Yenilenebilir Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen, kendini sürekli yenileyen kaynaklara, yenilenebilir enerji kaynakları adı verilir. Bunların en önemlileri güneş, rüzgar ve su enerjileridir. Elektrik üretimi, sanayi makinelerinin çalışması, aydınlatma, petrol rafinerisi gibi yaşamın hemen her alanında bu kaynaklardan faydalanılmaktadır. Bu yazımızda yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım alanları hakkında kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yenilenebilir, yani bittiğinde yeri tekrardan dolabilecek olan enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynağı olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeyen kaynak niteliğinde olduğu gibi, bitmek bilmeyen enerjileri ile başka enerji kaynaklarının da üretilmelerinde önemli bir paya sahiptirler. Su, güneş ve rüzgar gibi enerjiler, yenilenebilir enerjiye en güzel örnekler arasındadır. Yenilenebilir enerjilerin doğal birer kaynak olması, doğanın insanlara en önemli armağanlarından biridir.

Günümüzde tükenmesi mümkün olan diğer kaynakların olumsuz çevre faktörlerinden büyük ölçüde etkilenmiş olmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen değerin daha da artmasına neden olmuştur.

Ekonomik yönden yükselişte olan birçok ülke, önceliği yenilenebilir kaynaklarına vermekte ve ekonomik yönden dış ülkelere daha az bağlı bir yönetime sahip olmaktadırlar. Okyanus enerjisi, jeotermal enerji, biyo-kütle enerjisi ve hidroelektrik enerji diğer yenilenebilir enerjiler arasında yer almaktadır.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Nelerdir? 1Enerjisini doğada bulunan tükenmez kaynaklardan alan yenilenebilir enerjinin en önemli örneği güneştir. Doğadaki kaynaklardan, daimi olarak elde edilebilen enerji türlerine, yenilenebilir enerji denir. Sürekliliği sayesinde enerji kaynaklarının bir yenisinin insanlığın hizmetine sunulmasına neden olan kaynakların hepsi yenilenebilir enerji olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde güneş enerjisi sayesinde elde edilen pek çok enerji kaynağı, güneşin mevcut enerjisini tüketmeden kendine düşen payı elde ettiği için, güneş dünya için en değerli yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Nelerdir? 2Yenilenebilir enerjinin ne olduğunu anlattıktan sonra gelelim yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisi ve okyanus enerjisidir.

  • Güneş Enerjisi: Yenilenebilir enerji denince akla ilk gelen güneş enerjisidir. Sonsuz ve çevre için zararsız olması, pek çok alandaki enerji ihtiyacı için güneş enerjisinden faydalanmayı sağlamaktadır.
  • Rüzgar Enerjisi: Güneş enerjisinden aldığı güçle yeni bir yenilenebilir enerji kaynağı niteliği kazanan rüzgar enerjisi de, rüzgarın esme gücüne bağlı olarak elde edilen enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır.
  • Hidroelektrik Enerji: Hidroelektrik enerji ise, baraj ve nehirlere kurulan sistemin, suda bulunan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmesini sağlar. Suyun akışını hızlandıran yüksek su kaynakları hidroelektrik enerji kaynağı için en cazip olan yerlerdir.
  • Jeotermal Enerji: Yer altında bulunan magma tabakasındaki suların buhar ve sıcak su şeklinde yeryüzüne çıkması, jeotermal enerji ile bu sıcak su ve buharın çeşitli enerjilere çevrilmesine olanak sağlamaktadır. Çevre için oldukça faydalı ve zararı olmayan bir enerji kaynağı olmasının yanında maliyeti de son derece düşük bir enerjidir.
  • Hidrojen Enerjisi: Bazı hava taşıtlarında, petrolün rafine edilmesinde, metalurji ve gıda sektöründe hidrojen enerjisinden yararlanılmaktadır.
  • Biyokütle Enerjisi: Bu yenilenebilir enerji türünde kaynak, doğada fosilleşmiş halde bulunan hayvan ve bitki atıklarıdır. Hayvan atıklarından biyogaz, bitki atıklarından ise biyodizel üretimi yapılmaktadır.
  • Okyanus Enerjisi (Hidrolik Güç): Okyanus enerjisine suyun gücü veya hidrolik güç adı da verilir. Bu enerji türü çok eski tarihlerden bu yana su değirmenlerini çalıştırmak, tarım alanlarını sulamak, endüstriyel makineleri çalıştırmak ve hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapmak için kullanılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanım Alanları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Nelerdir? 3Yenilenebilir enerji kaynakları çok sayıda olup, özelliklerine göre kullanım alanları da farklılık gösteren enerjilerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlisi olan güneş, alında pek çok enerji kaynağının da temelini oluşturan doğal bir kaynaktır. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi enerji kaynakları, insanlığın hizmetinde birçok alanda kullanılmaktadır. Barajlardan elektrik üretiminde, sanayi tesislerinin çalışmasında, aydınlatmada, hayvan bitki atıklarının değerlendirilmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının pek çoğu günümüzde belli bir maliyet ve iş gücü gerektiren enerji kaynakları olsa da, insanlık için gereken elektrik üretimi için sonsuz olması gereken kaynaklardır.

Türkiye’de Kullanılan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Nelerdir? 4Yenilenebilir enerji kaynakları ile ekonomik ve pek çok yönden gelişmiş ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan Türkiye, güneş ve su enerjileri olmak üzere, neredeyse yenilenebilir enerjilerin tamamından faydalanan bir ülke özelliğindedir. Rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjiler ülkemizde en çok yarar sağlanan enerji kaynakları arasındadır. Ülkemizde çok sayıda barajın olması, hidroelektrik enerjisinden yüksek oranda fayda sağlamaya neden olmaktadır.

Kaynak: http://bilgihanem.com/yenilenebilir-enerji-nedir/