Menenjit Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir, Menenjitin Tedavisi Nasıldır, Menenjit Bulaşıcı Mıdır?

Menenjit nedir, yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, sayıklama, iştahsızlık, ense katılaşması gibi belirtilerle ortaya çıkan ve beyin zarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir problem olan menenjit son derece tehlikeli bir hastalıktır. Menenjit hastalığı beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşur ve erken davranılıp önlem alınmadığında ve tedavisi yapılmadığında beyin hasarı, işitme kaybı ve hatta ölümle sonuçlanan son derece ciddi bir enfeksiyondur. Bu bakteriyel enfeksiyon daha çok çocuklarda görülür.

Menenjit Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir, Menenjitin Tedavisi Nasıldır, Menenjit Bulaşıcı Mıdır?

 

Menenjit geçirenlerin %95’i 5 yaş altı çocuklardır. Çocukların bağışıklık sistemlerinin yetişkinlere nazaran daha güçsüz oluşu ve kalabalık ortamlarda daha sık bulunmaları sebebiyle daha fazla risk altındadırlar. Kimi virüs türleri de menenjite sebep olabilmektedir.

Kafa travmalarının da menenjite emin hazırladığı bilinmektedir. Fakat bakteriyel menenjit daha tehlikeli ilerleyen bir durumdur ve tedavisi yapılmadığında ölümle sonuçlanabilmektedir. Menenjitten korunabilmenin en önemli yolu aşı yaptırmaktır.

Menenjit Belirtileri Nelerdir?

Menenjit hastalığının ilk evresi birkaç gün devam eden üst solunum yolu enfeksiyonu ve bağırsak enfeksiyonu belirtileri ile başlar. Hastalığın seyri ilerledikçe tablo daha da ağırlaşır. Bebeklerin kendilerini ifade edebilecekleri konuşma yetileri henüz gelişmediğinden hastalığın belirtilerini anlatamazlar. Bu sebeple menenjit bulguları bebeklerde geç anlaşılabilir.

Dolayısıyla bebeklerde menenjit belirtilerini anlamak daha zordur. Ancak bazı ipuçları verirler. Kucağa alındıklarında ağlama, uykulu olma hali, iştahsızlık, yüksek yahut düşük vücut ısısı, huzursuzluk, kafada bulunan bıngıldağın normalden daha fazla bombe yapması gibi belirtiler üzerinde durulması gereken belirtiler olarak sayılabilir.

Menenjit Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir, Menenjitin Tedavisi Nasıldır, Menenjit Bulaşıcı Mıdır? 1

Menenjit hastalığı çok hızlı bir şekilde ciddi bir seyre girebilir. Bu sebeple eğer sert boyun ağrısı, ani ateş, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma hissedildiğinde derhal hekime başvurmak gerekir.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda halsiz, bitki ve uykulu olma, aşısı hassasiyet, kusma, iştah azlığına bağlı olarak yemek yemeyi reddetme, ağlama, yüksek ateş, soluk bir görünüm, kaskatı olma yahut nöbet geçirme gibi bulgular menenjit bulguları olarak sıralanabilir.

Belirtilerin dikkatle incelenip hekime başvurulması ve erken tedavi olanağı ile bebeğin yahut küçük çocuğun ölüm riski ciddi anlamda önlenebilir. Kan, görüntüleme ve omurilik sıvısı testleri ile menenjit teşhisi konulabilmektedir. Bakteriyel menenjitte antibiyotik tedavisi yapılabilmektedir. Antiviral ilaçlar bazı viral kökenli menenjitlerin tedavisinde yardımcı olabilmektedir.

Menenjit hastalığı neticede bir enfeksiyondur ve solunum yoluyla yahut ellere bulaşan bakterilerle başlar. Bu belirtilerin birkaçı gözlemleniyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir. Hastalığı kesin teşhisi için hekim beyin omurilik sıvısından bir miktar örnek alır ve tahlil yapar. Son derece basit ve zararsız olan bu işlem sayesinde bebekte yahut çocukta menenjit olup olmadığı teşhis edilmiş olur.

Menenjit Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir, Menenjitin Tedavisi Nasıldır, Menenjit Bulaşıcı Mıdır? 2

Menenjit Neden Olur?

Menenjit için “hastalık” demek çok da doğru değildir. Menenjit, “menenj” adı verilen beyin zarının iltihaplanması durumudur. Menenjite sebep olan virüsler pnömokok, stafilokok, streptokok olarak sayılabilir. Serebrospinal humma da denilen salgın menenjit “menengekok” denilen bir mikrobun sebep olduğu menenjit türüdür. Bu menenjit türü nadir de görülebilir salgın şeklinde de yayılabilir.

Salgın menenjit hastalığı, hastalığı taşıyan kişilerin öksürmesi ve hapşırmasıyla ortalığa yayılan mikroplu tükürük partiküllerine temas edilmesiyle yayılır. Sıklıkla çocuk ve gençleri hedef alan menenjit, daha çok ilkbahar ve kış aylarında görülür. Epidemik menenjit genelde fazla kalabalık ve sağlıksız ortamlarda görülür. Mikrop vücuda girdikten sonra, yani kuluçka dönemi belirtilerin görülmesi için 3 ila 7 gün geçmesi gerekir. Menenjit pek çok açıdan üşütme ve soğuk algınlığına benzer ve ani başlar.

Menenjitte ateş, üşüme, baş ağrısı, boyun, kol ve bacaklarda ağrı, halsizlik ve kusma görülür. Menenjitin en belirgin karakteristiği boyun tutulması ve ensede sertlik hissidir. Bu his 36 saat içinde başlar ve baş hareketleri  yapılırken zorlanma hissedilir. Kernig belirtisi denilen bu bulgu hastayı oldukça zorlar. Menenjite yakalanan kişide ışık ve gürültüden etkilenme, solgun yahut morarmış yüz şikayetleri de vardır.

Menenjit Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Menenjit aşısı bebeklere yapılır; zira bebeklerde bağışıklık henüz gelişmemiştir. 9 ila 23 aylık olan bebeklerde menenjit aşısı 3 ayda 2 doz halinde yapılır.

Menenjit Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir, Menenjitin Tedavisi Nasıldır, Menenjit Bulaşıcı Mıdır? 3

2 ila 11 yaş arası çocuklarda ise 1 doz halinde ve koruma amaçlı yapılır. Bazı risk grubunda olan kişilere de menenjit aşısı yapılmalıdır. Sözgelimi dalağı işlevini kaybeden yetişkinlerin, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin ve HIV virüsü taşıyanların muhakkak menenjit aşısı olmaları gerekir. Bu kişilerde menenjit aşısı, hastalığa karşı koruma sağlar.

Menenjit tedavisi nasıl yapılır?

Bir kişide menenjit şüphesi varsa, vücudundan alınan bel suyu örneğinde ilk çıkan verilere göre ve eğer bakterilere yönelik bulgular elde edilmişse antibiyotik tedavisine başlanır. Ancak her bakterinin antibiyotikten etkilendiğini söylemek güçtür. Bu sebeple ilaç seçerken buna dikkat etmek gerekir. Mikrop bel suyunda üretildiği için bel suyu örneği alınır.

Bel suyundan alınan neticenin ardından da tespiti yapılan bakteri cinsine göre tedavi uygulanır. Eğer bel suyu sonuçlarına göre menenjit; parazit, mantar yahut verem gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıktıysa, tedavi de ona göre planlanır. Virüslere bağlı menenjitlerde Herpex Simplex virüsü haricinde çoğunlukla semptomlara bağlı tedaviler uygulanır.

Menenjit hastalığı; hastalık sırasında ortaya çıkan işitme kaybı, havale, eklem ağrısı, beyinde su toplanması, beyin apsesi, böbrek üstü bezi yetersizliği, kalp kasında yahut kalp zarında tutulum gibi durumlar açısından da dikkatle gözlenmelidir. Menenjitte bakteriden şüpheleniliyorsa, hasta ile temas içinde olan kişilerin de tıbbi koruma altına alınması zorunludur.

Menenjit Nedir, Neden Olur, Belirtileri Nelerdir, Menenjitin Tedavisi Nasıldır, Menenjit Bulaşıcı Mıdır? 5

Menenjit tedavisi ne kadar sürer sorusu da burada devreye girer. Eğer antibiyotik tedavisi yapılıyorsa ilaç 24 saat sonra etkisini gösterir.

Menenjit aşısı fiyatı ne kadardır sorusunu da şu yanıtı verebiliriz:

Ülkemize yurt dışından getirilen meningokok aşısı normal reçete ile temin edilebilmektedir. Bu aşı bakterilere karşı savaşır. 2017 yılı menenjit aşısının fiyatı ise 160 TL’dir. Menenjit aşısını Sigorta, Bağkur ve yeşil kart karşılamaz.

Daha çok bir çocuk hastalığı olarak bilinen menenjit, bir enfeksiyon hastalığıdır ve bulaşıcı etkisi vardır. Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler menenjite yol açan etkenlerdir. Mikroplarla, solunum yoluyla ve eller vasıtasıyla bulaşan menenjit çoğunlukla küçük çocuklarda görülse de, yetişkinlerde de görülebilmektedir. En ufak bir belirtide bile hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/menenjit-nedir-neden-olur-belirtileri-nelerdir-menenjitin-tedavisi-nasildir-menenjit-bulasici-midir/