O İle Başlayan Erkek İsimleri

Kimisi için fonetik mühimdir. Kelimelerin sesletimi, ağızdan çıkarken aldığı titreşim, verdiği frekans ve enerji önemlidir. Kimileri için de harfler önemlidir. Her harfin renginin, ışığının, sıcaklığının, doygunluğunun farklı olduğunu düşünebiliriz.

İşte harf kimileri için önemlidir dedik ya, bu iş isim koyarken de ön plana çıkar ve bebeğe koyulacak ismin baş harfi şu olsun dedirtir. Eğer siz bir O’cu iseniz, yani O harfi ile başlayan isim bulma isteğindeyseniz işte size O ile başlayan erkek isimleri listesi. Seçin, beğenin, koyun…

O İle Başlayan İsimler 1

Oben : erkek deve

Obuz : su gözesi, göze kaynak

Odhan : ateş kağan, ateş han

Odil : O tatlı dil

Odkan : ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan

Oflaz : Çok güzel, güzel olduğu için sevilen

Ogan : barış tanrısı, gök tanrısı, Güneş, güçlü, yiğit, bkz. Oğan,Okan

Oganalp : Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit, bkz

Oganer : gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit. Bkz. Oğaner, Okaner

Ogansoy : tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

Ogün : Belirli gün, bilinen, beklenen gün

Oğulbal : tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal

Oğulcan : can oğul

Oğultekin : biricik oğul, şehzade

Oğultürk : Türk oğlu

Oğuz : Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü

Oğuzalp : sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

Oğuzer : sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

Oğuzhan : Hun Türklerinin İmparatoru Mete’nin efsanevi adı

Oğuzman : sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse,

Okan : Anlama, öğrenme

Okanay : güçlü Ay, yiğit ay, Güneş ve Ay

Okay : Beğenme, takdir etme

Okayer : ok gibi doğru, Ay gibi yiğit

Okaygün : ok gibi doğru, Ay gibi güzel, Güneş gibi yakıcı kimse

Okbay : ok gibi doğru ve varsıl kimse

Okcan : ok gibi doğru can

Okdemir : demirden yapılmış ok

Okgüç : ok gibi doğru ve güçlü

Okman : okçu, ok atan kimse

Oksal : ak at, oku Sal, oku bırak

Oktar : Ok taşıyıcı / Ok+dar (Bayraktargibi)

Oktay : Çok hiddetli, kızgın

Oktunç : ok tuncu; tunçtan yapılmış ok

Oktürk : ok gibi Türk

Okyar : oku parçala

Olca : Savaşta ele geçirilen mal

Olcay : Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih

Olcayto : Bahtı açık, talihli

Olcaytuğ : Hulagu’nun torunlarından Argun’un oğlu, İlhanlı hükümdarı

Olçum : Eli işe yatkın, becerikli, usta, yetenek

Olgaç : bilgi ve görgüce olgunlaşmış kimse

Olgu : düşünce ve ilkelere karşıt olarak gerçekte var olan şey, gerçek

Olgun : bilgi ve görgüce gelişmiş

Olgunay : dolunay durumundaki ay

Olguner : bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

Olgunsoy : gelişmiş soy, olgunlaşmış soy

Olsan : ad ol, san ol

Oltan : şafak ol, tan ol

Oltun : saygı gösterilen ol, saygın ol

Oltunç : tunç ol, tunç gibi sağlam ol

Oluş : Olma biçimi, var oluş

Omay : Beğenilen, sevilen

Omca : Bağ kütüğü

Onan : daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna Eren, iyileşen

Onar : (“onmak”tan) eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir Duruma gelir, mutlu olur; (“onarmak”tan) “işler duruma getir, Düzelt” anlamında buyruk

Onaran : işler duruma getiren, düzelten

Onart : işler bir duruma getirilmesini sağla, düzelttir

Onat : iyi, güzel, düzgün, doğru, uygun, tatlı, iyi yaradılışlı, namuslu

Onatkut : iyive uğurlu

Onay : gerçekleme, doğrulama

Oner : on kişiye bedel yiğit

Ongan : özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

Onganer : mutlu yiğit

Ongu : Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk

Ongun : bol verimli, yararlı duruma gelmiş, mutlu, kutlu, gelişmiş, Gürbüz, tapılan kişi, beğenilen kimse

Ongunalp : mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

Onguner : mutlu yiğit, yararlıı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

Onur : Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum

Onural : onur sahibi ol

Onuralp : kendine saygısı olan, yiğit, onurlu yiğit

Onuray : Onurlu ve Ay gibi güzel

Onursal : onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen

Oran : karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, anlayış

Oransal : oranla ilgili

Oray : kale burcu ve Ay

Orbay : kentli ve zengin

Orçum : sağlam adam

Orçun : Ahlak, Töre

Orgül : Kent gülü, kale burcundaki gül

Orhan : Kentin hakimi, yöneticisi

Orhun : Eski bir Türk devleti, Asyada bir nehir

Orkan : “Orhan” adının bir başka biçimi

Orkun : Or+khun (han) Kentin hanı

Orkut : Kutlu kent

Ortaç : tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına Geçecek kimse, veliaht

Ortanca : Yaş bakımından büyükle küçük çocuk arasında bulunan

Ortun : ortanca kardeş

Ortunç : tunçtan yapılmış gibi sağlam kale

Oruç : Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet

Orun : büyük bir görevlinin çalıştığı yer, makam

Orunbay : büyük görevi olan kimse, makam sahibi

Oskay : Neşeli, şen, sevinçli

Osman : Toy deniler, kazdan büyük bir kuşunyavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man)

Otağ : yüksek direkli, süslü, büyük çadır

Oya : İğne, firkete, tığ, ya da mekikle yapılan, iprişimden önce dantel oya gibi güzel olan

Oylum : Derinlik, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, kıvrım, bukle

Oytun : Beğenilen güzel yer / Kutsal

Ozan : Halk şairi

Ozanalp : şair ve yiğit kimse

Ozanay : şair ve Ay gibi kimse

Ozaner : şair ve yiğit

Ozankan : ozan soyundan gelen

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/o-ile-baslayan-erkek-isimleri/