Mükemmeliyetçilik Nedir? Çeşitleri, Sebepleri ve Olumlu – Olumsuz Yanları Nelerdir?

Mükemmeliyetçilik her konuda en iyi ve kusursuz olmaya çalışan kişilerin, kendilerine ettiği eziyetten başka bir şey değildir. Mükemmel olmayı kafasına takmış kişiler, her zaman en yüksekleri hedeflerler ve kendilerine hata yapma şansını asla vermezler. Bir kişilik rahatsızlığı olan mükemmeliyetçiliğin sebepleri, çeşitleri, olumlu-olumsuz yanları yazımızda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Mükemmelliği kafasına takmış kişiler, her zaman en yüksekleri hedeflerler ve kendilerine hata yapma şansını asla vermezler. Mükemmel olmaya çalışmak İlk etapta olumlu bir özellikmiş gibi dursa da aslında kişiye ve çevresine hayatı yaşanması zor bir hale getiren bir durumdur. Çünkü her şeyi kusursuz bir şekilde yapmak ve yaşamak neredeyse imkansızdır. Böyle bir takıntısı olan kişiler, genellikle yaptıklarıyla kendilerine zarar verirler ama bu zararın farkına varamazlar.

Tamamen kendi istekleri olarak mükemmeliyetçiliğin karşısında diğer kişiler tarafından onaylanacağını ve sevgilerinin artacağını düşünürler ama böyle bir şey gerçekleşmez. Aslında tam tersine bu durum kabul görmeden mahrum kalmalarına neden olur.

Mükemmeliyetçi kişiler, okulda ve iş yerinde başarıdan uzak kalırlar. Kendilerinin de karşısındakilerden fazla beklenti içinde olmasına neden olur. Bu nedenle de çevredeki kişilerle ilişki kurmakta güçlük çekerler.

Mükemmeliyetçilik Nedir?

Mükemmeliyetçilik Nedir?Her şeyin en iyisini yapma çabası ile mükemmeliyetçilik genellikle karıştırılır. Hâlbuki ikisinin arasında dağlar kadar fark vardır. En iyisi için çaba harcayan kişiler bu yolda yürürken yaptığı işlerden zevk alırlar. Mükemmeliyetçi kişiler ise sürekli tedirgin ve panik halindedir. Bu da hata yapmalarına neden olur. Günlük hayatlarında sürekli kaygı içindedirler.

Mükemmeliyetçiliğin Çeşitleri

Mükemmeliyetçiliğin Çeşitleri

 • Kişinin Kendisine Yönelik Mükemmeliyetçiliği: Gerçek dışı sınırlar ve ulaşması imkânsız durumlara olan eğilimdir. Kişiler kendilerine yüksek ve imkânsız hedefler koyar. Bu yolda asla hata kabul etmez ve en ufak durumda kendini eleştirmeye başlar.
 • Başkasına Yönelik Mükemmeliyetçilik: Kişinin kendi belirlediği yüksek sınırlara diğer kişilerin de uymasını bekleme durumudur. Bu tür kişiler diğer insanlara iş veremezler ve yapılanları beğenmezler. Her şeyde bir hata bulurlar. Dolayısıyla diğer insanlara düzgün ilişki kuramazlar.
 • Sosyal Beklentiler: Diğer kişilerin kendisinden yüksek beklentileri olduğuna inanan kişilerdir. Çevreden onay görmek ve sürekli takdir edilmek önemlidir. İsteklerine ulaşamadıklarında sürekli depresyon ve yargılanma korkusu duyarlar. Sosyal kaygı korkuları yüksek seviyededir.

Mükemmeliyetçilikte Görülen Olumsuz İnançlar

Mükemmeliyetçilikte Görülen Olumsuz İnançlar

 • Başarısız Olmaktan Korkma: Kişiler, özsaygılarını başarı üzerine kurmuş kişilerdir. Çok ufak başarısızlıklar bile kişileri yıkabilir.
 • Hata Yapma Korkusu: Hata yapmayı direkt olarak başarısızlık olarak görürler. Hata yapma konusunda kendilerini kısıtladıkları için öğrenme ve kendilerini geliştirme fırsatlarından mahrum kalırlar.
 • Onaylanamama Endişesi: Hata yapması halinde diğer kişiler tarafından kabul edilemeyeceklerine ve dışlanacaklarına inanırlar. Mükemmel olmayı hedefleyerek kendilerini eleştiriden korumak tek amaçlarıdır.
 • Katı Kurallar Koyma: Kişilerde gri diye bir renk yoktur ve asla esnek değillerdir. Yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler olmak üzere kuralları vardır.

Mükemmeliyetçilikte Görülen Olumsuz Davranışlar

Mükemmeliyetçilikte Görülen Olumsuz Davranışlar

 • Sürekli bir denetleme içinde olma yaptıklarının onayını isteme eğilimindedirler.
 • Yaptıkları işi sürekli olarak tekrarlarlar ve en ufak hataları bile düzeltirler.
 • Aşırı derece planlama takıntıları vardır. Her şey belli bir sırada ve düzendedir.
 • Hata yapmaktan korktukları için işleri sürekli erteleme ve kaçınma halindedirler.
 • Tahammülsüz olduklarından diğer kişileri de değiştirmeye çalışmaktadırlar.

Mükemmeliyetçiliğin Olumlu ve Olumsuz Yanları

Mükemmeliyetçiliğin Olumlu ve Olumsuz YanlarıMükemmeliyetçilik hata payını sıfıra indirmek ve kabul edilebilir olma korkusu olduğundan kötü davranışlar sergilenmemesi gibi nedenlerle olumlu bir durummuş gibi görünebilir. Bu açılardan olumludur ama kişilerin psikolojilerini bozabilecek düzeyde olduğundan sosyal hayatta sıkıntılar olması, zamanı düzgün kullanamama gibi olumsuz durumlara da neden olabilir.

Mükemmeliyetçiliğin Sebepleri

Mükemmeliyetçiliğin Sebepleri

 • Ailesinde onay göremeyen, takdir edilemeyen kişiler, dikkat çekebilmek ve bu duyguları alabilmek için mükemmeliyetçi olmaya eğilim gösterirler.
 • Aile içi şiddete maruz ya da seyirci kalmış kişiler, geçmişinde fiziksel tacize uğramış kişiler, kişiliklerini tamamlayamamış, birey olamamış kişiler mükemmeliyetçiliğe yatkındır.
 • Rol – model alınan kişilerin mükemmeliyetçi olması çocuklarda da böyle sorunların görülmesine yol açmaktadır. Çocuklar mükemmel anne-babaları olduğunu düşünerek onları yüceltir ve onlar gibi olmak isterler.

Kaynak: http://bilgihanem.com/mukemmeliyetcilik-nedir/