da kendi adını taşıyan bir beylik kuran kimse

Ertaş : yiğit ve taş gibi sağlam kimse

Ertay : yiğit tay

Ertaylan : yiğit ve uzun boylu kimse

Erte : sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı

Ertek : yiğit, ve tek er,

Ertekin : yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens

Ertem : bkz. Erdem

Erten : erkek tenli

Ertöz : yiğit ve cevherli kimse

Ertuğ : Sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit.

Ertuğrul : doğru ve yiğit kimse, Seçuklular’ın uç beyi ve Osmanlı İmparatoluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin babası

Ertuna : yiğit Tuna Irmağı

Ertunca : yiğit Tunca ırmağı

Ertuncay : yiğit ve tunçtan yapılmış Ay

Ertunç : tunçtan yapılmış, sağlam, yiğit erkek

Ertunga : erkek kaplan, Uygur yazıtlarında adı geçen kişi, Alpertunga olarak da bilinir

Ertün : akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri

Ertürk : yiğit Türk, erkek Türk

Ertüz : yiğit ve adaletli

Ertüzün : düzgün er, yiğit ve düzgün kimse

Erülgen : ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit

Erün : yiğit diye tanınan, ünlü yiğit

Erünal : Yiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al.

Erüstün : üstün yiğit

Eryalçın : çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse

Eryaman : her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit

Eryavuz : çok sert yiğit, yavuz erkek

Eryılmaz : hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit

Eryiğit : yiğit erkek

Esad / Esat : Çok uğurlu ve mutlu

Esen : hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı

Esendemir : sağlıklı ve demir gibi

Esenel : sağlıklı yiğit

Esener : sağlıklı yiğit

Esentürk : sağlıklı Türk

Eser : yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur

Esin : tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey

Esiner : sabah yeli gibi talı ve yiğit kimse, esin veren kimse

Eskin : yel, sert esen yel

Eskinalp : sert esen yel gibi yiğit

Esmen : esen yel gibi kimse

Eşref : Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu

Ethem / Edhem : Kara, yağız at

Eti : M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu’da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus

Etiz : yüce, yüksek, değerli

Evin : buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak Başağı, ürün

Evre : bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama

Evren : Kainat, yaratılmışların tümü

Evrensel : dünya ölçüsünde olan

Evrim : ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme

Eylem : belli bir erekle ve yöntemle yapılan iş, etkili davranış

Eyüp : Sabırın simgesi olmuş bir peygamber

Ezdi : “ezmek” eylemini yaptı, ezip geçti, yendi

Ezgi : kulağa hoş gelen ve belli bir kurala göre oluşturulan Sesler dizisi, melodi

Ezgü : hiçbir kötü yanı bulunmayan, iyi

Ezgütekin : iyi şehzade

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/e-ile-baslayan-erkek-isimleri/