Kükürt Nerelerde Kullanılır?

Kükürt havada, güneş ışığında güç görülebilen mavi bir alevle yanarak keskin ve boğucu kokulu kükürt dioksit (SO2) gazım oluşturur. Bu element, oksijenin yanı sıra çok sayıda başka elementlerle de direkt doğruya birleşebilir. Böylece çok miktarda ısının açığa çıktığı hızlı tepkimeler sonucu çok sayıda kere baz metalli sülfitler oluşur. İyi ayrıştırılmış kükürt ve çinko artan basınç altında derhal patlayıcı özelliktedir.

Kükürt Nerelerde Kullanılır? 1

Günümüzde kükürt üretiminin çoğu Frasch yöntemi diye adlandırılan bir yöntemle yapılır. Bu yöntemde kükürt yatağına ısıtılmış tazyikli su buğu verilir. Neticede ergiyen kükürt dışarı pompalanır. Bu yolla yüzlerce metre derinlikten kükürt yatakları ortaya çıkarılır.

Petrol ise genellikle büyük oranda organik kükürt bileşikleri ihtiva eder. Petrol arıtıldığında. Bu bileşiklerden kükürt hidrojen sülfür açığa çıkar. Ondan sonra bir katalizör yardımıyla iki gazın etkileşiminden kükürt elementi ve su doğar. Volkanik gazlarda da aynı kimyasal tepkime yer almış olduğundan, bu gazlar volkanik kükürt yataklarını oluştururlar.

Kükürt hemen derhal tüm elementlerde bileşik oluşturur. En yaygın bileşiği hidrojen sülfürdür ve zehirlidir. Kimyasal reaksiyonlarda yaygın olarak kullanılır. Altın ve platin dışındaki metallerle kükürdün oluşturduğu bileşikler natürel olmayan sülfürlerdir.

Hidrojenden daha sonra kükürdün maksimum bileşik oluşturduğu element oksijendir. Bu bileşikten başka kükürt, oksijenle 16 değişik asit oluşturur. Organik kükürt bileşikleri kimyasal bileşiklerin başlıca sınıfını oluşturur. Doğada yaygın şekilde bulunurlar.

Kükürt Nerelerde Kullanılır?

Romalılar ondan yangın çıkaracak bir tabanca olarak yararlanmak için kükürdü katran, reçine yahut ziftle de karıştırdılar. Yalnız orta yüzyılda barutun bulunuşundan sonra kükürt kullanım alanları bir hayli fazla olmakta olup ve yerini başka maddenin alamayacağı, temel bir hammadde oldu.

Sülfürik asit, sabun ilaç, kurşun akümülatörler, patlayıcı maddeler, böcek ilaçlan ve kükürt içeren çok çeşitli kimyasal maddelerin üretimi benzer biçimde daha azca önemli alanlarda büyük oranda uygulanır. Kurşun akümülatör içindeki sülfürik asit, aygıtın temel parçalarından biridir.

Toz kükürt nelerde kullanılır? Sorusu da bir hayli yoğun bir şekilde yöneltilmektedir. Kükürdün başlıca kullanma yeri, sanayi için son derece önemli bir madde olan, sülfürik asit sentezidir. Bağ ve bahçelerde var olan mantarların ortadan kaldırılmasında toz kükürt kullanılmaktadır.

Kükürt Nerelerde Kullanılır? 3

Organik kauçuk fazla sert ve dayanıklı değildir. Otomobil lastiği olarak kullanmak için kauçuk vulkanize edilir. Kükürt kara barut, kibrit ve çeşitli ilaçlar yapımında da kullanılır. Kükürt etkili ya da sönmüş volkanların yakınlarında bulunur. Kükürt bulunan tüm bölgeler yakın veya uzak devirlerde volkanların etken olduğu yerlerdir. Kükürt zayıf bir antiseptiktir.

Kükürt Sabunu Ne İşe Yarar?

Kükürt kolayca tutuşan birkaç elementten birisidir. Soluk mavi alevle yanar, yanma nihayetinde oluşan kükürt dioksit kötü kokan bir gazdır. Yeraltından kükürt çıkarmaya yarayan ve bugün de uygulanan metot çok eskidir.

Bir tek işlemi daha verimli hale getirmek için bazı düzeltmeler yapılmıştır. Kükürt sabunu da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta olup aynı zamanda sivilceli ciltlerde de büyük bir gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır.

Kükürt Nerelerde Kullanılır? 4

Bu katmanlar zehirli gazlarla doymuş olduğu ve kükürt derinlerde bulunmuş olduğu için eski yöntemle elde edilmez. Burada Frasch yöntemi uygulanır. Su basınç altında ve düzgüsel kaynama noktasının bir oldukça üstünde ısıtılır.

Başka bir boruyla yüksek tazyikli sıcak hava da pompalanır, bu ergimiş kükürdü karıştırır ve üçüncü bir borudan yüzeye doğru yükseltir. Yerde üç delik delme daha rahat olduğundan, üç ayrı boru yerine iç içe geçmiş üç boru alınır. Sıcak hava borusu içte, sıcak su borusu en dışkeyfir ve ergimiş kükürdün çıkış borusunu sararak ısıtır, akan kükürdün devamlı sıvı şekilde kalmasını sağlar.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/kukurt-nerelerde-kullanilir/