Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi

Mors Alfabesi Nedir?

Mors alfabesi iki çeşit yani uzun ve kısa olan seçilmiş harfleri veya noktalama işaretlerinin kullanılması ile ortaya çıkan bir haberleşme dilidir. Özellikle elektrik ya da radyo sinyali kullanılarak şahıstan uzak bir noktaya yazılı bir yazının ulaştırılmasında kullanılır. Mors alfabesi çeviri genel olarak öğrenen bir kişi tarafından saatler içerisinde rahat bir şekilde gerçekleşebilir. Buna bağlı olarak öğrenme aşamasını iyi geçiren bir kişinin rahat bir şekilde çeviriyi gerçekleştirmesi söz konusu olacaktır.

Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi 1

Kısa ve uzun sinyallerin dışında aralardaki sessizlikler de mana taşımaktadır.

Örneğin:

– – . -. … / – – . -. …

M O R S (boşluk) M O R S

Aslında Mors Alfabesinin tek bir şeması vardır. Önemli olan bu şemayı bilmek ve çizgi ile noktaları takip ederek istenilen metni oluşturmaktır.

– Mors Alfabesi Haritası-

Bu Haritanın Kullanımına istikbal olursak:

 • Öncelik ile mors kodlarını dinlerken kalemi en üstteki noktaya yerleştiriyoruz.
 • Daha sonra sinyali dinlemeye başlıyoruz. Sinyalin uzunluk durumuna göre kalemi bir alt derece indiriyoruz.
 • Kısa sinyallerde aşağı daha sonra sola,
 • Uzun sinyallerde ise aşağı daha sonra da sağa doğru hareket ediyoruz.

Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi 2

Örneğin BİR UZUN İKİ KISA SİNYAL amacıyla:

 • İlk sinyal olan uzun sinyali duyunca kalemi aşağı ve sağa doğru kaydırın. (Bunu yaptığınız anda T harfinde olmanız gerekiyor.)
 • Bundan sonra iki kısa sinyal amacıyla iki kere aşağı ve sola doğru gidilmesi gerekir.

Mors Alfabesi Nerelerde Kullanılır?

Mors Alfabesinin tarihçesi gerektiğince gariptir. Bu durumun tam bir şekilde gariplik olarak söz konusu olmaktadır. Mors alfabesi bir ressam tarafından bulunması çoğu kişi olarak şaşırılacak bir durum olarak görünmektedir.

Samuel Morse? Amerika’da Charleston‘da doğan Samuel Morse, Philips Akademisi ve Yale Üniversitesi’nde okumuştu. Zeki ve ciddi bir gençti. Haberlerin elektrik aracılığı ile bir yerden diğer bir yere iletilebileceğini düşünüyordu.

Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi 3

Mors kodunun tam olarak bir harfin bir sayıya dek gelmesi söz konusu olmaktadır.

Daha evvelce telgraf sistemleri üstünde çalışmalar yapan ve telgrafın gelişimine büyük katkılar gerçekleştiren Steinheil kıymetli bir bilgin bulunduğu kadar mert karakterli bir insandı. Mors alfabesinin ortaya çıkmasından sonra önemini yavaş yavaş kaybeden telgraf düzeneğinin üstünde daha çok durmadı. Rakibinin düzenine ilk katılan o oldu. Böylece Alman şebekesi Morse’ la donatıldı ve 1850′ de 2.400 km.’yi aştı. Hollanda’ya ait olan şebekenin tam olarak 1845 yılında açıldığı bilinmektedir. Belçika şebekesi ise tarihler 1847’yi gösterdiğinde açıldığı biliniyor.

Mors alfabesi tam olarak kısa çizgilerin ve noktaların yan yana gelmesine bağlı olarak uygulanması söz konusudur. Örneğin bir nokta ve bir çizgi (. -), “A” harfinin karşılığıdır.

Mors alfabesinde kısa olarak basma işlemlerinin noktaya karşılık geldiği bilinmektedir. Ayrıca uzun basma işlemlerinin tam olarak çizgiye benzer bir şekilde karşılık görmesi söz konusudur. Böyle, yan yana gelmiş olan nokta ve çizgilere göre harfler ve bu harflerden de sözcükler, cümleler oluşur.

İyi olan bir memurun dakikada genel olarak 100 ile 120 arasında harf göndermesi mevcut olmaktadır. Bunun karşısında da verilen işaretlere göre hareket eden bir kalem vardır. Bu kalem, noktaları ve çizgileri kağıdın üzerine çizer. Böylece sözcükler, cümleler ortaya gelir. Mesajı alan memur da telgrafı herkesin bildiği sözcüklere dönüştürür.

Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi 4

Mors kodu fazlası değişik metot ile iletilebilir. Mors alfabesini sesli olarak iletmek için, radyo sinyallerinin açılıp kapatılmasıyla, telgraf tellerinden elektrik akımıyla, mekanik yolla veya görsel (ışıkların yanıp sönmesi gibi) yöntemlerle iletilebilmektedir.

Sistemin adı Mors kodu olarak belirtilmiş olsa da Sistem genel olarak uygulamada İngiliz alfabesi ve buna bağlı noktalama işaretlerini ifade etmek amacıyla iki değişik tür mors kodu kullanılmaktadır. Bunların birincisi olan Amerikan Morse kodu genel olarak telgraf sistemlerinde kullanılırken, Uluslararası Morse kodu ise yalnızca kısa ve uzun sinyallere göre çalışır.

Mors Alfabesi Harfleri

 • Mors kodlarının dinleme aşaması tam olarak kalem yukarıya doğurtularak gerçekleştirilir.
 • Bu aşamadan sonra sinyaller rahat bir şekilde dinlenmeye başlanır ve sinyalin uzunluğuna göre kalemin alt kademeye inmesi gerçekleştirilir.
 • Kısa sinyallerde evvelce aşağı sonra sola,
 • Uzun sinyallerde ise evvelce aşağı sonra da sağa doğru harekete ediniz.
 • Örneğin BİR UZUN İKİ KISA SİNYAL amacıyla
 • Uzun bir sinyal sonucunda kalemin aşağı ve sağa doğru kaydırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi söz konusu olacaktır.
 • Daha sonra iki kısa sinyal amacıyla iki kere aşağı ve sola doğru gidilmesi gerekir.
 • Yani evvelce N’ye sonra da D harfine gelinmelidir.
 • Bir uzun iki kısa sinyalin karşılığı olan D harfi bir kıyıya not edilir ve ileri sinyal beklenir.

Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi 5

Mors Kodları

Ticari hedefler amacıyla bugünümüzde kullanılmamaktadır. Kimi kaynaklarda “Demiryolu Morsu” diye anılır. Kısa ve uzun sinyallerin yanı sıra ara sıra da boş aralar kullanılmaktadır. Bu çeşit mors alfabesi karada telgraf telleri üstünde haberleşmekte olan telgraf operatörleri tarafından bulunmuştur.

Kodun en eski durumu Morse kodu ile haberleşen operatörlerin birbirleri ile anlaşa bilmeleri amacıyla geliştirilmişti. İlk zamanlarda tam olarak seslerin sadece klak ve klik olarak gerçekleştiği bilinmektedir. Tuşa her basma işleminde tam olarak klik sesinin gelmesi ve tuştan parmağın tam olarak çekilmesinin klak sesi olarak duyulması gerçekleştiriyordu. Fakat bu sistemi düzgün olarak kullanabilmek çok zordu. Örneğin, operatörün A (. -) sesini gönderebilmesi amacıyla “klik klak” yapması gerekiyordu.

Mors alfabesinin kodları radyo cihazları ile yayınlanmak istenildiği zaman diğer radyo cihazlarından daha kolay bir düzenek olması gereklidir. Yüksek cızırtılı, düşük frekanslı ortamlarda bile kolayca kullanılabilmektedir. Bir diğer üstünlüğü da daha düşük bant genişliğine gereksinim duymasıdır.

Mors alfabesinin diğer adı ise Q kodları olarak bilinmektedir. Amatör radyocular, sık kullandıkları mesajları kısaltıp Q kodları durumuna çevirmişlerdir. Radyo frekansı üstünden haberleşmelerinde bu Q kodlarını kullanırlar.

Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi 6

Bunun dışında mors alfabesi ile haberleşme yazılı mesajlaşmadan daha hızlıdır.

Mors alfabesi öğrenme aşaması son derece basit olarak gerçekleşir. Alfabe direk olarak sayılara dek gelmesine bağlı olarak rahat bir şekilde işlemler yürütülebilir.

Mors alfabesinin harfleri son derece basit olması sebebiyle öğrenmesi de son derece basit olarak gerçekleşir. Öğrenmek isteyen bir bireyin teknolojinin son derece geliştiği bu devirde rahat bir şekilde internet ortamında öğrenebileceğini söylemek mümkündür. Sadece kendinize ait bir zaman dilimi içerisinde rahat bir şekilde çalışma ortamı sağlamanız yeterli olacaktır.

Harflerin tam olarak karşılığı gelecek olan sayıların ise size daha rahat bir öğrenme aşamasın gerçekleştireceği söz konusu olacaktır. Buna bağlı olarak mors alfabesini kısa sürelerde öğrenebilirsiniz. Teknolojiye bağlı olarak son yıllarda mors alfabesinde farklıklar ortaya çıkmıştır. ‘@ ‘ işaretinin ise 2004 yılı içerisinde mors alfabesine katılması kabul edilmiştir. Teknolojiye bağlı olarak gerçekleşen bu durum bazı kesimler tarafından ret edilse dahi kabulü gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/mors-alfabesi-nedir-nasil-yazilir-mors-alfabesinin-tarihcesi/