R İle Başlayan Kız İsimleri

R harfini sevenler için gelenekseliyle, moderniyle epey kız ismi kökleniyor, dal budak sarıyor. Biz diyelim Rengin, siz deyin Renan. Ama bir de aşağıdaki listeye göz atın bakın neler var.

R İle Başlayan Kız İsimleri 1

Rabıta: iki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ, münasebet, ilgi, bağlılık, mensup olma, sıra, tertip, usul, düzen

Rabia: dördüncü

Racife: sur’ un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi

Raciye: rica eden, yalvaran

Rağbet: istek, arzu

Rağibe: arzulu, isteyen, rağbet eden

Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır

Radife: bir yıldızın yakınında bulunan başka bir yıldız

Radiye: kahramanlıkla ilgili

Rafia: her türlü destek

Rafiha: bolluk içinde yaşayan

Ragıba: can ve yürekten özleyen

Rahe: avuç içi, el ayası

Rahmiye: koruma, esirgeme

Rahile: rahat, sakin

Rahime: acıyan, esirgeyen

Rahiye: kurtaran, felaha ulaştıran

Rahşan: parlayan, parlak, aydınlık, ışıltı, parlayan

Rahşende: parıldayıcı

Rakabe: köle, cariye

Rakıme: yazan, çizen

Rakkas: dans eden kadın

Rakika: ince, yufka yürekli, köle veya cariye

Ramiye: mermi atan

Ramize: akıllı, zeki, işaretlerle simgelerle gösteren

Rana: iyi, güzel, yumuşak, hoş

Rasafet: sağlamlık, dayanıklılık

Rasanet: sağlamlık, dayanıklılık, melanet

Rastbin: herşeyin doğrusunu gören

Rasife: rıhtım, su içine yapılan set

Rasiha: sağlam, kuvvetli

Rasime: eskiden kalma görenek, merasim, tören

Rasiye: büyük dağ

Ratibe: maaş, aylık, görev

Raufe: çok merhametli

Ravza: çimeni, ağacı bol olan yer bahçe, sulu, su yatağı yer

Raide: gürleyen bulut

Raife: merhamet eden

Raika: saf, sade

Rayiha: güzel koku

Raziye: memnun, inanmış

Raşan: titreme, titreyiş

Raşide: hak dini kabul eden

Rebab: bir çeşit kemençe, Arapça’ da dostlar anlamına gelir.

Rebia: ilkbaharla ilgili

Rebiye: kış sonlarında yapılan ekim. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside

Refah: bolluk, rahatlık

Refahet: bolluk, gürlük

Refakat: refildik, arkadaşlık, yoldaşlık

Refet: çok acıma, esirgeme, koruma

Refhan: varlık içinde olan

Reftar: salına salına yürüyüş

Refia: yüksek, yüce

Refiha: rahatlık ve huzur içinde yaşayan

Refika: kadın arkadaş, zevce

Reha: zenginlik, bolluk içinde olma, kurtulma, kurtuluş, candan, cana yakın

Rehamet: sesin ince, yavaş ve tatlı olması

Rehaset: tazelik, yumuşaklık, ucuzluk

Rekanet: ağırbaşlılık, gururluluk

Rekine: gururlu, ağırbaşlı, yüce, yüksek

Remide: ürkek, çekingen

Remziye: işaretlere ait

Rengidil: Türk müziğinde bir makam

Rengin: boyalı, renkli, hoş, latif ve güzel

Renginar: nar renginde olan

Renim: bağırma, çığlık

Resa: erişen, ulaşan, yetişen

Resan: yetiştiren, ulaştıran

Resane: özlem, hasret

Resanet: sağlamlık, metanet

Resmigül: gül gibi güzel, gül biçiminde

Resmiye: devlet adına, devlet tarafından

Reside: erişmiş, ulaşmış

Revaha: bir şeyi elde etmeden doğan neşe, güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman

Revan: yürüyen, giden, akan, akıp giden, ruh, can

Revnak: parlaklık, güzellik, tazelik, süs

Reviş: gidiş, yürüyüş

Revzen: pencere

Reyan: herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı

Reyhan: yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen, her çeşit güzel kokulu bitki

Reyya: güzel koku

Reyyan: çok sulak

Rezzan: ağırbaşlı, onurlu, vakur, ciddi

Reşide: doğru yola giden

Rıfkıye: yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık

Rıfkiye: yavaşlıkla, sükunetle ilgili

Rona: Ünlü Hun imparatoru Atilla’nın diğer bir adı

Roni: aydın ışıklı, berrak

Rosa: gül rengi, pembe kırmızı arası bir renk

Ruhan: güzel kokulu, güzel kokan

Ruhfeza: ruhu yücelten, canlılık veren

Ruhnevaz: ruh okşayan, Türk müziğinde bir makam

Ruhsade: yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş

Ruhsal: ruhla ilgili olan, ruhi

Ruhsare: yanak, yüz, çehre

Ruhugül: gül kadar temiz bir ruha sahip olan

Ruhunur: nurlu, aydınlık yüzlü

Ruhinur: nurlu, aydınlık yüzlü

Ruhiye: ruhla ilgili

Ruhişen: şen, neşeli, canlı kimse

Ruhşen: neşeli, canlı

Rukiye: büyü, sihir, efsun

Rumeysa: grup yıldızlarının en parlağı ve en büyüğü

Ruziye: gündüze ait, gündüzle ilgili

Rükunet: ağırbaşlılık, gururluluk

Rüveyda: hoş, ince

Rüveyha: zariflik, incelik

Rüvide: hoş, ince, nazik, rüveyde

Rüya: düş, gerçekleşmesi imkansız durum, hayal

Rüşdiye: erginlikle ilgili

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/r-ile-baslayan-kiz-isimleri/