Ş Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Şıkır şıkır bir tat bırakır sanki zihinde Ş harfi. Şermin sözgelimi… Şahika da olur, Şebnem de ayrı bir güzel. Ş ile başlasın ismi kızımın, şıkır şıkır bir hayat sürsün derseniz çorbada bizim de tuzumuz olsun, liste hazırladık belki birini beğenirsiniz.

Ş Harfi İle Başlayan Kız İsimleri 1

Şadan: sevinçli, keyifli kimse

Şadkam: çok sevinçli

Şadnak: gönlü memnun

Şaduman: sevinçli, neşeli, memnun

Şadiye: sevinç, neşe, mutluluk

Şaeste: onurlu

Şafaknur: şafak aydınlığı

Şafiye: şefaat eden, birinin bağışlanması için aracılık eden

Şahande: mutlu, memnun

Şahane: hükümdarla ilgili, hükümdara özgü, çok güzel, mükemmel

Şahbanu: hükümdar eşi

Şahbender: konsolos

Şahdane: iri inci tanesi

Şaheser: üstün ve kalıcı nitelikte olan

Şahhanım: hanım sultan, şah ve hanım kelimelerinden birleşik isim

Şahıgül: gül dalı

Şahmaran: mitolojide başı insan gövdesi yılan biçiminde efsanevi canavar

Şahmelek: melekler kadar güzel, güzellikte lider

Şahmerdan: çok ağır bir tür tokmak ya da çekiç

Şahnaz: çok nazlı

Şahnur: aydınlık kimse

Şahnigar: resmedilen

Şahnisa: sözü geçen, otoriter kadın

Şahsar: dallı budaklı ağaçlar

Şahsenem: kadınların en güzeli, şaheser

Şahser: gücünü gösteren

Şahsınur: nurlu kişi, aydınlık kimse

Şahver: iri ve güzel inci

Şahide: mezarın başına ve ayakucuna dikilen üzeri yazılı ve çiçekli mermer taşı

Şahika: dağ doruğu, yüksek, yüce, dağın zirvesi

Şakayık: bir bitki

Şakrak: güzel ötüşlü bir kuş

Şakire: halinden memnun olan, şükreden kimse

Şamiha: yüksek, yüce

Şamile: özel isim

Şanveri: iri ve iyi cins inci, hükümdara yakışan, hükümdara uygun

Şarıka: parlayıcı, parlak

Şathiye: genellikle şeriata aykırı düşen, öteki dünyayla ilgili şeyleri alaylı bir dille işleyen manzumeler

Şatır: şen, neşeli

Şayeste: yaraşan, yakışan, uygun, layık

Şaygan: layık, yakışır, münasip, yansır, ucuz, bol, çok

Şaika: istekli hevesli

Şairan: şairler, ozanlar

Şaire: kadın şair, daha çok unvan olarak kullanılır

Şayia: yayılmış haber

Şaziment: Allah’ın adamı, Allah’ a ait olan, onun yolundan giden kişi

kimseye benzemeyen

Şazimet: kimseye benzemeyen, farklı, tek, eşsiz

Şaziye: özellikleri kimseye benzemeyen, kuraldışı, gönül ferahlığı

Şebboy: güzel kokulu bir süs bitkisi

Şebnem: çiğ, gece nemi, jale, bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları

Şebnur: gecenin ışığı, ay ışığı

Şebyelda: yılın en uzun gecesi (21 aralık)

Şecaat: yiğitlik, yüreklilik

Şecia: cesur, yürekli, yiğit

Şefaat: birinin bağışlanması için aracı olma

Şefakat: şefkat, acıyarak ve esirgeyerek sevme

Şefkat: acıyarak ve koruyarak sevme

Şefika: şefkatli, acıması, esirgemesi bol olan

Şehalem: özel isim

Şehbal: kuş kanadının en uzun tüyü

Şehla: tatlı şaşı, yarım şaşı, ela gözlü kadın

Şehnaz: alaturka müzikte bir makam adı, çok nazlı

Şehper: kuş kanadının en uzun tüyü

Şehrazat: kendi kendine yaşayan, özgür, bin bir gece masallarında bu masalları anlatan kişi

Şehriban: şehrin ileri geleni

Şehribanu: özel isim

Şehrinaz: kentin nazlısı

Şehriyar: padişah, hükümdar

Şehriye: çorba yapmakta kullanılan kurutulmuş buğday unu hamuru

Şehime: yürekli, zeki

Şehzat: saygın kişi

Şeker: bilinen tatlı madde

Şekerpare: bir çeşit tatlı

Şekure: çok şükreden, şükredici

Şekibe: sabırlı

Şekime: kolay teslim olamama

Şekür: çok şükreden

Şeküre: çok şükreden

Şelale: büyük çağlayan, çavlan, akarsunun yüksekten yere düştüğü bölümü

Şemspare: güneş parçası

Şemsi: güneşe ait, güneşle ilgili

Şemsinur: güneşin ışğı, nuru

Şemsinisa: kadınlığın güneşi

Şemime: iyi kokan

Şemin: ahududu

Şeminur: mum ışığı

Şen: halinden memnun yaşayan ve etrafa yayan

Şenay: mutlu geçen ay

Şenez: neşeli, ezgili

Şengül: insanın içini açan gül, hep şen olup hep gülmek

Şengün: sevinçli, ferah gün

Şenkal: her zaman neşeli kal

Şennaz: hem nazlı hem neşeli

Şennur: ışık saçan, neşe saçan

Şeniz: mutlu, sevindiren iz, hatıra

Şerare: kıvılcım, ateş parçası

Şerbet: meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek

Şerefnaz: çok nazlı

Şeremet: işgüzar, becerikli

Şermegin: utangaç, utanan, mahçup

Şermende: utangaç, mahcup

Şermin: utangaç, mahçup

Şerife: şerefli, kutsal

Şerzime: küçük insan topluluğu

Şetaret: şenlik, sevinç

Şevket: ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik

Şevketfesa: özel isim

Şevkidil: gönül neşesi, gönül sevinci

Şevkiye: neşeyle, istekle ilgili

Şevval: Arap takviminin onuncu ayı, Arabi aylardan ilk üç günü, şeker bayramı olan ay

Şeyba: beyaz saçlı kadın, ayın son gecesi, gelinin gerdek gecesi

Şeybe: saçlarına ak düşmüş yaşlı kimse

Şeyda: aşktan dolayı aklını kaybetmiş, çılgın

Şeydagül: aşk çılgını, çok tutkun, aşık

Şeydanur: aşk çılgını, çok tutkun, aşık

Şeyde: güzellik, güzel

Şeyma: Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar /Çok kıymetli, çok değerli/ Hz. Peygamber’in süt kardeşi.

Şeza: koku, aroma

Şezerat: işlenmeden maddenin içinde toplanan altın parçaları, süs olarak kullanılan inci ve altın taneleri

Şezre: süs için takılan inci ve altın

Şıray: çok aydınlık, ışıklı

Şöhret: herkesçe tanınan, ünlü

Şölende: bir olayı kutlamak amacıyla yapılan yemekli toplantı

Şuara: şairler

Şule: alev, ateş alevi

Şuride: tutkun, aşık, sevdalı

Şüceyne: ağaçcık, nihal

Şükran: iyilik bilme, minnettarlık

Şükriye: görülen iyiliğe karşı şükretmek, hoşnut olmak

Şükufe: çiçek, çiçekler

Şüle: alev, yalım, alevli ateş

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/s-harfi-ile-baslayan-kiz-isimleri/