Ö Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

“Ö harfini seviyorum ve kız bebeğim için Ö harfi ile başlayan bir isim bulmak istiyorum” diyenlere Ö harfi ile başlayan kız isimleri listesi aşağıda. Dileriz ismiyle yaşasın, ömürlü olsun bebeğiniz.

Ö Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Öbek : aynı türden şeylerin oluşturduğu yığın küme

Ödül : İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen şey armağan

Öğe : Öke

Öğet : Iyi, uygun, güzel

Öğün : güzelliğinle, herşeyinle, övün, kendini öv

Öğünç : övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, Övünme; kıvanç, övünç, sevinç

Öğüş : övme biçimi

Öğüt : bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeylerle ilgili Olarak söylenen, isteklendirici ya da caydırıcı söz

Öke : olağanüstü işler başaracak yetenekte kişi, çok yetenekli

Önay : Ay’ın ilk günlerindeki durumu, ilkay

Öney : önde giden, ileri giden, önde olan

Öngül : (ilk çocuk için) ilk gül, önde gelen gül, önde gelen

Öniz : (ilk çocuk için) ilk iz, önceki iz

Ören : eski yapı ya da kent kalıntısı

Örengül : örende yetişen bir tür gül, ak gül, yaban gülü

Örge : süs, motif

Övgü : övme, övmek için söylenen söz

Övgül : övgüye değer, övülmeye değer, övülesi

Övgün : övülmeye değer, övgüye değer, övülesi

Övgünç : bkz. Öğünç, övünç

Övül : övülesin

Övün : kendinle, güzelliğinle övünmelisin, övünesin

Övünç : övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övgünç,

Öykü : ayrıntılarıyla anlatılan olay; gerçek ya da tasarlanmış olayları Anlatan, romandan kısa düzyazı türü, hikaye

Özal : özü al, özü kızıl yalım rengi, al özlü, nar çiçeği özlü, öz al

Özaltan : özü kızıl sabah vakti, öz al renkli tan

Özaltın : özü altın, altın gibi içsel varlığı olan; halis altın

Özant : Içten ant, samimi yemin

Özarı : özü temiz, temiz ve öz, öz ve arı

Özay : özü Ay gibi, gerçek ay, asıl Ay

Özaydın : özü aydınlık, içsel varlığı pırıl pırıl

Özaytan : özden Ay gibi doğan tan

Özbal : hiçbir katkısı olmayan bal, gerçek bal, katkısız bal,bal özü

Özbek : yürekli, doğru, Orta Asya’da yaşayan bir Türk boyunun ve bu boydan olanların adı

Özbil : özünü bil; ayrıntıyı değil “öz” olanı bil, özü bil

Özbilek : özünü bilen, öz bilgili

Özbilen : “az ama öz” bilen, herşeyin özünü bilen

Özbilge : öz bilen bilgili kişi

Özbilir : “az ama öz” bilir, herşeyin özünü bilir

Özcan : özden doğan can

Özdal : küşinin özünden dal gibi doğan

Özde : kişinin kendi içinde, özünde, canda olan

Özden : Soyca temiz, köleliği olmayan

Özdener : Içten davranan kimse

Özder : kısa, öz şeyler

Özderen : öz derleyen

Özdeş : birbirine benzeyen, eşit nitelikli, özce eş

Özen : bir işi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme; istek heves

Özenay : özenilmiş ay

Özenç : özenme, imrenme, özen

Özengül : özenerek yetiştirilmiş gül özen gülü, istek gülü

Özenir : bir şeye özenen bir şeyi titizlikle, özenle yapan, özenen

Özenmiş : özenerek yaratmış

Özge : başka, başkası, el yabancı

Özgen : özü geniş, özgür, başkasının kölesi olmayan

Özgönül : özden ve gönülden

Özgü : özellikle biriyle ya da bir şeyle ilgili, belli bir şey de ya da kimsede bulunan

Özgül : özellikle bir türle ilgili olan; özü kendisi gül gibi olan

Özgülay : özelliği, özgülüğü olan ay; özü, kendisi güle benzeyen ay

Özgülüm : benim kendi gülüm

Özgün : bir benzeri olmayan yalnız, kendisine özgü nitelikleri taşıyan

Özgünay : benzeri olmayan Ay, güzel Ay

Özgünel : benzeri olmayan el, çok güzel el, eli çok güzel olan kimse Eli özgün olan

Özgür : hiçbir kimseye, hiçbirşeye bağlı olmayan, başıboş olan, köle olmayan

Özil : özü yabancı, kendi ilimiz

Özipek : özü ipekten

Özlem : Hasret, birine ya dabir yere duyulan görme arzusu

Özlen : görme isteği uyandırır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler

Özlenen : özlem duyulan, kavuşma isteği uyandıran görme isteği uyandıran, hasreti çekilen

Özler : görme, kavuşma isteği duyan, özleyen

Özleyiş : özlem duygusu özleme

Öznil : Nil Irmağı’nın ta kendisi

Öznur : Gerçek ışık, ışığı özlü olan

Özperi : gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi

Özpetek : gerçek petek

Özpınar : gerçek pınar, gerçek kaynak

Özsel : öz yönünden, özle ilgili

Özselen : öz ses, öz bilgi, gerçek sel yatağı gerçek bolluk

Özsu : besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su

Özün : şiir gibi güzel olan, şiir

Özveri : kendinden bir şeyler verme işi, bir amaç uğruna kendi Yararından vazgeçme

Özyurt : baba ocağı gerçek yurt, asıl yurt

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/o-harfi-ile-baslayan-kiz-isimleri/