P İle Başlayan Erkek İsimleri

P ile başlayan isim arayışında olanlar için P ile başlayan erkek isimleri sözlüğü işe yarayabilir. İşte sizin için derlediğimiz P ile başlayan isimler sözlüğü…

P İle Başlayan Erkek İsimleri

Pakan        1. Temizler, anlar. 2. Veliler, ermişler, evliya.

Pakel                    İyi işler yapan, doğru kimse.

Paker         Temiz, dürüst, iyi kimse.

Pakkan      Temiz soydan gelen kimse.

Paksan       Temiz, doğru namuslu tanınmış kimse.

Paksoy       Temiz soydan gelen.

Paksu         Temiz su. Billur gibi arı duru, şahsiyetli.

Pamir         1. Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle. 2. (Fars.) Dünyanın çatısı.

Pamirhan  Pamir han.

Parsa          1. Sofu, dinine bağlı. 2. İffetli, namuslu, temiz, doğru.

Parsbay     Pars gibi güçlü ve çevik.

Parshan     (bkz. Parsbay).

Parskan     Kanında atılganlık, cesaret ve saldırganlık taşıyan.

Pala: Kısa, geniş kılıç

Pars: Yırtıcı bir hayvan

Paşa: Bir askeri ünvan / Ağabey, erkek kardeş

Pehlivan: Güreşçi

Pekcan: Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan

Peker: Güçlü erkek

Peyami: Haberle ilgili, haber veren

Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/p-ile-baslayan-erkek-isimleri/