Ü Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Çocuğum için Ü harfi ile başlayan isim arıyorum, alternatifim ve seçeneğim nedir diye düşünüyorsanız, aşağıdaki liste size yardımcı olabilir. Ü ile başlayan erkek isimleri arasından biri sizin çocuğunuz için isim olabilir.

Ü Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

ÜBAB         Şiddetli, taşkın sel suyu.

ÜBEYD       Köle, kölecik, kul. Türk dil kuralına göre

ÜBEYDULLAH     Allah’ın kulu.

ÜBEYT        Köle, kölecik, kul.

ÜBHET       Büyüklük, ululuk.

ÜÇEL    1. Yüce, yüksek. 2. Ar

ÜÇER            Üç er.

ÜÇOK         Oğuz destanına göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.

ÜLCAN       ele avuca sığmaz, çok canlı

ÜLEZ 1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın.

ÜLGEN       1. Yüce, yüksek, ulu. 2. İyilik tanrısına verilen ad.

ÜLGENALP   1. Yüce, ulu, yiğit. 2. Ülgen – alp.

ÜLGENER     Yüce, ulu kimse. – Ülgen – er.

ÜLGER       Kumaş vb. şeylerdeki ince tüy.

ÜLGÜ         1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.

ÜLKE           1. Bir devletin egemenliği altında bulunan yerlerin tümü. 2. Yurt, vatan.

ÜLKEM      Yurdum, vatanım

ÜLKEN       Senin yurdun, senin vatanın.

ÜLKENUR  Yurdunu aydınlatan ışık.

ÜLKER        Boğa burcunda yedi yıldızdan biri.

ÜLKÜ         Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen şey.

ÜLKÜM      Amacım, ulaşmak istediğim şey.

ÜLKÜMEN Ülküsü olan. bir ülküye bağlı olan kimse.

ÜLKÜSEL   Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde.

ÜLMEN      Denizci, deniz adamı.

ÜMERA      Beyler, emirler.

ÜMİT         Umulan şey, umut

ÜMİTCAN  Umutlu, hayırlı dost.

ÜNAL         1. Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2. Ün al.

ÜNALAN    Adı duyulmuş, ün kazanmış.

ÜNALDI     Ün aldı.

ÜNALMIŞ  Ün ve şan kazanmış.

ÜNALP       Tanınmış, ünlü, yiğit.

ÜNAN        İnleme, nalan.

ÜNAY         Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.

ÜNDOĞAN         Ünlü doğmuş kimse

ÜNEK         1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü tanınmış.

ÜNER         Tanınmış, ünlü yiğit.

ÜNGÖRMÜŞ       Ün görmüş.

ÜNGÜN     Ün gün.

ÜNGÜR      Mağara.

ÜNKAN      Tanınmış soydan gelen, soylu kan.

ÜNKAYA    ünlenen kaya, ünlü kaya; tanınmış ve kaya gibi kimse

ÜNLEM      Ses, seda, çağrı

ÜNLEN       Herkesçe tanın, ünün her yana yayılsın, ün sahibi ol

ÜNLER       yüksek sesle bağırır

ÜNLÜ         Tanınmış, adı duyulmuş şöhretli, şanlı.

ÜNLÜER    Tanınmış, ünlü kimse.

ÜNLÜOL    Adın duyulsun, ün kazan.

ÜNLÜSOY  Tanınmış soydan gelen.

ÜNOL         şan ol, ünlü ol

ÜNSAÇ       Adın duyulsun, ünlen.

ÜNSAL       Adın duyulsun

ÜNSAN      (bkz. Ünsal)

ÜNSAY       tanın ve sayıl

ÜNSEVEN  Ün seven.

ÜNSEVER   Ün sev

ÜNSEVİN   Ün sevin.

ÜNSİ       1. Alışmış, sokulgan.2. Arkadaş, dost.

ÜNSOY      tanınmış soy, ünlü soy

ÜNTÜRK    tanınmış Türk; ünlü Türk

ÜNÜGÖR   çok tanınmış, ünlenmiş, ünü yaygın ve çok

ÜNÜVAR   1. Ünü var. 2. Ünlü tanınmış.

ÜNVER       Ünlen, tanınmış ol, insan ol.

ÜNVERDİ   Ün verdi.

ÜNVEREN  Ün veren.

ÜNZİL        Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş.

ÜRKMEZ    Korkmaz

ÜRÜN        1. Üretilen, yararlı şey, topraktan elde edilen. 2. Yapıt, eser 3. Sık orman. 4. Çokluk, bolluk.

ÜRÜNDÜ   Seçilmiş, seçkin.

ÜRÜNDÜBAY      (bkz. Üründü).

ÜSGEN       1. Yüksek. 2. Gelişmiş.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/u-harfi-ile-baslayan-erkek-isimleri/