Ejderhalar Hakkında Bilgi; Ejderha Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Batının korkunç, canavar olarak nitelendirilen, doğunun dost, koruyucu ve güç simgesi olan ejderhaları… Hristiyanlar için ise şeytanın sembolü olarak kullanılmaktadır. Özellikle fantastik filmlerin ve kitapların vazgeçilmez yaratığıdır. Bu makalemizde sizlerle ejderhaların geçmiş zamanlarda anlatılan tüm özelliklerinden ve efsanelerinden bahsedeceğiz.

Yarasa kanatlı, diken kuyruklu, uçabilen efsanevi hayvanlar arasında kabul edilen ejderhalar gerçekten yaşayıp yaşamadıkları belli olmayan yaratıklardır. Haklarında ortaya çıkan yüzlerce efsaneye dayanarak neredeyse tüm geleneklerde yer aldıklarını söylemek mümkündür. Bunun yanında hayatlarına dair herhangi bir ipucu da bulunamamıştır.

Daha çok dev kertenkele ya da yılan olarak nitelendirilebilen ejderhaların en efsanevi özellikleri ise ağızlarından alev saçmalarıdır. Tarih öncesinde herhangi bir belirti ve kanıt olmadığı halde varlığına inanılan ejderhaların dünya üzerindeki tüm geleneklerde yerini aldığı bilinmektedir. Geriye bırakılan yapılarda ejderha çizimleri, eserlerde yer alan ejderha isimleri ve özellikleri dikkat çekmektedir.

Yunan mitolojisinde geniş yer verilen ejderhalara aslında dragon ismi verilmekteydi. Yapılan araştırmalar sonucunda o dönemde tüm yılan ve kertenkeleler için aynı ismin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda temelde ejderhalara dair herhangi bir bulgu olmamakla beraber çizimler ve efsanelerin varlığı nedeniyle pek çok kişi tarafından kabul edildikleri bilinmektedir.

Ejderha Nedir?

Ejderha Nedir?

Çoğunlukla kırmızı, siyah ve kahverengi renkleriyle tasvir edilen ejderhalar varlığı net bir şekilde belli olmayan efsanevi yaratıklardır. Özellikle uzak doğu ülkelerince sahip çıkılan bu devasa canlının sonsuzluk ve bilgelik getirdiğine inanılmaktadır.

Haklarında net bir şekilde veri olmayan ejderhaların belgesellerinin dahi çekiliyor olması varlıklarına derin şekilde inanıldığının kanıtıdır. Ne yazık ki ejderha iskeleti olarak tanıtılan iskeletlerin hemen hepsi dinozorlara aittir. Ejderhaların da dinozorlar gibi belli bir zaman yaşadığı sık sık düşünülse de arkalarında herhangi bir iz bırakmamış olmaları akıllarda soru işareti yaratmaktadır.

Dikenli kuyruğu ve başı bulunan ejderhaların perdeli şekilde açılabilen kanatları vardır. Devasa tırnakların bulunduğu pençeleri ve herhangi bir zarar göremeyecek kadar sert bir derisi vardır. Keskin ve çok sayıda dişi bulunan ejderhaların dillerinin de oldukça uzun olduğu bilinmektedir. Üstelik çok uzağa gidebilen ateş püskürtme özelliklerini de belirtmek gerekir.

Ejderhaların Özellikleri Nelerdir?

Ejderhaların Özellikleri

Dünya üzerinde yapılan araştırmalara göz gezdirildiğinde ejderhalarla ilgili fosillere rastgelindiğini söyleyen yüzlerce bilim adamı bulunmaktadır. Bununla beraber uzak doğunun bilgelerinin ailelerinin gördüğünü ve eğittiğini iddia ettikleri ejderhaları da olmuştur. Arkeologlar ve tarihçiler tarafından yapılan araştırmalarda, ejderhaların dağların zirvelerinde, kimsenin bilmediği yaşam alanlarında yaşadıklarına dair ifadeler kullanılmıştır.

Asabi ve öfkeli canlılar olarak anlatılan ejderhaların temsil ettikleri değerler vardır. batıda öfke, çirkinlik, huzursuzluk ve zarar verme olarak tanımlanan ejderha; doğuda bilgelik, anaçlık, bağımsızlık manasına gelmektedir.

Büyüsel ve ruhani bir varlık olduğuna inanılan ejderhaların, dünyanın pek çok yerinde farklı tasvir edildiği görülmektedir. Doğu kültüründe kanatları bulunmayan ancak ağzından ateş püskürten bir yaratık çizilirken, batı kültüründe hemen her çizimde uçarken görülmektedir. Ortak özelliklerin bulunmasıyla beraber özellikle Çin ve Japon kültürünün ejderhalara daha fazla sahip çıktığı gözlemlenmektedir. Birçok uzak doğu ülkesinin sembolü olan ejderha, ülke bayraklarına kadar taşınmış bir varlıktır.

Birçok çizimde 2 kafalı, 3 başlı olan ejderhalar, düşmanları da temsil edebilmektedir. İkiyüzlülüğün timsali olduğunu söylemek mümkündür. Avrupa’da ejderhanın uğursuzluk sembolü olduğu belirtilse de uzak doğu için ejderha kurtuluş ve özgürlük manasına gelmektedir.

Ejderhalar Nasıl Ürer?

Anlatılan efsanelerde ejderhaların yumurtlayarak çoğaldıkları bilinmektedir. Dev yumurtaların içinden çıkan yavrular belli bir yaşa gelene dek ateş püskürtme özelliğine sahip değildir. Daha sonra vücutları irileştikten, kanatları geliştikten sonra ateş püskürtebilmektedirler.

En iyi anne olan hayvanlar arasında kabul edilen ejderhaların anaçlık değeri ile yakından ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Yumurtalarına kuluçka döneminden bağımsız olana dek özen ve şefkatle yaklaştıkları bilinmektedir.

Ejderhaların Doğadaki Görevi Nedir?

Ejderhaların var olmadığına inanan hemen herkes, o halde doğadaki görevi nedir? sorusunu sormaktadır. Her hayvanın ekolojik sistem üzerinde görev dağılımına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ejderhalar ise doğa üzerinde ekolojik bir göreve yerleştirilememişlerdir. Bunun temel nedeni neredeyse tüm resimlerde ve anlatılarda savaşların içinde koruyucu görevinde bulunmalarıdır. Bu bağlamda ejderhanın temel görevinin insanı korumak olduğunu söylemek mümkündür.

Ejderhalar Ne ile Beslenir?

Ejderhaların anlatılanlar doğrultusunda ne ile beslendiğini söylemek zordur. Doğu kültürü ile batı kültürünün oldukça uç noktalarda tanımlama yapması akıllarda soru işareti bırakmaktadır.  Batıda bir canavar olarak tanımlanan ejderhalar, insan eti yiyen dünyayı tehdit eden varlıklar olarak tanımlanırken; doğu’da avlanarak yaşayan etçiller olarak belirtilmiştir. Kimi araştırmalarda masumiyetini anlatabilmek için otçul olduğunun dile getirildiği de dikkat çekmektedir.

Ejderhaların Efsanevi Özellikleri

Ejderhalar ve Efsanevi Özellikleri

Türk kültüründe evren olarak tanımlanan ejderhaların dünyaya hükmeden anlamında kullanıldığı düşünülmektedir. Haklarında çıkan efsanelerin temelinde ejderhaların dev hazineleri koruduğuna inanılmıştır. Dünyanın her noktasında ateşi temsil ettiğine inanılan ejderhanın her zaman hazine değil bir krallığı koruyabildiği de bilinmektedir. 

Bilhassa uzak doğu mitlerinde ejderhanın su ve ateş ile özdeşleştirildiği, efsaneye göre ateşe hükmedebildiği dile getirilmiştir. Ateş ile bağdaştırıldığı için ejderhanın cehennem koruyucusu olduğuna inanan kişiler de yok değildir. Cehenneme alınan insanları kapıda beklediği ve görevinin cehennemi korumak olduğu ifade edilir.

Kaynak: http://bilgihanem.com/ejderhalar-hakkinda-bilgi/