Soğuk Havale Nedir, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir, Soğuk Havale Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Soğuk havalede ateş görülmez, bundan dolayı çocuklar havale geçirdiklerini anlamazlar. Soğuk havale geçiren kişiye erken müdahale yapılmadığı durumlarda kişide kalıcı olarak zihinsel ve fiziksel problemler ortaya çıkar. Soğuk havale genellikle 3 aylık veya 5 yaş arasındaki bebeklerde ve çocuklarda ortaya çıkar. Soğuk havale kronik bir hastalıktır.

Soğuk Havale Sebepleri

Havale geçiren çocuğun ailesinde soğuk havale vakası var ise çocuğu iyi takip etmek gerekir. Düzenli ilaç kullanımı yeniden oluşacak atakların oluşmasını engeller. Ortaya çıkacak atakların ortadan kaldırılması gerekir. Soğuk havalenin sebepleri kesin olarak günümüze kadar bilinmemektedir. Beyinde ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler ve problemler havalenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bazı genetik faktörler çocuklarda havale geçirmelerine neden olmaktadır. Havale geçiren çocukların % 30 veya 40’nda genetik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Havalenin yani soğuk havalenin ortaya çıkmasına neden olan sebepler MR çekilerek ortaya çıkmaktadır.

Soğuk havale çevresel faktörler, kişinin bünyesinin durumu, ailevi durumlar, kalsiyum, magnezyum düzeyinin düşük olması, enfeksiyonel hastalıklar ve metabolik hastalıklar soğuk havale sebepleri olarak göz önünde bulundurulmaktadır. B6 vitamini eksikliği, beyinde apse oluşması, menenjit, böbrek yetmezliği gibi durumlar soğuk havale sebepleridir.

Soğuk Havale Nedir?

Soğuk havale beyinde gerçekleşmiş olan normal olmayan ve istek dışı hareketlerin el, yüz, kol ve vücudun belirli yerlerinde istek dışı kasılma ve gevşemeler ortaya çıkar ve ateşi olmadığı için buna soğuk havale denir. Soğuk havale geçiren kişide ateş görülmediği için havale geçirdiğini anlayamaz.

Soğuk Havale Nedir, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir, Soğuk Havale Sonrası Neler Yapılmalıdır? 1

Çocuklarda havale geçirme yaşı olarak 3 aylık veya 5 yaş arası olmaktadır. Soğuk havale neden ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat tümör, iltihaplı hastalıklar, beyaz ve çok parlak olan ışığa maruz kalma soğuk havale olmasının nedenleri olarak bilinmektedir. Soğuk havale teşhis koymak için ortaya çıkan belirtiler gözden geçirilir. Beyinde oluşan elektrik hareketlerini görmek için beyin elektrosu çekilmektedir. Mr, ilaçlı mr, bos da soğuk havale teşhisi için bu testler yapılır.

Soğuk havale geçiren çocuklarda yapılan yanlışlıklar şunlardır. Nöbet sırasında çocuğun dili geriye kaçıyor diyerek çocuğun dilini öne çekmek, havale geçiren çocuğun dişlerinin arasına sert cisimler koymak yapılan yanlışlar olmaktadır. Soğuk havale erkeklerde daha fazla görülmektedir. Erken müdahale yapılmaz ise çocuklarda zihinsel sorunlar ortaya çıkar.

Soğuk havale kalıcı sağlık sorunlarının ortaya çıkarabilir. Beyinde kontrol edilemeyen bazı istemsiz hareketler ortaya çıkar. Bu duruma tıpta konvülziyon adı verilir. Halk arasında ise bu duruma havale adı verilmektedir. Tekrarlayan havale ileride epilepsi yani sara hastalığına neden olabilir.

Soğuk Havale Belirtileri Nelerdir?

Ortaya çıkan soğuk havalede ateş belirtisi olmadığı için çocukların havale geçirdikleri anlaşılamaz. Fakat soğuk havale geçiren çocuklarda istem dışı bazı hareketler ortaya çıkar.  Havale geçiren çocuklarda ortaya çıkan bu havale belirtilerini iyi bilmemiz gerekir;

Soğuk Havale Nedir, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir, Soğuk Havale Sonrası Neler Yapılmalıdır? 2

 • Soğuk havale belirtileri olarak şu belirtiler ortaya çıkar.
 • Havale geçiren kişinin ağzından köpük gelmesi
 • Vücutta istemsiz olarak gevşeme ve kasılma meydana gelir.
 • Havale geçiren çocukta bilinç kaybı ortaya çıkar.
 • Havale geçiren çocuğun gözlerinde tek yöne kayma oluşur.
 • İstemsiz halde gülme ortaya çıkar.
 • Havale geçiren çocuk tuhaf sesler çıkarır.
 • İstemsiz kol ve bacaklarda hareketler meydana gelerek çevredeki cisimlere çarpar.
 • Havale geçiren çocuk dışkı ve idrar kaçırması yapar.
 • Havale geçiren çocuk dişlerini sıkar.
 • Göz kırparak parmak oynatarak çocuğun başını oynatması gibi istemsiz hareket ortaya çıkar.
 • Soğuk havale geçiren çocuk bunu hatırlamaz.

Bu nöbetlerin tekrarlaması epilepsi hastalığına neden olur. Yetişkinlerde ortaya çıkan soğuk havale bayılma, bilinç kaybı, yere düşme, nefessiz kalma ve titreme olarak ortaya çıkar. Kriz geçiren hasta uzun bir süre baygınlık yaşamakta ve bu baygınlık sonucu ortaya çıkan durumu hatırlayamaz. Ortaya çıkan belirtiler hepsi aynı zamanda ortaya çıkmaz.

Havale belirtisi olarak havale geçiren çocuklarda gevşeme ve kasılma olmaktadır. Soğuk havale çocuklarda birkaç saniye sürmekte veya uzun süre sürebilir. Yarım saat kadar sürebilen  nöbetler de olmaktadır. Soğuk havale de beyin oksijensiz kaldığı için beyin dokuları zarar görebilir.

Soğuk Havale Nedir, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir, Soğuk Havale Sonrası Neler Yapılmalıdır? 3

Soğuk Havale Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Soğuk havale geçiren çocuklarda dikkat edilecek hususlar başında çocuğun nefes yolunu kontrol etmek gerekir. Havale geçiren çocuk soluk alıp vermede zorlanır. Havale geçiren çocuğun beyni oksijensiz kalmaması için soluk alıp verme işini iyi kontrol etmek gerekir.

Soğuk havale geçiren çocuk sert bir zemin üzerine sağa yatırılmak suretiyle ağız açık tutulmaya çalışılmalıdır. Böylelikle dilin geri kaçarak soluk borusunu tıkamasını önlemiş olursunuz. Çocuğun boynunu sıkan elbise var ise bu elbise derhal çıkarılmalıdır. Kol ve bacak hareketlerini kontrol etmek gerekir. Soğuk havale geçiren çocuk derhal nöroloji doktoruna götürülmelidir.

Erken yapılacak teşhis tedavinin başarılı olmasını sağlar. Doktor tarafından eeg testleri ve filmi çekildikten sonra ortaya çıkan sonucu değerlendirir ve sonuca göre ilaç tedavisine başlar. Soğuk havaleye neden olan durumu tespit ettikten sonra bu durumu ortadan kaldırmak için gerekli olan tedavi yöntemleri yapılır.

Soğuk havale tekrarlar mı soğuk havale tedavisi yapılmadığı sürece tekrarlama olasılığı yüksek olmaktadır. İlaç tedavileri yapılarak soğuk havale tekrarı engellenmiş olur. Soğuk havale tekrarlaması durumunda epilepsi hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. Soğuk havale en çok 3 aylık bebeklerde ve 5 yaşına kadar olan çocuklarda görülmektedir. Hastalığının atakları ömür boyu da sürebilmektedir. Erken müdahale yapıldığı durumlarda çocukta ortaya çıkabilecek fiziksel ve zihinsel sorunları engellemiş olursunuz.

Soğuk Havale Nedir, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir, Soğuk Havale Sonrası Neler Yapılmalıdır? 4

Soğuk havale öldürür mü soğuk havale tedavi edilmediği sürece kalıcı etkiler bırakmaktadır. Havale geçiren çocuğun nefes borusu tıkanırsa beyin oksijensiz kalır ve kalıcı hasara neden olur. Soğuk havaleye erken müdahale edildiği için ölümcül değildir. Soğuk havale geçiren çocuk gözlerini bir noktaya sabit bir şekilde diker. Dişlerinde kilitlenmeler meydana gelir. Yetişkinlerde soğuk havale bakteriyel ve viral menenjit, beyin apsesi, mikro plazma gibi beyin yapısında oluşabilen hastalıklar sonucu ortaya çıkmaktadır. B6 vitamini eksikliği hipoglisemi gibi beyni etkileyen nedenler sonucu beyin hasarı ortaya çıkar.

Çocuklarda, bebeklerde ayrı ve yetişkinlerde ayrı belirtiler ortaya çıkar. Soğuk havale geçiren hastalara genel olarak antibiyotik ve penisilin ilaçları verilmektedir. Soğuk havale geçiren hastalarda beyin aşırı derecede yorulmaktadır. Soğuk havale geçiren çocuklarda tedavi hızlı bir şekilde yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan tedavi çocuklarda kalıcı kötü sonuçlar ortaya çıkarır.

Fiziksel ve kalıcı hasarlar ortaya çıkar. Halk arasında yanlış olarak yapılan tedavi yöntemleri hastayı kötü duruma düşürebilir. Bilinçsiz yapılan tedavi yöntemleri hastalığın ilerlemesine neden olur. Yapılacak olan erken teşhis hastalık için önemlidir. Erken teşhisi yapılmaması ve hastalığın tedavisi için geç kalınması durumlarında uygulanacak olan ilaç tedavileri uzun sürebilir. Bunun için erken teşhis ve erken tedavi gerekir. Soğuk havale geçirecek çocuk aniden sararır, bilinç kaybı ortaya çıkar.

Soğuk Havale Nedir, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir, Soğuk Havale Sonrası Neler Yapılmalıdır? 5

Vücudu kasılmaya başlar ve daha sonra yere düşebilir. Anne ve babaların çocuklarına iyi bakmaları gerekir. Sağlıksız ve dengesiz beslenme bu tür hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Anne ve baba çocuğunda havale hastalığı var ise bunu iyi takip etmesi gerekir. Aniden ortaya çıkabilir. Erken tedavi ve teşhis nedeniyle bu hastalıktan kurtulmuş olursunuz.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/soguk-havale-nedir-belirtileri-nedenleri-nelerdir-soguk-havale-sonrasi-neler-yapilmalidir/