Hat Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır? Nerelerde Kullanılır? Hat Sanatı Hakkında Her şey

Hat Sanatı daha çok dekoratif gaye ile sarf edilen bir sanat olup, estetik ve görsel kuralları göz önünde bulundurup makale ve çizgilerle oluşturulan bir sanat çeşididir. İşaretlere anlamlı ve uyumlu bir şekilde şekil verilmesi neticesinde meydana gelen hat sanatında mürekkep, kalem, hokka ve kağıt kullanılmaktadır.

Hat Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır? Nerelerde Kullanılır? Hat Sanatı Hakkında Her şey 6

Bu sanatta en çok sarf edilen malzeme kalemdir. Kullanılan kalem kamıştan üretilmektedir. Kamış özel bir şekilde yontularak şekil verilmektedir. Kamışın uç alanı metnin boyutuna göre eğik tutulmak suretiyle makale olmaktadır.

Kalem olarak ise kamış kullanılmaktadır. Kamış yontularak şekil verilir. Kamışın uç alanı metnin inceliğine ve kalınlığına göre eğik tutulmak amacıyla kalem maktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında hat sanatı usta- çırak ilişkileri ile ilerleme göstermiştir. Hat sanatının dünyada meydana çıkıp yaygınlaştığı dönemler bütün ülke ve coğrafyalarda, derhal aynı prosese denk gelmektedir.

Hat Sanatı Nerelerde Kullanılır?

Hat sanatı eski vakitlerde şahıslar arasında resmi yazışmalarda kullanıyordu. Günümüzde ise tamamıyla dekoratif gaye amacıyla kullanılmaktadır. Hem de camilerin ortamında ve eski kervansarayların kapılarında bu sanatın kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Hat sanatı günümüze kadar gelen sürede genel olarak camilerde, saraylarda, hamamlarda ve kervan saraylarda kullanılmaktaydı şimdi yani günümüzde ise evlerde ve camilerde dekoratif amaçlı olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Camilerde dekoratif olarak kullanılması yaygın olarak gerçekleşmektedir.

Hat Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır? Nerelerde Kullanılır? Hat Sanatı Hakkında Her şey 5

Hat Sanatı Nasıl Yapılır?

Hat sanatı, sanatçıya bağlı bir çalışmadır. Önemli olan neyin konu olacağının belirlenmesidir. Sanatçı sözcükleri kâğıda yerleştirdikten sonra o anki ruh haline göre sembolleştirecek ve neticesinde da hat sanatı meydana çıkacaktır. İşte bu tam manasıyla bir ustalık gerektiren hat sanatının en mühim özelliğidir. Bu özellikleri taşıyan kişiler hat sanatı yapma yeteneğini almış olmaktadır.

Bundan dolayı her yeteneği olan insanın hat sanatı yapması açıklanmış olur. Hat sanatında harflerin sembol olarak veya sembolün harfe uygulanması olmaktadır. Birey bunu hayal aleminde canlandıramaz ve canlandırdığı durumda bunu kâğıda dökemezse hat sanatı amacına ulaşamamış olacaktır.

Bu anlamda hat ustalarının önemi gerektiğince büyüktür. Hat ustalarına günümüzde saygı fazlası ile verilmektedir. Herkesin yapabileceği bir şey olmayan hat sanatı, ustasından öğrenilmesi gereken bir zanaattır. Usta olacak kişi ustanın vermiş olduğu dersleri ve uygulamaları çok iyi takip etmelidir.

Hat Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır? Nerelerde Kullanılır? Hat Sanatı Hakkında Her şey 4

Ustasının taktiklerini uygulamalıdır. Ustanın yaptıklarını tam olarak öğrenir ve öğrendiklerini uygulamak için hayal dünyasını hat sanatı ile birleştirirse hat ustası olmaya aday olabilecektir. Bu yönden bakıldığında hat sanatının kursu olamayacağı açıktır. Hat sanatı kişinin yetenekli olan, hayal gücünü özgür bir şekilde dışarı vurabilen bir kişilikte olmasını gerektirir ki hayal dünyasının kurulması bile bu kadar zorken dışa vurmak hiç de basit değildir.

Hat Sanatı Nerelerde Kullanılır?

Hat sanatı matbaa bulunmadan önce şahıslar arasında, bilhassa resmi yazışmalarda sarf edilen bir şeydi. Zamanla matbaa yardımıyla sadece görsellik amacıyla kullanılabilecek bir dekora dönüştü. Artık evlerde sadece görsellik üzerine kullanılmaktadır. Hem de cami kapılarındaki isimlerde, eski kervansaray işlemelerinde kullanıldığı da görülmektedir.

Günümüze kadar ayakta kalabilen, derhal her türlü Osmanlı eserinde, bilhassa camiler, kervansaraylar, hamamlar, minareler görülebilir. Yapılan eserlerde süsleme hedefli kullanılmışlardır. Bu o eserin ne kadar kıymetli olduğuna da bir işaret olarak algılanmaktadır.

Hat Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır? Nerelerde Kullanılır? Hat Sanatı Hakkında Her şey 3

Hat Sanatının Tarihçesi

Hat sanatı bugünümüzde, sadece görsel şölen yaratmak adına kullanılır. Matbaanın bulunmasından evvelce ise; hat sanatının daha çok kullanıldığı, hat sembolleri ile çok daha çok makaleler ele alındığı görülmektedir. Genellikle mühim makale hat sanatı ile yapılmıştır ama hat sanatı sadece olduğu coğrafyaya ya da kültüre ait olmasından geniş alanlarda tesir edememiştir. Hat sembolleri coğrafyaya ve bölgeye göre değişik şekillerde olabilir.  Hat sanatı vav dinimiz gereği son yıllarda fazla bir şekilde ün salmıştır.

Bu yüzden de hat sanatı matbaadan evvel bile çok çok zor bir makale olarak bilinmemektedir. Daha sonraları matbaanın icadı ile hat sanatı gerilemeye başlamıştır. Matbaanın tam olarak yayılması sonucunda hat sanatının sadece görsellik adına yapılır bir duruma geldiği bilinmektedir.

Genel olarak hat sanatı görsellik hitabına cevap vererek kendi içinde devam etmektedir. Eskiden saatler harcanarak oluşturulan hat, bundan sonra bilgisayar yardımıyla anlar ortamında hazırlanabilir. Değişimle beraber gerçek hat ustalarının adedi da gerektiğince azalmıştır ve gün geçtikçe de azalmaya devam etmektedir.

Hat sanatı, eskiden bu günümüze gelinceye kadar işaretlerle yapılmış olan kaligrafi makale sistemi olarak bilinmektedir. Başka bir manada, harfleri değişik şekillerde yaratma sanatı da denilebilir. İslamiyet’te çok kullanılmıştır.

Hat Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır? Nerelerde Kullanılır? Hat Sanatı Hakkında Her şey 1

Matbaanın icadından evvelce çok mühim olan bu sanat yardımıyla mübarek ve bilgi kitapları mevcuttur.  Dünyada her coğrafyada derhal aynı süreçlerde meydana çıkmıştır. Günümüzde hat sanatlarının genel olarak İslam Dünyasında yaygın olarak süregeldiği bilinmektedir. Ayrıca Asya ülkelerinde genel olarak Çin ve Japonya tarafında yaygın bir şekilde yapımı gerçekleştirilmektedir.

Din ve kültür içinde karışıma maruz kalarak hat sanatı kendini devam ettirmektedir. Günümüz teknolojisine bağlı olarak hat sanatı görsellik olarak devam etmekle beraber insanların ilgisini fazla bir şekilde çekmemektedir.

Hat sanatının günümüzde teknolojiye bağlı olarak farklı bir şekilde yürütüldüğü de söz konusudur. Sanata bağlı olarak farklı motifler ortaya çıkabilmektedir. Bu gaye ile sanatçının yeteneğinin olması çok mühimdir. Hat sanatı Mevlana sözleri sanat içerisinde en ünlü sözler arasında yer almaktadır.

Hat sanatı yazıyı yazmakta olan sanatçının bir çalışma ürünü olmaktadır. Burada en önemli olan konu ise yazılacak olan bir şeyin belirlenmesi olmaktadır. Sanatçı yazacağı kelimeyi bir kağıt üzerine yerleştirdikten sonra o anki ruhunu vermiş olduğu ahengi göre semboller yaparak hat sanatının ortaya çıkarır. Bu yazı sanatı iyi bir ustalık eseri olmaktadır her yetenekli kişi hat sanatı yapamaz.

Hat Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır? Nerelerde Kullanılır? Hat Sanatı Hakkında Her şey

 

Hat sanatı için iyi bir ustanın olması gerekir. Harflerin sembol şeklinde veya harfler semboller olarak yapılır hat sanatı yapan kişiye hayal dünyası olarak canlandırma yapamaz. Canlandırdığı durumlarda kağıt üzerine döküm yapamadığı durumlarda hat sanatı belirli bir amaca ulaşmış olamaz. Hat sanatını yapan ustanın önemi oldukça büyüktür. Herkes tarafından hat sanatı yapılamaz hat sanatı ile uğraşacak kişi en iyi ustadan bilgiyi alması gerekir.

Hat sanatı öğrenecek kişi ustasını çok iyi gözlem yapması gerekir Usta çırağını iyi yetiştirmesi gerekir. Yetiştireceğiz kişiyi hayal dünyası ile yapacağı hat sanatı arasında iyi bir birleştirmeye yapması gerekir. Yapılmış olan iyi bir birleştirme iyi bir hat sanatının ortaya çıkmasını sağlar. Hat ustası bulmak için ustanın bilgilerine ve tekniğine iyi sahip olunması gerekir.

Hat sanatı ile uğraşacak kişi kendi hayal gücünü düzgün bir şekilde yeteneği ile birleştirmesi gerekir. hayal dünyası kurulması ile yapılacak olan hat sanatı çok da kolay olmaz. Günümüzde kullanılmakta olan hat sanatı harfleri yazım işlerinde kullanılan malzemeler aynı olarak korunmakta ve buna göre de malzemeler yapılmaktadır. Hat sanatı ile isim yazma harfler son derece zor bir şekilde dizayn edilerek gerçekleştirilir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/hat-sanati-nedir-nasil-yapilir-nerelerde-kullanilir-hat-sanati-hakkinda-her-sey/