Empati Nedir?

Empati nedir, gündelik hayatın içinde çok sık duyduğumuz, özellikle sosyal ilişkilerde son derece gerekli ve faydalı bir kavram olan empati tam olarak ne anlama gelir, ne demektir? Empati sözlük anlamı olarak, bireyin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyabilme yeteneğidir. Karşımızdaki insanın duygularını ve hissiyatını anlayabilmek, ona göre davranabilmek hem kişiler arasındaki saygıyı perçinler, hem de ilişkilerin daha sağlıklı olmasını ve gelişmesini sağlar.

Duyguları tanıma yeterliliği olarak da bilinen empati, kişinin kendisini bir başka kişinin yerine koyarak, söz konusu kişinin duygu, istek ve düşüncelerini denemeden anlayabilmesidir. Empati nedir kısaca anlatmak gerekirse tam da bunları söyleyebiliriz. Eşduyum, duygudaş gibi kelimelerle de ifade edilebilen empati; duyarlı, incelikli ve nazik olmayı sağlar ki zaten “insan” tanımı da tüm bu meziyetleri gerektirir.

Fenomenoloji ile ilgilenen isimlere göre empati kurmak kolay hale getirilebilir, kısıtlanabilir, engellenebilir ama olması için zorlanamaz. Empatiyi mükemmel yapan faktör önceden tasarlanmaması ve anında gelişmesidir. Bu da empatinin, “öğretilemez” bir kavram olduğunu, yani içten geldiğini ortaya koyar.

Kişinin yeteneklerinin, sınırlarının, ne olup ne olmadığının yani özetle kendisinin farkında olması, empati kurmak isteyen kişiler için şarttır. Karşısındaki insanı yargılamayan, olumlu düşünüp yaklaşabilen, konuşmak kadar dinleme yeteneğine de sahip bireylerin empati kurabilme yetileri çok daha güçlüdür.

Empati iki farklı yapıda incelenebilir. Birine “duyuşsal empati”, diğerine de “bilişsel empati” adını verebiliriz.

Empati Nedir? 2

Duyuşsal empatiyi, duygusal empati olarak da niteleyebiliriz. Duyuşsal empati, başkalarının duygusal durumlarına ve hallerine, en uygun duygularla yanıt verebilme becerisidir. Başka insanların duygu durumlarından ve uyarılmalarından etkilenme kapasitesidir. Bu başlık içinde “empatik endişe” ve “kişisel sıkıntı”dan bahsedilebilir.

Empatik endişe; başkalarının acılarına cevap olarak duyulan şefkat ve sempatidir.

Kişisel sıkıntı ise başkalarının acılarına bir nevi cevap olarak duyulan bunaltı hissidir. Bu bebeklerde dahi hissedilir. Bebekler, başkalarının sıkıntılarına cevap olarak kendilerine sıkıntı verirler.

Bilişsel empati ise, başkalarının içinde bulundukları ruhsal durumları anlama becerisi ve kapasitesidir. Başkalarının psikolojik bakış açılarını kendiliğinden benimseme eğilimi olarak da ifade edilebilir.

Empati Nedir? 1

Empati kuramayan kişiler, anlayışsız, duyarsız, kaba ve bencil bir fotoğraf oluştururlar. Sağlıklı sosyal ilişkiler için her bireyin empati ne demek sorusunun yanıtını iyice içselleştirmesi gerekmektedir.

Empati kurabilmek iş hayatında bir yöneticinin çalışanlarının psikolojisini anlayabilmesini, eşlerin birbirini anlayabilmesini, işçinin işverenini anlayabilmesini, bir çocuğun gözünden dünyaya bakabilmeyi ve daha fazlasını sağlar. Empati kurabilmek uygar, incelikli ve kibar insanların olmazsa olmaz parçasıdır.

Karşımızdaki için “Acaba şu an ne düşünüyor, ne hissediyor, ona nasıl davranılırsa kendini iyi hissedebilir” tarzında düşünceler içine girebilirsek, toplumun birbirine saygılı ve birbirini anlayabilen bireylerden oluşması için kendimize düşen adımı atmış oluruz.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/empati-nedir/