Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ömer mi Özkan mı olsun? “Ö” ile başlayan isim bulmak istiyorsanız Ö ile başlayan erkek isimleri  listesinden beğendiğiniz bir isim seçebilirsiniz.

Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri 1

İşte Ö ile başlayan isimler listesi …

Öcal: yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü, intikamını al

Öcalan: intikamcı

ÖgeTürk: akıllı, bilge Türk

Ökçe: önce kılavuz, rehber

Öker: akıllı, zeki kişi

Ökkeş: erkek örümcek, bir dağın adı

Ökmener: bileşik isim

Öksüz: anası babası olmayan

Ökte: üstün zekalı

Öktem: azametli, yürekli, güçlü, haysiyet sahibi

Öktemer: güçlü, onurlu, gösterişli, korkusuz

Öktü: methetme

Öktüre: bileşik isim

ÖkTürk: bilge Türk

Öktüzün: bileşik isim

Ölçer: uzun demir

Ölmezbey: özel isim

Ömer: dirilik, canlılık, yaşama, ömür sürme, İslam’ın ikinci halifesi Hz. Ömer’in adı

Ömüral: uzun ömürlü ol

Ömürcan: uzun ömürlü ol

Önal: her işte lider olan, daima önde olmak

Önalan: liderliği benimseyen

Önaydın: öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan

Öncel: bizden önce yaşamış olanlar, yol açan

Öncü: bir hareket veya düşünce akımını başlatan, rehberlik eden

Öncübay: kılavuz, rehber, önder kişi

Öncübey: başarılı ve saygın kişi

Öncüer: bileşik isim

Öncül: bir işe ilk başlayan kişi

Önder: bir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren

Öndüç: ödünç

Öndül: mükafat

Öndür: yüksek, yüce

Önel: bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade

Önemli: hesaba katılmaya değer olan

Önen: adalet, hak

Öner: tavsiye et, başta gelen, yön, sıra, önde gelen

Öneri: ileri sürülen sözlü veya yazılı düşünce

Öngel: ağır başlı, oturaklı ve olgun kişi

Öngen: uzun boylu, iri yapılı

Önger: ön görülü, ileri düşünerek davranan

Öngü: bir önceki gün, arife

Öngür: ilik, düğme

Öngüt: saklanarak yanaşma, izinden yürüme, hücum etmek için elverişli yer

Öngör: ilerde olacak şeyleri kestirme

Öngören: ileriyi iyi gören

Önkal: liderliği benimseyen

Önkol: kolun dirsekle bilek arasındaki kısmı

Önol: lider olan

Önsal: bileşik isim

Önsel: hiç bir denemeye dayanmayan, yalnız akıl yoluyla yapılan

Önsoy: lider bir soydan gelen

Öntuç: önde giden, haber veren, müjdeci

Önür: ilk, liderliği yakalayan

Örel: savaşta toprağın üstüne çekilen duvar

Örencik: harabe, virane

Örenel: bileşik isim

Örener: geniş, güven veren yiğit

Örengül: yaban gülü

Örfi: topluluk içinde uyulması gerekli kurallar

Örgüç: tümsek tepe

Örgün: türlü ve düzenli parçalardan oluşan, su baskını

Örs: üzerinde maden dövülen demir kitle

Örsal: bileşik isim

Örsan: örs gibi sağlam adı olan, adının büyüklüğüyle anılan

Örsay: bileşik isim

Örsel: örs gibi sağlam el

Örskan: sağlam bir kandan gelen

Örtün: ortanca kardeş

Örik: karakter, yüksek yer, yüksek makam

Örikli: karakterli

Örüner: buğday renkli insan

Ösrük: sarhoş

Ötügen: yalvaran

Ötüken: oğuz destanında ormanlık kutsal bir yer

Ötün: affetme, bağışlama

Öveç: 2-3 yaşındaki erkek koyun

Över: bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir

Övet: Tanrı’ya minnet duygusunu sunma

Övünç: övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, öğünç

Öymen: evcimen, evine bağlı

Özad: soyadından önceki ad

Özak: temelinde saf ve aydınlık kişi

Özakan: temiz ve duru akan

Özakar: temiz ve duru akan

Özakay: dolunay gibi parıltılı kişilik

Özakın: bileşik isim

Özakıncı: akıncı, savaşan

Özaktuğ: beyaz tuğ

Özal: özlü, içli, yürekli

Özalp: özünde yiğitlik olan kişi

Özalpman: özünde yiğit olan kimse

Özalpsan: yiğitliğiyle tanınan kimse

Özaltay: altay yöresinin yerlisi

Özaltuğ: bileşik isim

Özan: özü düşünceli, düşünen

Özar: özü namuslu, temiz, dürüst

Özaras: bileşik isim

Özarda: işaretlenmiş, işaret çubuğu

Özarkın: özünde sakin bir kişilik barındıran

Özata: özü soyu bilinen, iyi olan

Özatay: geçmişi herkesçe bilinen kişi

Özbağ: bileşik isim

Özbala: öz çocuk

Özbatu: öz batu

Özbay: efendi, zengin, soylu kişi

Özbaydar: bileşik isim

Özbaş: öz baş

Özbekkan: bileşik isim

Özberk: özü sert, özü sağlam

Özbey: efendi, zeygin, soylu kişi

Özboğa: bileşik isim

Özbilgin: özünde bilginlik olan

Özbir: yüreğiyle görünüşü bir olan

Özçam: öz çam

Özcebe: bileşik isim

Özçelik: çelik gibi sağlam kişi

Özçevik: herşeye yetebilen

Özçın: özü doğru, saf, temiz kimse

Özçınar: özü çınar gibi ulu olan

Özdağ: dağ gibi yüksek ve cüsseli

Özdamar: inatçı kişiliği olan

Özdeğer: değerli bir kişilik anlamında

Özdek: madde, ayniyat

Özdemir: özü demir gibi sağlam olan

Özdeş: her türlü nitelik bakımından eşit olan, benzer olan

Özdoğa: doğa hayranı olan

Özdoğal: çok içten kimse

Özdoğan: hayata gelen, doğan

Özdoğdu: kişilikli doğdu anlamında

Özdoğmuş: bileşik isim

Özdoğru: bileşik isim

Özdoru: öz doru

Özdoruk: bileşik isim

Özduran: özü kalan, isim bırakan

Özdurdu: bileşik isim

Özduru: sakin bir kişiliğe sahip olan

Özdil: dili, özü sözü bir kişi

Özdilek: içten gelen bir temenni

Özdiler: bileşik isim

Özdilmaç: tercüman, çevirmen

Özdinç: canlı, dinç, hareketli

Özdinçer: canlı, dinç, hareketli

Özek: can, yürek, kalp

Özekan: öze kan

Özenç: istek, imrenme, kişiliği genç olan, bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özen

Özender: zor bulunan

Özengin: geniş, derin kişiliği olan

Özer: gerçek er, özü er olan, dürüstlük timsali

Özercan: yiğit, doğru, özüdoğru

Özerdal: bileşik isim

Özerdem: bütün erdemleri kişiliğinde toplayan

Özerdim: bileşik isim

Özerdinç: dinç, canlı

Özerek: bileşik isim

Özerhan: dürüst hükümdar

Özerk: kendi kendini yöneten

Özerkmen: bileşik isim

Özerkin: özgür kişi

Özerman: bir şeyi çok isteyen, pişmanlık duyan

Özerol: dürüst kişi ol

Özertan: erdemli kişi

Özertem: erdemli kişi

Özet: bir yazının anlamını daha kısa veren söz ya da yazı

Özgebay: korkusuz kişi

Özgeci: başkalarının iyiliği için fedakarlık eden

Özgeer: korkusuz yiğit kişi

Özgehan: cana yakın, sıcak kanlı han, yürekli han, cesur han

Özgen: başına buyruk, rahat, özü geniş, kuzu kulağı otunun filizi

Özgenalp: sakin, ağırbaşlı yiğit

Özgenç: kişiliği genç olan

Özgener: sakin, ağırbaşlı yiğit

Özgüç: temel güç, ana kuvvet

Özgüleç: bileşik isim

Özgüner: bileşik isim

Özgür: herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür, bağımsız

Özgiray: bileşik isim

Özgürcan: özünden içtenlik fışkıran

Özgürel: özgürlüğünü kollayıp gözeten

Özgüven: kendine güvenme duygusu çok olan

Özhakan: hükümdar soyundan gelen

Özhan: hükümdar soyundan gelen

Özkal: karakterinin her zaman için dürüst olması temenni edilen

Özkam: bileşik isim

Özkan: temiz kan, soylu kişinin kanından gelen

Özkar: öz kar

Özkaya: kaya gibi sert, sağlam öz

Özkayra: içten gelen bağış, iyilik

Özke: sağlıklı, sağlam, temiz yürekli

Özkent: bileşik isim

Özker: temiz, sağlam yürekli, er, hayırsever kimse

Özkoç: koç gibi kavgacı kişiliği olan

Özkul: tanrının sevgili kulu

Özkurt: kurt gibi korkusuz olan

Özkut: özünde kutsallığı barındıran

Özkutal: tüm mutluluklar benliğinde bulunsun

Özkutay: bileşik isim

Özkutlu: bileşik isim

Özkutsal: kutsal bir benliği olan

Özkök: geçmişi köklü bir aileye dayanan

Özlek: üstün güçlere sahip olan

Özlen: görme isteği uyandır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler, görülmek istenilen ol, hasreti çekilen ol

Özlü: özü olan, özleşmiş olan

Özlüer: temiz karakterli, yiğit kişi

Özlük: şahsiyet, kişilik

ÖzlüTürk: bileşik isim

Özman: bileşik isim

Özmen: özlü kimse, içten kimse

Özmert: mert yapılı

Özmut: yapısında mutluluk olan

Öznil: nil gibi verimli

Özoğul: öz oğul

Özoğuz: bileşik isim

Özok: aceleci bir kişiliği olan

Özokçu: bileşik isim

Özoktay: bileşik isim

Özol: olduğun gibi görün

Özozan: duygusal bir kişiliği olan

Özpala: keskin ve yırtıcı bir kişiliği olan

Özpeker: güçlü kişi

Özpolat: bileşik isim

Özpulat: özü çelik gibi sağlam olan

Özsan: karakteriyle nam salmış kişi

adı duyulmuş ünlü

Özsanlı: bileşik isim

Özselen: bileşik isim

Özsungur: soğukkanlı bir kişiliğe sahip olan

Özsü: gerçek asker, askeri kişilik ve yapı sahibi

Özsüer: gerçek asker, askeri kişilik ve yapı sahibi

Özsözlü: sözünün eri

Öztan: tan yeri gibi aydınlık

Öztanır: kişiliğiyle tanınan dürüst kişi

Öztarhan: bileşik isim

Öztay: tay gibi atik, hızlı

Öztaylan: kibar ve zarif bir kişiliğe sahip olan

Öztaş: taş gibi sağlam

Öztek: bileşik isim

Öztekin: uğurlu bir kişi

Öztokay: bileşik isim

Öztoklu: bileşik isim

Öztoygar: bileşik isim

Öztuna: tuna gibi gür olan

Öztunç: özü tunç gibi güçlü olan

Öztimur: demir gibi sağlam

Öztin: ruhun özü, sağlam bir ruh yapısı olan

Öztin-öztinel: sağlam ruh yapısı olan

Öztinel: öz tinel

Öztiner: bileşik isim, ruhsal yönden sağlıklı erkek

ÖzTürk: Türk kişiliğini özünde barındıran

Özver: fedakarlık

Özverdi: bileşik isim

Özveren: özverili olan, fedakar

Özveri: fedakarlık

Özüak: özü tertemiz olan kişi

Özyay: bileşik isim

Özüdoğru: doğruluk, dürüstlük timsali

Özilhan: ülkenin hanı, reisi

Özilter: yurdun gerçek savunucusu, koruyucusu

Özinal: inanılan kimse

Özinan: özünde inançlı olan

Özipek: koza, ipek böceği, özü sağlam olan

Özüpek: ruhen güçlü

Özütok: gözü gönlü tok olan

Özyuva: bileşik isim

Özyürek: güçlü, korkusuz

Öziş: bileşik isim

Özöğe: bir şeyin aslı, özü

Özönder: liderlik vasfı olan

Özöz: gönlü geniş kimse

Özşahin: şahin gibi yırtıcı bir kişiliğe sahip olan

Özşan: şan yapmış, ünlü, öz şan

Özşen: neşeli kişiliği olan

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/o-harfi-ile-baslayan-erkek-isimleri/