Kürtaj Yasak mı?

Kürtaj yasak mı, halk dilindeki söylemiyle “kürtaj”, ama tıptaki ifadesiyle “küretaj”, dölyatağını kazıyarak dölütü alma işlemine verilen addır. İstenmeyen gebeliklerde başvurulan bir yöntem olan kürtaj, hem etik hem de sağlık gerekçesiyle çok da arzulanan bir işlem değildir.

Rahim içinde oluşmaya başlayan fetusun tahliyesi olan kürtaj, bir aile planlaması yöntemi değil, mecbur kalınan durumlarda yaptırılan bir işlemdir. Tecavüz sonucu oluşan gebelik, evlilik dışı gebelik, düşüklerde, ekonomik koşullar sebebiyle istenmeyen gebeliklerde ve planlanmayan gebeliklerde başvurulan bir işlem olan kürtaj son çare olarak düşünülen bir yol olmalıdır.

Kürtaj Yasak mı?

Düşük yapan bir kadında rahim içinde bebeğe ait parçaların kalması durumunda hayati tehlike söz konusu olmaması için de temizleme amaçlı kürtaj yapılabilmektedir. Buna “Retansiyone küretaj” denilir.

Bunların dışında uzun süreli ve fazla adet gören kadınlarda da rahim içi temizliği ve kontrol amaçlı kürtaj yapılabilmektedir.

Bir gebelik sonlandırma işlemi olan kürtaj ne zamana kadar yapılır, vücut için zararları var mıdır, Türkiye’de kürtaj yasak mı gibi sorular daima yanıt bekler ve tartışma konusudur.

Türkiye’de kürtaj yasak mı sorusunu ele alacak olursak, yürürlükte olan medeni kanun ve Türk ceza kanununun ilgili hükümlerine göre 10 haftayı aşmamış gebeliklerde gebelik sonlandırma işlemi yani kürtaj yasak değildir. Ama 10 haftayı aşmış bir gebelikte, ister tecavüz sonucu hamile kalınmış olsun, ister hamile kalan kişi çocuk yaşta olsun gebelik sonlandırma yani kürtaj yapılması yasaktır. Kürtaj yaptıran kişi de kürtajı yapan hekim de ceza alır.

Kürtaj işleminde medeni kanunda resmi nikahlı kadınlara kürtaj yapılabilmesi için eşlerinin rızasını almak gerekir. Medeni kanunda resmi nikahlı kadınların kürtaj için eşlerinden izin almaları gereği yazarken, Türk ceza kanununda böyle bir zorunluluktan bahsedilmez.

Kürtaj Yasak mı? 1

Ama kürtaj işlemini yapacak olan hekimler böyle bir durumda kürtaj olacak kadının eşinden, daha sonra herhangi bir sorumluluk almama adına rıza istemektedirler.

Bir başka erkekten evlilik dışı hamile kalan evli kadınlar içinde herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Aslında kadının resmi nikahlı eşinin izni olduğu takdirde kürtaj yapılabiliyor ama böyle bir durumda kadının can güvenliği söz konusu olduğundan böyle bir izinden de söz etmek pek sağlıklı olmuyor. Ancak gebeliğe sebep olan erkeğin imzası ile kürtaj yapılabiliyor.

Kürtajın Zararları

Küretaj, ya da sık bilinen ismiyle kürtaj işlemi işinde ehil uzmanlar tarafından temiz ve steril ortamlarda ve kurallara uygun şekilde yapıldığı taktirde herhangi bir sorun teşkil etmez ve riski de yoktur. Ama kürtaj, uzman olmayan kişilerce ve hijyenik olmayan ortamlarda ve kötü koşullarda yapıldığında hayati tehlike bile içerir.

Kürtaj Yasak mı? 2

Gebelik sonlandırma işleminin zararlarında ve risklerinden bahsedecek olursak bakın nasıl bir tablo çıkar karşımıza.

  • Rüptür denilen rahimde delinme meydana gelmesi
  • Kürtaj sonrası enfeksiyon oluşması. Ki bu durum ileride kadında kısırlığa bile yol açabilmektedir.
  • Rahimde parça kalması
  • Gebeliğin devamı
  • Rahimde kan birikmesi
  • Rahim ağzının açılmamasına bağlı olarak kürtaj işleminin gerçekleştirilememesi
  • Adet periyotlarında gecikme olması
  • Rahim içinde yapışıklık meydana gelmesi. Bu durum da kısırlığa sebebiyet verebilmektedir.
  • Kürtaj sonrası aşırı kanama görülmesi

Kürtaj işlemi çok mecbur kalınmadıkça yaptırılmamalı, eğer yaptırılması gerekiyorsa da mutlaka uzman bir jinekolog tarafından steril bir ortamda yapılmalıdır.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/kurtaj-yasak-mi/