Kürtaj Yasası

Kürtaj yasası ülkemizde gebeliğin bilinçli olarak sonlandırılmasıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen maddeler bütünüdür. Mevcut yasalarda çocuk aldırma süresi ve yasal kürtaj süresi ile ilgili ibareler yer almaktadır. Buna göre yasada yer alan maddeler ve içerikleri hakkında yazının devamını okuyarak bilgi ve fikir edinebilirsiniz.

Kürtaj Yasası 1

Sağlık Bakanlığı Kürtaj Yasası

  1. madde uyarınca; gebeliğin 10. Haftası tamamlanıncaya kadar, anne adayının da sağlığı açısından tıbbi bir sakınca yoksa, kendi rızası ile rahim tahliye edilir. Gebelik süresi 10 haftayı aşmışsa rahim, gebeliğin anne adayının hayatını tehdit ettiği yahut edeceği, doğacak çocuk ve ardından gelecek nesiller için ağır maluliyete sebep olacağı durumlarda, ilgili daldan bir uzmanın da objektif bulgulara dayalı gerekçeli raporlarıyla tahliye edilir.

Eğer süren gebelik, acil müdahale edilmediğinde kişinin hayatını ve hayati organlarını tehdit edici bir şekle bürünmüşse ve bu durum tıbbi olarak tespit edilmişse, yetkili hekim tarafından gebelik materyali rahimden tahliye edilir.

Ancak hekim bu müdahaleyi gerçekleştirmeden evvel en geç 24 saat içinde müdahale edilecek kadının kimlik bilgileri, müdahaleyi ve onu icap ettiren gerekçeleri, illerde Sağlık Sosyal Yardım Müdürlüklerine, ilçelerde ise Hükümet Tabipliklerine bildirmekle yükümlüdür.

Türkiye kürtaj yasası 6. madde uyarınca; gebelik sonlandırma müdahalesi gebe kadının iznine, gebe kişinin yaşı küçükse küçüğün de rızası ile velisinin iznine, vesayet altında bulunup reşit ve mümeyyiz yani aklı başında olmayan kişilerde kişinin kendisi ve vasisinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır.

Kürtaj Yasası 2

Ama eğer gebe kadının akıl maluliyeti varsa ve şuur serbestisi mevcut değilse rahim tahliyesi için kendisinin rızası alınmaz. Rızaları alınacak kişiler evli ise eşi de rızası gerekir. Ama eğer gebelik durumu acil müdahale edilmediği takdirde hayatı ve hayati organları tehdit ediyorsa ve sulh ceza mahkemesinden alınacak izin zaman kaybına sebep olacaksa, izin şart değildir.

Gebelik sonlandırma ile ilgili 468. madde uyarınca; bir kadının kendi rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kişiye 7 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Gebelik süresi 10 haftadan uzun olan kadında kendi rızası olmasına rağmen tıbbi nedenler olmaksızın çocuğunu düşürten kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Çocuğunu düşürmeye rıza gösteren kadın da aynı cezayı alır. Bu fiil kadının ölümüne sebep olmuşsa 15 yıldan 20 yıla; ölüm olmaksızın bedensel bir zarara sebep olmuşsa 8 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Kürtaj Yasası 3

Gebe sanılan bir kadın üzerinde kendi rızası olmaksızın çocuk düşürme amacıyla birtakım fiillerde bulunan kimse, kadının ölümüne yahut bedenine bir zarar gelmesine sebep olmuşsa 452 ve 456. maddeler uyarınca cezalandırılır.

Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadın çocuğunu bilerek ve isteyerek düşürdüğünde 1 yıldan 4 yıla kadar ağır hapis cezası alır.

Kürtaj yasal süresi 10. hamilelik haftasına kadardır. Türkiye kürtaj yasası 1983 yılında çıkarılan kanunla, isteğe bağlı kürtaja 10. gebelik haftasına kadar izin veriyor. Yeni kürtaj yasası yürürlüğe girene kadar gebelik sonlandırma işlemi yasaktı. Günümüzde gebelik 10. hafta sınırına gelse bile, bebekte Down sendromu yahut buna benzer anomaliler tespit edildiği takdirde yasal olarak yapılabilmektedir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/kurtaj-yasasi/