S İle Başlayan Erkek İsimleri

S ile başlayan isimler,  Ailede herkesin ismi S ile mi başlıyor? O halde geleneği bozmayın ve yeni gelecek üyeye de S ile başlayan bir isim verin. S ile başlayan erkek isimleri listemiz size bir fikir verebilir ne dersiniz? İşte S ile başlayan isimler sözlüğü…

S İle Başlayan Erkek İsimleri

Sabahattin: Güzellik

Sabit: Yerinde duran, kımıldamayan

Sacit: Secdeye varan, ibadet eden

Sadettin: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadi: Baht açıklığı

Sadık: İçten bağlı, gerçek dost

Sadri: Anaya göre çocuk

Sadun: Yıldız bilimine göre, uğurlu olan

Sadullah: Allah’ın talihli kıldığı

Safa: Saflık, berraklık / Gönül rahatlığı

Saffet: Saflık, temizlik

Safi: Katıksız, ayırt edilmiş

Saim: Oruç tutan, oruçlu

Sait (d): Kutlu, cennetlik

Salih: İyi, yararlı, yetkili

Salim: Eksiksiz, sağ, sağlam

Sarp: Dik geçilmesi ve çıkılması güç

Saruhan: Eski bir Türk beyi

Saltuk: Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan

Samet (d): Sonsuz, ebedi

Sami: İşiten, dinleyen

Samim: Bir şeyin merkezi

Savaş: İki ya da daha çok tarafın vuruşması, kavgası

Seçkin: Seçilmiş olan

Sedat: Doğruluk, haklılık

Sefa/Safa: Saflık, berraklık

Sefer: Yolculuk, savaş hali

Seha: Eli açık, cömert

Selami: Huzurla, selâmetle ilgili

Selçuk: Sel gibi akan

Selim: İyileşmesi kolay hastalık

Selman / Salman: Özgür, hür

Semih: Bol, cömert gönüllü

Senih: Yüce, yüksek

Sercan: Canların özü, canın başı

Serdar: Askerin başı, komutan

Sergen: Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer

Serhan: Hanların başı

Serhat (d) : Sınır boyu

Serkan: Serhan / Baş han, ser + kan,

Sermet: Öncesiz ve sonrasız

Sertaç: Baş tacı

Servet: Para, mal, mülk

Serter: Sert + Er, sert erkek

Server: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

Seyit: Efendi, bey

Sezai: Uygun, yaraşır

Sezer: Sezgisi güçlü olan

Sıddık: Çok içten ve doğru kimse

Sıtkı: Yalan söylemeyen, dürüst

Sina: İlaç yapılan bir tür bitki

Sinan: Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu

Sipahi: Tımar sahibi asker

Soner: Son erkek, son yardımı yapan

Sönmez: Sürekli yanan, sönmeyen

Suat (d) : Mutlu, mutlulukla ilgili

Suavi: Zorluklara dayanan

Suay: Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı

Suphi: Sabahla, aydınlıkla ilgili

Süleyman: Davud peygamberin oğlu

Sümer: Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı

Süreyya: Ülker yıldız takımı

Süruri: Sevinçli, sevinçle ilgili

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/s-ile-baslayan-erkek-isimleri/