Evlilik Kararını Etkileyen Faktörler

Evlilik birçok kültürde aile kurumunun temelidir. Aile toplumun en küçük çekirdeği olması nedeniyle toplumu belirleyen kurumların başında gelir. Bu nedenle evlilik kararı almak oldukça önem kazanmaktadır. Doğru insanla evlenmek, aile kurmak toplumu etkileyecek bir harekettir. Ancak toplumun da temeli olan bireylerin bu kararı alması oldukça önemlidir.

Evlilik Kararını Etkileyen Faktörler 1

Günümüzde bizlere sunulan kariyer, ekonomik gereklilikler evlilik kararı alınmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Ancak ekonomi aileyi bir arada tutan temel bir kavram değildir. Sadece ihtiyaçları karşılayan bir araç olan paranın gelir gider dengesidir.

Aile bireyleri ekonomik olarak bir arada olmanın yanı sıra birlikte yaşamayı da isteyen bireylerden oluşmalıdır. Zira ekonomik değişikliklerden etkilenmeyen, güçlü bir bağ ancak temeli saygı ve sevgiye dayanan bir kurumda mümkün olmaktadır.

Ailelerin evlilik kararına etkisi

Geleneksel yapının sürmesini destekleyen aileler evlilik kararlarında oldukça etkilidir. Bireylerin kendi ailesinin kararlarıyla hareket etmesi oldukça normaldir. Ancak bağlayıcı olmamalıdır. Yeni bir aile kuracağının bilincinde olan kişilerin evlilik kararı alması gerekmektedir. Kendi ailesine bağımlı kişilerin yeni bir aile kurması oldukça zordur. Bu nedenle evlilik kararı alırken her birey kendi ailesinin desteğini almalı ancak onlardan ayrılacağını da bilmelidir.

Evlilik kararı almadan önce ailelerin onayını istemek oldukça destekleyici bir durumdur. Ancak ailelerin yapısı, günümüz koşullarına uyum sağlayıcı özellikleri, yeniliğe açık olup olmaması bu kararların sağlıklı olmasını etkilemektedir.

Evlilik Kararını Etkileyen Faktörler 2

Yenilik veya değişikliklere açık olmayan aile yapıları evlilik kararında kendi isteklerinin ve iktidarlarının sürmesini isteyebilir. Burada sorumluluk bireylere düşmektedir. Kendi ailelerine bu evlilik kararını alırken destek olmaları gerektiğini ve nerede durmaları gerektiğini belirtmek gerekir.

Çiftlerin Birbirilerine Yaklaşımı

Çiftler kendi kararlarını alırken bağımsız düşünmelidir. Karşısındaki kişinin özelliklerini doğru tahlil etmelidir. Kişisel ilişkide saygılı, paylaşmaya açık bireylerle evlilik kararı almak aile kurmak için oldukça önemlidir.

Karşılıklı saygı birlikte bir hayatı paylaşmak için oldukça önemlidir. Bu saygı çerçevesinde kurulan bir ilişki bireylerin iyi bir hayat yaşamasını sağlar.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/evlilik-kararini-etkileyen-faktorler/