Otizm Çeşitleri

Otizm çeşitleri, otizm doğuştan gelen yahut sonradan gelişen bir rahatsızlıktır. OSB yani otizm spektrum bozukluğu karmaşık bir yapıya sahiptir. Otizm hastalığının yaşamın ilk 3 yılında gelişen ve hayat boyu süren bir özelliği vardır. Karmaşık gelişimsel bir bozukluk olan otizm, tamamen tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir ama kontrol altında tutulabilir. Otizm çeşitlerini inceleyecek olursak neler görebiliriz bir bakalım.

Otizm Çeşitleri 1

Asperger bozukluğu:

Bu kategorideki otistik çocuklara ilkin yanlış teşhis konulabilir. Çocuktaki otizm, obsesif-kompulsif bozukluk veya dikkat eksikliği bozukluğu ile karıştırılabilir. Bu çocuklarda sosyal etkileşim güçsüzdür ve iletişimle alakalı bazı sıkıntılar vardır.

Bu otistik çocuklarda tekrarlayıcı hareketler ve kalıplaşmış davranışlar vardır. Ses tonları monoton ve mekaniktir. Toplum içinde kullanmasalar bile dil becerileri hayli gelişmiştir. Motor gelişime bağlı el-göz ve koordinasyon bozuklukları olabilir. Bir şeye uzun süre konsantre olmaları en ayırt edici özellikleridir. Çoğunlukla üstün zekalıdırlar.

Kanner Sendromu:

Otizmin en yaygın türü Kanner sendromu olarak bilinir. Sosyal ilişki ve hayali oyunlar kurma konularındaki bozukluklar ilk 3 yaş içinde ortaya çıkar. Tekdüze davranışları vardır. Başkalarıyla olan ilişkileri sınırlıdır ve içedönüktürler. Her şeyin rutin olmasını isterler. Parlak ışıklardan korkarlar.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk:

Yaygın gelişim bozukluk, klasik otizmle aynı belirtileri gösteren çocukları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Yaygın gelişimsel bozukluk ile otizm arasındaki fark çok fazla değildir.

Otizm Çeşitleri 2

Rett Sendromu:

Otizme kıyasla daha ender görülen ve az bilinen bir türdür. Kızlarda daha yaygındır. Otizmin bu çeşidi Dr. Rett tarafından tanımlanmıştır. Tekrarlayıcı el hareketleri bu hastalarda hayli yaygındır. İlerleyen türde bir rahatsızlıktır. 1 ila 4 yaşları arasında otizmli çocuklarda beceriler gerilemeye başlar. Bu çocuklar genellikle zihinsel engellidir ve hayatlarında daima bakıma ihtiyaç duyarlar.

Çocukluk Dezintegratif Bozukluğu

Nadir görülen bir otizm çeşididir. Doğumdan itibaren normal şekilde gelişim gösterirler. 2 ila 4 yaş arasında bu durum değişmektedir ve gelişimlerinde gerileme başlar. Diğer çocuklarla iletişim ve etkileşimi kaybetmeye başlarlar ve oyunlara olan ilgilerini kaybederler. İletişim becerilerinde gerileme başlar ve konuşmaları durabilir.

Otizm Çeşitleri 3

Çok sorulan atipik otizm nedir hususuna da değinelim. Atipik otizm başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk olarak da adlandırılabilmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluk içinde yer alan diğer gruplara ait özellikleri taşımayan çocuklar için kullanılan bir ifadedir.

Otistik bebekler bu rahatsızlıklarını 2. aylarından itibaren göz teması kuramamayla belli ederler. Anne babaların bu konuda son derece duyarlı olması ve bebeğin gelişimini dikkatle inceleyerek, bir tuhaflık sezdiklerinde mutlaka hekime başvurmalıdırlar.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/otizm-cesitleri/