Umre Nedir? Nasıl Yapılır?

Umre ile hac birbirine çok benzediğinden, genelde insanlar tarafından aynı şey olarak kabul edilir. Oysaki hac vazifesi umreden farklıdır. Ayrıca hacca gitmek dinimizce farz iken, umre zorunlu değildir. Bu makalemizde her yıl milyonlarca insanın yerine getirmek için sıraya girdiği “Umre” hakkında ayrıntılı bilgileri siz değerli okuyucularımıza sunacağız. Umrenin farzları ve yapılışları tek tek anlatılmıştır.

Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki, hac ve umre bazı yönlerden birbirlerine benzemelerine rağmen aralarında büyük farklar da vardır. Mesela hac sadece Kurban Bayramı döneminde yapılırken, umre senenin herhangi bir zamanında yapılabilir. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki, Kurban Bayramı döneminde umre yapmak pek önerilmez. Çünkü Kurban Bayramı dönemi, hac ibadetinin yapıldığı tek dönemdir ve bu zaman Kabe’de bulunuyorsanız “farz” olan hac görevini yerine getirmeniz daha uygundur.

Ayrıca arefe günlerinde de umre yapılması, İslam alimleri tarafından pek önerilmez. Diğer bir farklılık da şudur, hac farizasını yerine getiren kişiler ayrıca Kudüm tavafı, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Şeytan taşlama ve Veda tavafı da yapmak zorundadır. Oysa bu zorunluluk umrede yoktur.

Umre ve hac görevleri yerine getirilirken yapılmaması gereken davranışların yapılmasına cinayet adı verilir. Örneğin cinsel ilişkiye girmek, ihramlıyken koku sürmek, tıraş olmak, kıl koparmak, tırnak kesmek birer cinayet örneğidir.

Umre Nedir?

Umre Nedir?Umre hac dönemi dışında kalan vakitlerde yapılan Kabe ziyaretidir. Yılın herhangi bir gününde ya da döneminde umre yapılabilir. Umrenin yapılma zorunluluğu mezhepten mezhebe farklılık göstermektedir. (Bakınız: Mezhep Nedir?) Mesela, umre yapmak Hanefi ya da Maliki mezhebinde farz değildir, sünnettir. Oysa Şafi ya da Hanbeli mezhebinde ise farzdır, mutlaka yapılması gerekmektedir.

Umre Nasıl Yapılır?

Umre Nasıl Yapılır?Umre yapmak isteyen kişiler öncelikle iki rekat namaz kılmalı ve ardından şu niyeti yapmalıdır: “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle“. Niyet ettikten sonra sırasıyla telbiye etmek, ihrama girmek, tavaf, istilam ve sa’y etme işlemleri yapılarak umre ziyareti tamamlanmış olur. Şimdi bu adımları tek tek öğrenelim.

Telbiye Getirmek

Namaz kılınıp niyet edildikten sonra ise telbiye getirmeli ve ihrama girilmelidir. Telbiye getirmek, şu sözleri tekrar etmektir: “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek

Telbiye’nin anlamı ise şudur: “Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin… Senin hiçbir ortağın yoktur.

İhrama Girmek

İhrama girmek şu şekilde yapılır; yukarıda belirttiğimiz niyeti ettikten ve telbiyeyi getirdikten sonra ihrama girmiş olursunuz. Niyet ve telbiye olmadan, ihram da olmaz.
Fakat İhrama girmeden önce Müslümanların yapması gereken bazı ön hazırlıklar vardır. Bu ön hazırlıklar şunlardır; Tırnakları kesmek, koltuk altı ve etek bölgelerindeki tüylerden kurtulmak, saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları düzeltmek, gerekiyorsa gusül abdesti almak, (mümkünse güzel koku sürünmek), giyilmekte olan normal giysileri ve iç çamaşırları çıkartarak izar ve rida adındaki iki farklı parçadan meydana gelen örtüyle vücudu örtmek (kadınlarda bu şart yoktur) , terlik – sandalet vb şeyler giymek.

Kadınların İhramı; Unutulmaması gerekir ki, kadınlar ihramdayken başlarını örtmeli ancak yüzlerini açık bırakmalıdırlar. Erkeklerden farklı olarak, (istedikleri takdirde) çorap, ayakkabı veya eldiven giyebilirler. Telbiye ederken, niyet ederken veya dua esnasında seslerini çok yükseltmemeleri önerilir.

Tavaf Etmek

Kabe’nin yanında bulunan Hacer – ül Esved köşesine gelinir ve umre tavafı yapmaya niyet edilir. Ardından Kabe’ye doğru dönülür ve sanki namaza başlanıyormuş gibi eller iki yandan havaya kaldırılır. Bu esnada “Bismillahi Allahu Ekber” denilir ve istilam edilir.

İstilam Etmek

İstilam etmek demek, Hacer – ül Esved’i öpmek demektir. Ancak Hacer – ül Esved’i öpmek her zaman mümkün olmadığı için, Hacer – ül Esved’e önce sağ elle dokunulur ve ardından dokunulan elin içi öpüldüğü zaman da istilam edilmiş olur. (Dokunmak da her zaman mümkün olmadığı için, sağ elle Hacer – ül Esved’e doğru işaret edilip daha sonra bu işaret yapılan elin içi öpülünce de istilam kabul edilmektedir. Çünkü İslam kolaylık dinidir.)

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da şudur ki, istilam farz değil sünnettir. Eğer istilamın yapılması oradaki diğer Müslümanlara zorluk çıkartacak seviyeye gelmişse veya kargaşaya sebep olacaksa istilam yapılmadan da tavafa başlanabilir.

Tavaf’a başlamak için istilamın ardından Kabe sol tarafa alınır ve Kabe’nin etrafında dönülmeye başlanır. Her bir dönüşe şavt denir. Yedi kere dönmeye ise tavaf denir. Tavaf yaparken dualar edilir, tekbirler getirilir ama telbiye yapılmaz. Herkes içinden geldiği gibi dua eder.

Sa’y Etmek

Kabe’nin etrafını Tavaf ettikten sonra, bölgede bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan “Sa’y” ibadetini yerine getirirler. Safa ve Merve tepeleri arası yaklaşık 400 metredir. Sa’y yapmak için önce Safa tepesine çıkılması gerekir. Ardından sa’y yapmaya niyet edilir. Daha sonra Kabe’ye doğru dönülerek tekbir getirilir, tehlil yapılır ve salavat getirilir. Ardından içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz. Ardından yürüyüşe geçersiniz ve Merve tepesine varınca bir şavtı tamamlamış olursunuz. Merve tepesindeyken de Kabe’ye dönülür, tekbir getirilir, tehlil yapılır, salavat getirilir, dua edilir. Ardından tekrar Safa tepesine doğru gidilir ve Safa tepesine varınca ikinci şavt da bitirilmiş olur. Bu şekilde devam edilip yedi şavt bitirilince, sa’y da bitirilmiş olur. Sa’y bitirilince Kabe’ye dönerek istediğiniz duayı edebilirsiniz.

Ardından saç tıraşı olunur ve ihramdan çıkılır. Umre tamamlanmış demektir. Saç tıraşı olunmadan ihramdan çıkılmaz. Az miktarda da olsa kadınların ve erkeklerin saçı kesilmelidir. Ve artık İhram yasakları kalkar. Eşinizle cinsel ilişkiye girebilirsiniz veya koku, parfüm sürebilirsiniz.

İhramlıya Yasak Olan Şeyler Nelerdir?

İhramlıya Yasak Olan Şeyler Nelerdir?

  • İhramda cinsel ilişkiye girilemez ve cinsel ilişkiye yaklaştıracak şeylerden kaçınılır.
  • İhramda iken tırnak kesmek, saçı veya sakalı kesmek, vücutta çıkan kılları kesmek veya koparmak yasaktır.
  • Saçlara jöle, briyantin vb. ürünler sürmek, koku sürmek ihram yasakları arasındadır.
  • Erkeklerin elbise giymesi, başını ve yüzünü örtmesi de ihram yasaklarındandır. Ayrıca kadınlar, saçlarını örtmeli ancak yüzlerini açık bırakmalıdır. Kadınların yüzlerini örtmemesi gerekir, çünkü yüz örtmek ihram yasaklarındandır.
  • Küfür etmek, kavga etmek gibi kötü davranışlarda bulunmak da, ihram yasaklarındandır.

Dip not olarak belirtmeliyiz ki; büyük bir sağlık sorunu yaşandığı durumlarda yukarıdaki yasaklardan bir ya da birkaçı, İslam alimlerine danışılarak ihlal edilebilir. Mesela tırnak rahatsızlığı ve kopukluğu yaşandıysa, enfeksiyon kapmaması için o tırnağın kesilmesi zorunluysa, ihramdayken bile o tırnak kesilebilir.

Kaynak: http://bilgihanem.com/umre-nedir-nasil-yapilir/