İbn-i Rüşd Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Hekim, felsefeci, fıkıhcı, tıpçı ve matematikçi olan İbn-i Rüşd Aristoteles’in izinden gidip, onun akımını benimseyen bir düşünürdür. Tam ismi Ebū ‘l-Velīd Muḥammed ibn Aḥmed’dir. Tıpkı babası gibi kadı olarak yetişen İbn-i Rüşd’e göre, en önemli ve tek filozof Aristoteles’tir. En değerli eserleri arasında; Kitab-ül Hayevan, Te-hafüt-üt Tehafüt, Metafizik Şerhi, Makhale fi Cevher il-Felek başı çekmektedir. Bugünkü İspanya topraklarında, 1126 yılında doğan İbn-i Rüşd’ün biyografisi sizlerle…

12. yüzyılda yetişmiş en önemli Arap filozoflarından biri olan İbn-i Rüşd, filozof olmasının yanında önemli bir matematikçi ve doktordur. Babası Kurtuba kadısı olarak tanınırdı ve İbn-i Rüşd de Kurtuba’da dünyaya gelmiştir.

Eserleri Avrupa ülkelerinde önemli bir yer edinmiş olan İbn-i Rüşd, Aristoteles eleştirmeni olarak tanınmıştır. Eserleri ve düşünceli pek çok Avrupalı bilginin etki altında kalmalarına neden olmuştur.

1126 yılında Endülüs Kurtuba’da doğmuş olan ünlü filozof, 1198 yılında vefat etmiştir. Küçük yaşlardan itibaren kendini ilime vermiş olması ile bilinir. Kelam ve fıkıh ilimlerini öğrenmekle eğitimine başlayan İbn-i Rüşd, sonrasında fizik, matematik ve astronomi gibi bilim dallarında eğitim almaya başlamıştır. Aldığı eğitim dalları ile alakalı pek çok eser vermiştir. Birçok bilim alanında ilim anlamında doygunluğa ulaştıktan sonra, edebiyat ve felsefe alanlarına yönelmeye başlamıştır.

İbn-i Rüşd Kimdir?

İbn-i Rüşd Kimdir?Endülüs kentinden çıkan ve dünyanın tanıdığı bir Arap felsefeci olan İbn-i Rüşd , Ebū ‘l-Velīd Muḥammed ibn Aḥmed tam adı ile bilinmektedir. Endülüs’ün Kurtuba kentinde doğmuş ve Fas’ta vefat etmiştir. Filozof olarak sadece Aristo’yu kabul eden İbn-i Rüşd, pek çok bilim alanında eserleri olan felsefecidir. Araştırmalarının büyük bölümünü oluşturan Aristo eserleri ve Arapça diline yaptığı çevirileri bulunmaktadır. Ona göre tek filozof Aristoteles’tir. 30 yılı aşkın süre zarfında Aristoteles üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda bir tek Aristo imzalı Politika adlı eserine ulaşamamıştır. Aristoteles hakkında bilgi edinmek için tıklayın.

İbn-i Rüşd’ün Hayatı

İbn-i Rüşd'ün HayatıEndülüs kentinde Aristo’ya bağlı olarak çıkan Meşaicilerin en son kalmış temsilcilerinden olan İbn-i Rüşd, babası gibi kadı olarak yetişmiş bir felsefecidir. Genç yaşında baş yargıç olarak görev almıştır. Henüz 28 yaşında iken ilk kitabı olan Külliyat adlı eserini kaleme almıştır. Ardından saraya davet edilmiş ve Aristo’ya ait olan eserlerinin gizli kalmış yönlerinin ortaya çıkarılması ile görevlendirilmiştir. Ancak o dönemde halkın içinde bulunduğu fitne ve dedikodulardan ünlü filozof ve oğlu bir türlü kurtulamamışlardır. Tüm bunların yanı sıra, İbn-i Rüşd camilerden kovulmuş, kitapları imha edilmiş bir filozoftur. Aristoteles düşüncelerine önem vermesi, yorumlamalarında da bu düşüncelere bağlı kalarak hareket etmesine neden olmuştur.

Kadı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş olan İbn-i Rüşd, yetişkinlik döneminde bir dönem kendisi de kadı olarak görev almış olsa da, daha sonra tamamen ilime ve felsefeye yönelmiş filozoftur. Edebiyat alanına da olan ilgisi sonucunda İbn-i Rüşd ile tanınan birçok eserin Avrupa’da piyasaya çıkmasına neden olmuştur. 72 yaşında hayata gözlerini yuman, edebiyat ve bilim dolu bir yaşam geçiren İbn-i Rüşd, geride tabip ve hukukçu olarak yetiştirdiği iki erkek evlat bırakmıştır. Batı ve İslam felsefesinin ortak bir değeri olarak görülen İbn-i Rüşd’ün heykeli şu anda İspanya’da yer almaktadır.

İbn-i Rüşd’ün Eserleri

İbn-i Rüşd'ün EserleriBirçok eseri Latinceye çevrilmiş olan İbn-i Rüşd, birçok bilim dalındaki eserleri ile özellikle Avrupa ülkelerine ismini tanıtmış olan bir filozoftur. İlk eseri olan Külliyat’ın ardından Mukaddemat, yazar kimliği ile piyasaya çıkardığı önemli eserlerinin başında gelmektedir. Kitab-ül Hayevan, Te-hafüt-üt Tehafüt, Metafizik Şerhi, Makhale fi Cevher il-Felek, Zaruri, Nihayet-ül- Müctehid, Et-Tah-sil, Külliyat fit Tıp isimli eserleri Arap filozofun önemli kitapları arasında yer almaktadır.

Avrupa, İbn-i Rüşd’ün ilmi çalışmaları ve önemli eserlerine büyük kıymet vermiştir. İbni Sina ile aynı ölçüde tanınması, filozofun eserleri ile ön planda oluşunu göstermektedir. İbn-i Rüşd’ün Avrupa alanında ilk olarak adını duyurmasında Michel Scot etkili olmuştur. Seksene yaklaşık olan ve birçok alanda yazdığı eserleri, Latince ve İbranice dillerine çevrilmiştir. Felsefe- Din ilişkileri, Tutarsızlığın Tutarsızlığı ve Metafizik Fierhi gibi kitapları da Türkçeye çevrilmiş olan eserleridir.

Kaynak: http://bilgihanem.com/ibn-i-rusd-kimdir/