Narsist Kişilerle Nasıl Başa Çıkılır?

Narsist kişilerle nasıl başa çıkılır, sorusuna yanıt bulmadan evvel narsist ne demek sorusunu yeniden kısaca ele almak gerekir. Narsist kişilik bozukluğu gösteren bir kişi kendisini taparcasına sever, kendisine adeta aşıktır, hatasız ve kusursuz olduğunu düşünür ve diğer insanların sadece kendisine hizmet etmek, amaç ve hedeflerine ulaşmada kendisine basamak olmak için var olduğu zannıyla yaşar.

Narsist Kişilerle Nasıl Başa Çıkılır?

Narsist kişilik bozukluğu olan bir kişi asla empati kuramaz, diğer insanların duygu ve düşüncelerini asla önemsemez, eleştirilmeye asla tahammül edemez ve başkasının başarılarını hazmedemez. Bu tip bir insanla aynı mekanı ve  aynı ortamı paylaşmak diğer sağlıklı insanlar için son derece zor ve yıpratıcıdır.

Peki çalıştığımız yerde, yaşadığımız ortamda, her gün görmek ve iletişim kurmak zorunda olduğumuz narsist kişiler varsa onlarla nasıl baş edeceğiz, kendimizi nasıl korumaya alacağız bir bakalım.

Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler kolay hedefleri olmayan, sınırlarını bilmeyen, başkalarını kendi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek isteyen, adeta manipüle eden kişilerdir. Kişi kendi sınırlarını kesin ve belirgin bir şekilde çizerek, narsist kişilerin kötü ve rahatsız edici muamelesinden korunabilir.

Bu sebeple kişinin sınırlarını mutlaka belirlemesi, hoşlanmadığı tavır ve söylemleri tolere etmeden ve dolaylı yollara sapmadan net bir şekilde dile getirmesi gerekir. İnsanların hangi özelliklerinizden istifade etmeye çalıştığını gözden geçirin ve buna niçin izin verdiğinizi düşünün. Kabul etmeyeceğiniz davranış ve söylemlerin bir listesini çıkarın ve bunu net bir dille sizi manipüle etmeye çalışa kişilere aktarın.

Narsist Kişilerle Nasıl Başa Çıkılır? 2

Narsist tavırda bir kişi size karşı hududunu aştığında, sizinle nasıl konuşacağı ve davranacağı konusunda sınırları siz belirleyin.

Kendinizi sık sık hatırlayın ve değerlendirin. İnsan kendisini çok fazla kanıksadığından, çoğu kez kendisine yabancılaşabilir. İyi ve olumlu özelliklerine yabancılaşabilir, kendi değerini unutabilir. Sık sık kendinize kim olduğunuzu, iyi yönlerinizi, sizi hayata bağlayan nedenleri, inançlarınızı, değerlerinizi, umutlarınızı hatırlatın.

Narsist kişilik bozukluğu olan kişilerle konuşma ve iletişim kurma sürenizi kısaltın. Onlara kendiniz hakkında fazla bilgi vermeyin. Onlara yakınlaştıkça, kendinizle ilgili bilgi verdikçe, sizi daha iyi tanıdıkça, daha kolay manipüle edecektir. Böyle kişilerden ne kadar uzak durursanız, kendinizi daha iyi korursunuz.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/narsist-kisilerle-nasil-basa-cikilir/