Ezoterik Astroloji Nedir?

Ezoterik astroloji nedir? sorusuna doğru bir cevap verebilmek için önce ‘ ezoterik ‘ teriminin anlamını bilmek lazım. Ezoterik genel olarak mistisizm ile karıştırıldığından dinsel bir anlam yüklenir. Aslında bu ne bir dindir ne de inanç ile alakalı bir terim.

Ezoterik Astroloji Nedir? 1

İçe yönelim anlamı taşıyan ezoterizm; bir konuda önemli ve gizli bilgilerin üstat tarafından öğretilmesidir. Ezoterizm kaynağını da hiç bir dinden almaz. Astroloji ne bir din ne de bir inanç sistemidir yani astroloji ‘ ezoterik ‘ bir konudur. Astroloji diğer ‘ ezoterik ‘ bilimlerle içli dışlıdır.

Güneş sisteminde bulunan güneş, ay ve diğer gezegenlerin etkilediği gerçeğini bilim tarafından da inkar etmek mümkün değildir kadar ince bir noktadadır ki astroloji; istismara, ticari sömürüye ve fal aracı olarak görülmeye çok müsaittir.

Peki, astroloji gerçekten bu kadar basit mi? Astroloji, evren ve insan arasındaki etkileşimde bizim için bir yol haritasıdır. Astroloji, insanları kesinlikle sabit bir kadere mahkum etmez. İnsanlara kendi karmasını düzelte ve yönlendirme imkanı sunar.

Karşılaşılan sorunlar ve engeller karşısında herkesin mücadele etme gücü ve yeteneği olduğunu bize hatırlatır. Ezoterik astroloji ise ruh ile bağlantının nasıl kurulabileceğini ve ruhun ışınlarıyla kişiliğin nasıl uyumlu hale getirilebileceği üzerine odaklanır.

Ezoterik astroloji de gezegenler, öncü-sabit-değişken burç grupları ve yükselen burç ön plandadır. Ezoterik astroloji, mantık ve sezginin bir arada kullanılabilmesini hedefler. Bu sayede de kalp ve akıl uyum içerisinde çalışır. Tüm yaşam birbiriyle ilişkilidir ve bir bütün oluşturur.

Ezoterik Astroloji Nedir? 2

Ezoterik astrolojinin en önemli konularından bir tanesi de 7 yıllık devreler üzerinde kurulu olup olmadığıdır. Uranüs’ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıldır dolayısıyla her bir burçta kalma süresi 7 yıldır. Ezoterik astrolojiye göre 7 yıllık devreler insanın doğumundan itibaren başlar ve her bir devre bir gezegene aittir. Bu devreler şöyledir:

1) 1.devre Ay tarafından yönetilir ve doğumdan itibaren 7 yaşına kadar sürer. Ay kişiye yansıma gücü verdiği için bu devredeyken insan çevresindeki her şeyi taklit etmek ister.

2) 2.devre ise Merkür tarafından yönetilir. Bu devre 7-14 yaş araları sürer. Bu evre insanların öğrenme kapasitesini temsil eder. Merkür iletişim gezegeni olduğu için bizlere iletişim kurma ve kendimizi ifade etme yeteneği verir.

3) 3.devrenin yöneticisi ise Venüstür.14-21 yaş grubunu yönetir. Ergenlik dönemi sona ermeye başlar ve cinsel kimlik yerine oturur. Giyim, kuşam, görünümün değiştiği gibi karşı cinsle olan ilişkilerde de değişiklik gözlemlenir.

4) Ego ve sosyal hâkimiyet denilince akçıla ilk gelen gezen Güneş ise 21-28 yaş aralığında yönetimini yapar. Kişilik artık iyice oturmaya başlamıştır ve birey kendini geliştirme çabasındadır.

Ezoterik Astroloji Nedir? 3

5) 5.devre ise güç ve mücadele devresi olup Mars tarafından 28-35 yaşları arasında yönetilir. Bu devrede kişi teoride öğrendiklerini yavaş yavaş pratiğe dökmeye başlamıştır.

6) Kişinin 35-42 yaşlarının arasındaki şans devresini Jüpiter yönetir. Kişi artık yaşam mücadelesini vermiş ve hayatın artık tam anlamıyla tadını çıkarmaya hazırdır. Bu devrede insanlar çok sık hayatın anlamı üzerine düşünür.

7) 42-49 yaş aralığını temsil eden son devreyi de Satürn göğüsler. Bu devrede, kişi artık yaşlılık ile yüzleşmiş ve sağlığını korumak adına çok önemli adımlar atmaya başlamıştır.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/ezoterik-astroloji-nedir/