Gökada (Galaksi) Nedir? Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Daha çok galaksi ismiyle bilinen gökadalar, milyarlarca yıldızdan oluşan yıldız topluluklarıdır. Bugüne kadar üzerinde birçok araştırma yapılan gökadalar hakkında net bir bilgi sahibi olunmasa da belli başlı özellikleri bilinmektedir. Samanyolu Galaksisi’nde Küçük Macellan, Sculptore ve Andromeda gibi gökadaların varlığı tespit edilmiştir. Yazımızda bu araştırmalar doğrultusunda edindiğimiz bilgilere yer verilmiştir.

Gökada, galaksi olarak da bilinen detayları henüz çözüme kavuşmamış bir sistemdir. Hakkında sayısız araştırma, gözlem yapılmasına karşın evrenin büyük gizemlerinden biridir. Gökada sistemi çeşitli birçok parçadan meydana gelir. Çeşit çeşit galaksilerin sınıflandırılması yapılırken; görünüm biçiminden yararlanılmıştır. Gözle görülür evren içinde 100 milyardan fazla galaksi olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar bu düşünceyi destekler niteliktedir. İnsanlık var olduğundan bu yana, evren konusu hep ilgi çekici olmuştur.

Çok eski tarihlerde evren üzerine astronomik araştırmalar yapılmaya başlanmış; büyük gelişme kaydedilmiştir. Gökadaların, zaman içerisinde yok olduğu konusunda çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Günümüzde bu konuyla ilgili çalışmalar devam etse de, net cevaplar alınamamıştır.

Bu araştırma kapsamında Samanyolu Galaksisi civarında birkaç gökadaya rastlanmıştır. Bunlar da Küçük Macellan, Sculptore ve Andromeda‘dir. Ancak gökadaların temel olarak kendi içerisinde 4 türü olduğunu belirtmek gerekir.

Gökada Nedir?

Gökada Nedir?Gökada, birbirlerine kütle çekim kuvvetiyle bağlı; plazma, gaz ve tozun oluşturduğu, henüz tam anlaşılamamış karanlık maddelerden meydana gelen sisteme verilen addır. Bilinen eski galaksiler, bir trilyona kadar yıldız bulundururlar. Bu yıldızlar, galaksinin yörüngesinde dönerler. Galaksiler, yıldız sistemleri, yıldız kümeleri ve nebulaları içerebilmektedir. Bu karmaşık sistemle ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Gökada Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Gökada Türleri ve Özellikleri Nelerdir?Gökadaların, kendi içerisinde 4 çeşidi bulunmaktadır. Bu türlerin her biri farklı özelliklere sahiptir. Galaksiler kategorilere ayrılırken; Hubble düzeni olarak isimlendirilen sınıflandırmayla ayrılmışlardır. Bu sınıfa göre aslında temel olarak 3 tür galaksi vardır. Cüce galaksiler, diğerlerinden çok sonra keşfedilmiştir.

Eliptik Galaksiler

Eliptik Galaksiler

 • Şekil olarak elips biçimindeki galaksilerdir. Bu galaksiler kimi zaman aşırı oval kimi zaman daire biçimine yakın olabilmektedir. Düzene göre daireye yakın olanlar E0, ovalliği çok olanlar E7 olarak isimlendirilir.
 • Eliptik galaksiler genel olarak küçük yapıdadırlar ve yıldızlararası maddesi çok fazla değildir. Ayrıca yeni yıldız oluşma oranı da oldukça düşüktür.
 • Bu galaksilerde, yaşlı yıldızlar çoğunluktadır ve bu açıdan küçük olan küresel yıldız kümeleri ile benzerdir. Ancak buna rağmen dev eliptik galaksiler olarak bilinen galaksiler bunlardır.

Sarmal Galaksiler

Sarmal Galaksiler

 • Evrendeki gökadaların büyük kısmı bu tür galaksilerden meydana gelir. Diğerlerine oranla daha yüksek açısal hızları vardır.
 • Çevresi teker isimli yıldızlar topluluğu ile sarılmış ve çekirdeğinden dışarı çıkan parlak kollar mevcuttur.
 • Şekilleri denizanalarıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca şekillerinden ötürü spiral galaksi olarak da anılmaktadır.
 • Bu galaksiler, S harfiyle kodlanmaktadır. Bu harfin yanına gökadanın özelliklerini belirten küçük harfler ilave edilir. Bu ilave harfler, çekirdeğin boyut durumunu belirtmektedir.
 • Galakside bulunan kollar, merkez kısımdan dışa doğru, spiral şekilde açılmaktadır. Bu durum, tek biçimli dönüş neticesinde oluşan çalkantıya bağlanmaktadır.

Şekilsiz Galaksiler

Şekilsiz Galaksiler

 • Halkalı galaksiler ve merceksi galaksiler bu galaksiler içerisinde bulunup, S0 biçiminde kodlanmaktadır. Ayrıca bu kategori altında çeşitli biçimlerde birçok sayıda galaksi bulunmaktadır.
 • Çubuklu galaksiler, bunlara örnek verilebilir. Bu galaksiler belli bir biçime sahip olmadığından düzensiz galaksi olarak da isimlendirilirler.
 • Bu tür galaksilerin, önceden sarmal ve eliptik galaksi oldukları ancak sonradan çeşitli kuvvetlerin etkisiyle düzensiz hale geldikleri düşünülmektedir.

Cüce Galaksiler

Cüce Galaksiler

 • Çok ünlü olmamalarına rağmen galaksilerin büyük çoğunluğunu cüce galaksiler meydana getirir.
 • Az sayıda yıldız bulundurduklarından, cüce ismiyle anılmaktadırlar. Samanyolu galaksisinin %1’i kadar yıldızları vardır.
 • Bu tür galaksilerin, büyük kısmı, başka bir galaksinin uydusu konumundadır. Samanyolu Galaksisi’nde birçok uydu bulunmaktadır. Bu uyduların cüce galaksilerden olma ihtimali son derece yüksektir.
 • Cüce galaksiler, en son keşfedilen galaksi türüdür ve 10 milyon güneş kütlesi kadar olduğu araştırmalarla belirlenmiştir.

Kaynak: http://bilgihanem.com/gokada-galaksi-nedir/