Orman Nedir? Türleri, Önemi ve Faydaları Nelerdir?

Orman çoğunluğunu ağaçların oluşturduğu, sayısız mikroorganizma, bitki ve hayvan popülasyonlarının; toprak, su, hava, ışık işbirliğiyle karşılıklı ilişki içerisinde oluşturdukları yaşam alanıdır. Ormanlara neredeyse hayatın her aşamasında ihtiyaç duyarız. Doğal yaşamın devamından sağlıklı hava solumaya, yakacak ihtiyacının karşılanmasından erozyonu önlemeye kadar birçok faydası olan ormanların önemi makalemizde anlatılmıştır.

Dünya yüzeyinin %32’si ormanlarda kaplıdır. Dünyadaki orman arazisi yaklaşık olarak 4.126.000.000 hektar kadardır. Bu ormanların %66’sı bakir orman karakterindedir. Dünya ormanlarının 1.126.000.000 hektar kadar bir alanı iğneli, 2.488.000.000 hektar alanındaki bölge ise yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Bir yıl içinde 1.900 milyar metre küp üretim yapılmakta, bunun 1.021 milyar metreküpü endüstri alanında kullanılıp, 879 milyon metreküpünden yakacak odun elde edilmektedir.

Türkiye’de toplam orman alanının yaklaşık olarak değeri, 20.199.296 hektardır. Ülkede genel alana düşen orman alanı %26,12; kişi başına düşen alan ise 0,44 hektar kadardır. Ülkemizde toplam orman alanının 8.856.457 hektarı olağan verimli vasıfta olup, üretimler bu ormanlardan yapılmaktadır.

Geri kalan %46’lık orandaki bozuk, verimsiz olan orman alanlarının ağaçlandırılarak verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de ormancılık işleriyle ilgili her konu, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesine bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Orman Nedir?

Orman Nedir?Orman, flora, ağaç ve hayvani canlıların yaşadığı alandır. Başka bir deyişle belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mikroorganizmalar, mantarlar ve çeşitli hayvanların, toprakla birlikte topluma çeşitlilik sağladığı ortak yaşam alanıdır. Bir araya gelen tüm canlıların karşılıklı etkileri sonucu biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı çok önemlidir. Bu denge olmazsa ormanların sağlığı ve varlığını korumak imkansız hala gelir.

Orman Türleri Nelerdir?

Orman Türleri Nelerdir?Ormanlar bulunduğu iklime veya oluşmasını sağlayan ağaç topluluklarının yapısına göre türlere ayrılmaktadır. Buna göre belli başlı orman çeşitleri şöyledir;

 • Ekvatoral Yağmur Ormanları: Dünyanın en canlı, yayılma kapasitesi en yüksek ve en kuvvetli orman tipidir. Yeşil yapraklı ağaçlardan meydana gelen tropik yağmur ormanında ağaçların üst kısımları zayıf, dalları gevşek, gövdeleri şekilsiz, ağaç kabukları parlaktır. Bu ormanlar ekvator bölgelerinde bulunur. Kamerun sahilinde, Hindistan’da, Amazon’da, Endonezya Takım Adalarında, Brezilya’nın doğu sahilinde yayılış gösterir. Tropik yağmur ormanları 3 gruba ayrılır. Bunlar; mangrov ormanları, muson ormanları ve tayga ormanlarıdır.
 • Yağmur Yeşili Yapraklı Orman (Kış Ormanı): Tropik bölgelerin, yazları kurak ve çok sıcak, kışları yağmurlu ilkim tiplerinde görülür. Kış ormanı sonbaharda yeşillenir, ilkbaharda yaprağını döker.
 • Sert Yapraklı Orman: Yazları sıcak ve az yağışlı, kışları ılıman fakat çok yağışlı gölgelerde görülür. En tipik ağaç türleri; defne, yaban zeytini, fıstık çamı, mantar meşesi, kızılçam, Halep çamıdır.
 • İğne Yapraklı Orman: Kışların sert geçtiği, düzenli kar ve don yaşanan bölgelerde yayılış gösterir. Bu tür ormanların çoğunda gövdeler uzun, düz ve dalsızdır.
 • Galeri Ormanları: Yağmur bakımından fakir, kurak bölgelerde, nehirler boyunca, dar ve geniş şeritler halinde kuvvetli şekilde büyüyen ormanlardır.
 • Bataklık Ormanları: Tropik iklimlerin, geniş, sürekli su altında kalan, bataklık bölgelerinde görülür.

Ormanların Önemi ve Faydaları Nelerdir?

Ormanların Önemi ve Faydaları Nelerdir?

 • Ormanlar doğal dengeyi sağlar, toprağı örgü şeklinde sararak toprak aşınmasını önler.
 • Doğadaki besin maddelerinin dolaşımını sağlar. Toprağa düşmüş olan dal ve yapraklar, bakteriler tarafından organik maddeye dönüştürülür.
 • Ormanlar dinlendirici etkiye sahiptir. Milli park alanları, önemli dinlenme yerleridir.
 • Ülkemizde de son yıllarda birçok milli park alanı oluşturulmuştur.
 • Odun, kereste ve bazı sanayi kuruluşlarına ham madde sağlar. Yakacak odun ve kereste üretilir. Bunlar, inşaatta, maden ocaklarında, kâğıt üretiminde, PTT ve enerji hatlarını taşıma direği olarak kullanılır.
 • Ormanlarımız, orman içlerinde veya kenarlarında yaşayan insanlarımız için önemli gelir kaynağıdır.
 • Yabani ve özellikle av hayvanlarının yaşadığı yerlerdir.
 • Yağmur ve kar sularını yer altında toplayarak, bunların kaynaklar halinde yüzeye çıkmasını sağlar.
 • Havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlar.

Ormanlardan sürekli faydalanmak, onları korumak için ormancılığın üç temel ilkesi vardır. Bu ilkeler; ormanların genişletilmesi, devamlı olarak korunması ve sürekli işletilmesidir.

Kaynak: http://bilgihanem.com/orman-nedir/