Üfürüm Nedir, Tedavisi, Çeşitleri Nelerdir, Üfürüm Neden Olur?

Üfürüm sesi kanın daralmış bir yerden geçişi esnasında ortaya çıkardığı ıslık sesine benzeyen bir ses olmaktadır. Üfürümler duyuldukları yere göre sınıflandırma yapılırken diğer yandan yoğunluğuna göre de sınıflandırma yapılmaktadır. Sistolik üfürümler 1’den başlayıp altıya kadar ölçekli olarak sınıflandırılır.

1. derecede olan üfürümler duyulmayacak kadar çok sessizdir. 6. derecede bulunan üfürümler çok yüksek ve sesli olmaktadır. Stetoskop aletiyle çıplak göğüsten duyulabilir. 1933 yılından geliştirilmiştir. Üfürüm derecesi şu aşamada olmaktadır:

 1. derece üfürüm: Yalnız birkaç saniye geçtikten sonra duyulmakta olan silik üfürümdür.
 2. derece üfürüm: Hemen duyulan silik bir  üfürüm olmaktadır.
 3. derece üfürüm: Orta derece üfürüm yoğunluğu olmaktadır.
 4. derece üfürüm: Gürültülü olmaktadır. Bir titreme de olabilir.
 5. derece üfürüm: Yalnız stetoskopun kenarı cilde temas ettiği ise duyulabilen gürültülü üfürüm olmaktadır. Bir titreme de vardır.
 6. derece üfürüm: Göğüsteki dinleme parçasının kaldırılmış ve cilde dokunmayan bir seviyede olduğu durumda duyulabilen ve gürültülü olan bir üfürümdür. Bir titreme de vardır.

Ortaya çıkan titreme elle hissedilebilen bir  titreşim olmaktadır.

Üfürüm Nedir?

Üfürüm kalbin stetoskop adı verilen dinleme aleti ile muayene yapılırken  normal kalp seslerine ilave olarak duyulmaktadır. Hırıltı sesine benzeyen seslerin genel adı olmaktadır.  Doğuştan veya sonradan kalp ve damar ile ilgili sorunları olan kişilerde meydana gelir. Kendilerine ait yerlerde ve bazı çeşitlerde üfürümlere neden olabilirler. Üfürümlerin şiddet derecesine ve frekansına göre birçok çeşidi bulunur.

Üfürüm Nedir, Tedavisi, Çeşitleri Nelerdir, Üfürüm Neden Olur? 6

Tamamen zararsız olduğu gibi, hafif veya ağır kalp hastalıklarının habercisi de olabilir. Veya kansızlık, gebelik ve tiroit bezinin hızlı çalışması gibi kan akışını hızlandıran durumlarda kalp ve damarlar normal olsa bile duyulan geçici fonksiyonel üfürümler bulunmaktadır. Üfürüm haricinde başka kalp hastalığının belirtileri vardır. Bu belirtiler şunlardır: Üfürümle bir ara da olsa  bile aşağıda belirteceğimiz herhangi biri ortaya çıkarsa kalp hastalığı yönünde haberci olabilir.

Bebeklerde Üfürüm:

 •  Morarma meydana gelmesi
 •  Sık nefes alma ve inleme sesleri

Kilo Alamama Sorunları

 •  Büyümenin çok yavaşlaması
 •  Çok sık olarak akciğer enfeksiyonu geçirme

Çocuklarda Üfürüm:

 •  Bayılacak gibi olma veya bayılmalar
 •  Ritim bozuklukları meydana gelmesi
 • Göğüs  ağrısının ortaya çıkması
 • Çabuk yorulma, çömelme ve halsizlik meydana gelmesi.

Üfürüm Nedir, Tedavisi, Çeşitleri Nelerdir, Üfürüm Neden Olur? 4

Çocukların kalbinde ortaya çıkan üfürüm belirtileri şunlardır:

 • Kalpte ortaya çıkan üfürüm bir hastalık algısı değildir. Yapılan muayene sonucu ortaya çıkar.
 •  Kalpte üfürüm doktorun yapmış olduğu muayene esnasında kalp sesini normalden farklı olmasıdır.
 • Üfürüm masum üfürüm olabilir veya kalp hastalığının belirtisi olabilir.
 •  Kalp hastalığına ait ortaya çıkan üfürümler de hastalığın diğer belirtileri ne yardımcı olmaktadır.
 •  Bebeğin derisinde renk değişikliğinin maviye dönmesidir.
 •  Beslenme güçlüğü ve solunum güçlü ortaya çıkar.
 •  Büyük çocuklarda kalp hastalığı belirtileri arasında yorgunluk, çok sık hastalanma, kalp hastalığına bağlı renk değiştirmeler( morarma) gibi belirtiler ortaya çıkar.

Üfürüm Tedavisi

Ortaya çıkan üfürümler tedavi edilemez. Üfürüme neden olan hastalık varsa bu hastalık tedavi edilir. Üfürüm tedavisi yoktur. Üfürümün duyulması çocuk veya büyük fark etmeden doktor tarafından değerlendirme yapılarak üfürümün nedeni ortaya çıkarılır. Ekokardiyografi inceleme sonucunda kalbin yapısal ve fonksiyonel sorunlarında detaylı bilgiler alındığı zaman kardiyak üfürüm duyulmuş olan herkese bu incelemeyi yapması lazım.

Üfürüm Nedir, Tedavisi, Çeşitleri Nelerdir, Üfürüm Neden Olur? 3

Böyle durumlarda bazı hastalığa bağlı patolojik üfürümler ile kalbi sağlıklı olan kişilerde duyulmuş olan masum ayırt edilmiş olmaktadır. Meydana gelen üfürüm damarın daralması nedeniyle duyuluyorsa damar darlığı giderildiği vakit ortadan kaybolacaktır.

Veya kalpteki bir delikten üfürüm meydana geliyorsa kalp deliği kapatıldıktan sonra üfürüm sesleri ortaya çıkmaz. Masum üfürümler de tedavi gerekmez. Zaten sağlıklı bir kalp ortadadır. Masum üfürümler ateşli hastalık gibi durumlarda daha duyulur veya zamanla duyulmaz bir hale gelir.

Üfürüm Çeşitleri

Üfürüm bir hastalık değildir. Kalpte duyulmuş olan fazla seslerin genel adı olmaktadır. Kalp hastalığının habercisi olarak muayene sonuçlarının bulgusu olarak ifade edilir. Üfürümü ortaya çıkaran neden önemlidir. Üfürüm tipleri genel olarak patolojik üfürümler ve masum üfürümler olarak 2 grupta incelenir.

Masum  Üfürümler: Genel olarak çocukluk çağında çok sık rastlanan kalpleri normal olsa bile kalbin içinde bulunan önemsiz fibröz bantlarının titreşimi gibi sebeplerle duyulan hafif müzik sesine benzeyen seslerdir. Burada hiçbir hastalık belirtisi söz konusu değildir.

Üfürüm Nedir, Tedavisi, Çeşitleri Nelerdir, Üfürüm Neden Olur? 2

Patolojik Üfürümler: Patoloji dürümler daha şiddetli duyduğumuz yerine ve tipine göre bir kapak darlığı veya yetersizliği bir damar varlığı ya da kalpte bir delik gibi durumların neden olduğu üfürümler olarak ortaya çıkar. Kalp çalışmasının hangi safhasında duyulduğuna göre üfürüm çeşitleri bulunmaktadır. Bu üfürüm çeşitleri şunlardır:

 • Sistolik Üfürümler: Kalbin kasılması sonucu ortaya çıkan sesler.
 • Diyastolik Üfürümler:  Kalbin gevşemesi sırasında ortaya çıkan duyulur. Düşük frekanslı olurlar.

Sürekli Üfürümler:  Kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında duyulur.

Çocuklarda üfürümler şu şekilde fark edilir. Genel olarak ateşli bir hastalık ortaya çıktığı vakit doktora gidildiği durumda fark edilmektedir. Ateşli bir hastalık esnasında meydana gelen üfürümlerin şiddeti çok fazla olur ve kolay duyulur. Çocuk doktora geldiği vakit aşırı derecede ateşli ise üfürüm çok çabuk fark edilir. Küçük yaşlarda fark edilemeyen üfürümler ilkokul çağında sağlık taraması sırasında çabuk bilinir.

Üfürüm Neden Olur?

Masum üfürümler herhangi bir hastalık olmadan ortaya çıkan ve duyulan üfürümler olmaktadır. 2 veya 8 yaş arasında çocuklarda % 50 ve 70 aralarında duyulan üfürümler olmaktadır. Masum üfürümler genel olarak kalbe zararlı değildir, tedaviye gerek duyulmaz. Masum üfürümü olan çocuklar sporlarını yapabilirler. Masum üfürüm çocuklarda belirli bir nedene bağlı olmadan duyulmaktadır.

Üfürüm Nedir, Tedavisi, Çeşitleri Nelerdir, Üfürüm Neden Olur?

Soğuk algınlığı, heyecanlanma ve çocuk koştuktan sonra ortaya çıkan hafif üfürümler masum üfürümler olmaktadır. Kalp kapaklarının kapanışı esnasında meydana gelen hava burgacı veya rahatsızlık olduğu durumlarda kalbin çevresindeki kalp veya ana damarlar yoluyla kan akışında hışırtıları meydana gelir. Ortaya çıkan bu hırıltılar duyulmaktadır. Kalpte meydana gelen üfürüm genel olarak doğuştan gelen bir tıbbi durum olmaktadır.

Yeni doğan çocuklarda çok sık meydana gelir. Yeni doğan bir bebek için doktorlar tetkiklere başlayacaktır. Hızlı bir şekilde sonuçları ortaya koyup, tedavi durumlarını sizlere anlatacaktır. Tedavi edilmemesi gibi durumlarda doktorlardan tarafından sizlere belirtilecektir. Masum üfürümler çok yaygın olmaktadır. 4 veya 7 yaş arasındaki çocuklarda çok fazla meydana gelir.

Üfürümler kalbin 26 oda arasındaki küçük deliklerden ortaya çıkmaktadır. Bu delikler büyük olmaz genellikle kendileri tarafından kapatılır. Bazı üfürümler ise kalbin valflerinden birinin sızdırılması veya daralması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu genelde hafif olur. Ortaya çıkan üfürümler hiçbir zaman ihmale gelmez. Ortaya çıktığından itibaren mutlaka doktora görülmede yarar vardır. Doktorun uygulayacağı tedavi sonucu bu üfürümlerden kurtulabilirsiniz.

Üfürüm Nedir, Tedavisi, Çeşitleri Nelerdir, Üfürüm Neden Olur? 1

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi  üfürümler bir hastalık değildir, fakat birçok hastalığın belirtisi olmaktadır. En büyük belirtileri ise kalp hastalığıdır. Ortaya çıkan her üfürüm tehlikeli değildir. Fakat yine de üfürüm meydana gelmiş ise Doktorunuz bu üfürümün nedenlerini araştırır ve ona göre tedaviye başlar.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/ufurum-nedir-tedavisi-cesitleri-nelerdir-ufurum-neden-olur/